Henryk Hałka

Kraj: Polska.
Data urodzenia: 18.02.1941 r.
Miejscowość urodzenia: Olchowiec (województwo lubelskie).
Uwagi: W roku 1976 był jednym z czterech kandydatów do szkolenia w Centrum Przygotowania Kosmonautów
pod Moskwą - Interkosmos grupa 1 - jednak został wykluczony z dalszych przygotowań.
Podpułkownik pilot, doktor Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Rembertowie (1979 r.),
Dowódca pułku myśliwskiego w Goleniowie k/Szczecina (1980 r.)
Data śmierci: 12.12.1980 w wieku 39 lat w czasie startu w trudnych warunkach atmosferycznych w samolocie MiG-21 na lotnisku w Goleniowie.

Astronauci