Aleksiej Michajłowicz Chomienczuk
Алексей Михайлович Хоменчук

Kraj: Rosja.
Data urodzenia: 07.01.1975 r.
Miejscowość urodzenia: Drezno (w dawnej NRD).
W oddziale: od 15.11.2010 r. - WWS grupa 15 i kandydat do Oddziału kosmonautów FGBU NII CPK im. Jurija Gagarina - do 03.12.2012 r.

Astronauci