Kiriłł Aleksandrowicz Pieskow
Кирилл Александрович Песков

Kraj: Rosja.
Data urodzenia: 01.05.1990 r.
Miejscowość urodzenia: Kyzył w Tuwańskiej ASSR (obecnie Republika Tuwa).
W oddziale: od 10.08.2018 r. kandydat na członka - Oddziału kosmonautów FGBU NII CPK im. Jurija Gagarina.

Astronauci