Michaił Iwanowicz Lisun
Михаил Иванович Лисун

Kraj: Rosja (Związek Radziecki).
Data urodzenia: 05.09.1935 r.
Miejscowość urodzenia: Gruzkoje (odwód czernihowski - Ukraina).
W oddziale: od 28.10.1965 r. - WWS grupa 3 - do 19.09.1989 r.
Data śmierci: 31.07.2012 r. w Gwiezdnym Miasteczku w wieku 76 lat po długiej i ciężkiej chorobie.
Uwagi: Był 2. dublerem W. I. Rożdestwienskiego w locie statku Sojuz 23 i dublerem J. N. Głazkowa w locie statku Sojuz 24.

Astronauci