Chronologiczne zestawienie lotów kosmicznych kobiet (15.09.2023r.):
L.p.:
Data startu:
Imię i nazwisko (kraj):
Kolejny
lot:
Start do lotu
kosmicznego:
1.
16.06.1963
W. W. Tierieszkowa (Rosja)
1
Wostok 6
2.
19.08.1982
S. J. Sawickaja (Rosja)
1
Sojuz T-7
3.
18.06.1983
S. K. Ride (USA)
1
STS-7 Ch/F-2
4.
17.07.1984
S. J. Sawickaja (Rosja)
2
Sojuz T-12
5.
30.08.1984
J. A. Resnik (USA)
1
STS-41D Di/F-1
6.
05.10.1984
S. K. Ride (USA)
K. D. Sullivan (USA)
2
1
STS-41G Ch/F-6
7.
08.11.1984
A. L. Fisher (USA)
1
STS-51A Di/F-2
8.
12.04.1985
M. R. Seddon (USA)
1
STS-51D Di/F-4
9.
17.06.1985
M. S. Wells Lucid (USA)
1
STS-51G Di/F-5
10.
30.10.1985
B. J. Dunbar (USA)
1
STS-61A Ch/F-9
11.
27.11.1985
M. L. Cleave (USA)
1
STS-61B At/F-2
12.
28.01.1986
J. A. Resnik (USA)
S. Ch. McAuliffe (USA)
2
1
STS-51L Ch/F-10
13.
04.05.1989
M. L. Cleave (USA)
2
STS-30 At/F-4
14.
18.10.1989
M. S. Wells Lucid (USA)
E. L. Baker (USA) 
2
1
STS-34 At/F-5
15.
23.11.1989
K. R. Thornton (USA)
1
STS-33 Di/F-9
16.
09.01.1990
B. J. Dunbar (USA)
M. S. Ivins (USA)
2
1
STS-32 Co/F-9
17.
24.04.1990
K. D. Sullivan (USA)
2
STS-31 Di/F-10
18.
05.04.1991
L. M. Godwin (USA)
1
STS-37 At/F-8
19.
18.05.1991
H. P. Sharman (Wielka Brytania)
1
Sojuz TM-12
20.
05.06.1991
T. E. Jernigan (USA)
M. R. Seddon (USA)
M. E. Hughes-Fulford (USA)
1
2
1
STS-40 Co/F-11
21.
02.08.1991
M. S. Wells Lucid (USA)
3
STS-43 At/F-9
22.
22.01.1992
R. L. Bondar (Kanada)
1
STS-42 Di/F-14
23.
24.03.1992
K. D. Sullivan (USA)
3
STS-45 At/F-11
24.
07.05.1992
K. R. Thornton (USA)
2
STS-49 En/F-1
25.
25.06.1992
B. J. Dunbar (USA)
E. L. Baker (USA)
3
2
STS-50 Co/F-12
26.
31.07.1992
M. S. Ivins (USA)
2
STS-46 At/F-12
27.
12.09.1992
N. J. Davis (USA)
M. C. Jemison (USA)
1
1
STS-47 En/F-2
28.
22.10.1992
T. E. Jernigan (USA)
2
STS-52 Co/F-13
29.
13.01.1993
S. J. Helms (USA)
1
STS-54 En/F-3
30.
08.04.1993
E. L. Ochoa (USA)
1
STS-56 Di/F-16
31.
21.06.1993
N. J. Sherlock (USA)
J. E. Voss (USA)
1
1
STS-57 En/F-4
32.
18.10.1993
M. R. Seddon (USA)
M. S. Wells Lucid (USA)
3
4
STS-58 Co/F-15
33.
02.12.1993
K. R. Thornton (USA)
3
STS-61 En/F-5
34.
03.02.1994
N. J. Davis (USA)
2
STS-60 Di/F-18
35.
04.03.1994
M. S. Ivins (USA)
3
STS-62 Co/F-16
36.
09.04.1994
L. M. Godwin (USA)
2
STS-59 En/F-6
37.
08.07.1994
Ch. Mukai (Japonia)
1
STS-65 Co/F-17
38.
09.09.1994
S. J. Helms (USA)
2
STS-64 Di/F-19
39.
03.10.1994
J. W. Kondakowa (Rosja)
1
Sojuz TM-20
40.
03.11.1994
E. L. Ochoa (USA)
2
STS-66 At/F-13
41.
03.02.1995
E. M. Collins (USA)
J. E. Voss (USA)
1
2
STS-63 Di/F-20
42.
02.03.1995
T. E. Jernigan (USA)
W. B. Lawrence (USA)
3
1
STS-67 En/F-8
43.
27.06.1995
E. L. Baker (USA)
B. J. Dunbar (USA)
3
4
STS-71 At/F-14
44.
13.07.1995
N. J. Currie (USA)
M. E. Weber (USA)
2
1
STS-70 Di/F-21
45.
20.10.1995
K. R. Thornton (USA)
C. G. Coleman (USA)
4
1
STS-73 Co/F-18
46.
22.03.1996
M. S. (Wells) Lucid (USA)
L. M. Godwin (USA)
5
3
STS-76 At/F-16
47.
20.06.1996
S. J. Helms (USA)
3
STS-78 Co/F-20
48.
17.08.1996
C. André-Deshays (Francja)
1
Sojuz TM-24
49.
19.11.1996
T. E. Jernigan (USA)
4
STS-80 Co/F-21
50.
12.01.1997
M. S. Ivins (USA)
4
STS-81 At/F-18
51.
04.04.1997
S. L. Still (USA)
J. E. Voss (USA)
1
3
STS-83 Co/F-22
52.
15.05.1997
E. M. Collins (USA)
J. W. Kondakowa (Rosja)
2
2
STS-84 At/F-19
53.
01.07.1997
S. L. Still (USA)
J. E. Voss (USA)
2
4
STS-94 Co/F-23
54.
07.08.1997
N. J. Davis (USA)
3
STS-85 Di/F-23
55.
26.09.1997
W. B. Lawrence (USA)
2
STS-86 At/F-20
56.
19.11.1997
K. Chawla (USA)
1
STS-87 Co/F-24
57.
22.01.1998
B. J. Dunbar (USA)
5
STS-89 En/F-12
58.
17.04.1998
K. P. Hire (USA)
1
STS-90 Co/F-25
59.
02.06.1998
W. B. Lawrence (USA)
J. L. Kavandi (USA)
3
1
STS-91 Di/F-24
60.
29.10.1998
Ch. Mukai (Japonia)
2
STS-95 Di/F-25
61.
04.12.1998
N. J. Currie (USA)
3
STS-88 En/F-13
62.
27.05.1999
T. E. Jernigan (USA)
E. L. Ochoa (USA)
J. Payette (Kanada)
5
3
1
STS-96 Di/F-26
63.
23.07.1999
E. M. Collins (USA)
C. G. Coleman (USA)
3
2
STS-93 Co/F-26
64.
11.02.2000
J. L. Kavandi (USA)
J. E. Voss (USA)
2
5
STS-99 En/F-14
65.
19.05.2000
S. J. Helms (USA)
M. E. Weber (USA)
4
2
STS-101 At/F-21
66.
11.10.2000
P. A. Melroy (USA)
1
STS-92 Di/F-28
67.
07.02.2001
M. S. Ivins (USA)
5
STS-98 At/F-23
68.
08.03.2001
S. J. Helms (USA)
5
STS-102 Di/F-29
69.
12.07.2001
J. L. Kavandi (USA)
3
STS-104 At/F-24
70.
21.10.2001
C. Haigneré (Francja)
2
Sojuz TM-33
71.
04.12.2001
L. M. Godwin (USA)
4
STS-108 En/F-17
72.
01.03.2002
N. J. Currie (USA)
4
STS-109 Co/F-27
73.
08.04.2002
E. L. Ochoa (USA)
4
STS-110 At/F-25
74.
05.06.2002
P. A.Whitson (USA)
1
STS-111 En/F-18
75.
07.10.2002
P. A. Melroy (USA)
S. H. Magnus (USA)
2
1
STS-112 At/F-26
76.
16.01.2003
K. Chawla (USA)
L. B. Clark (USA)
2
1
STS-107 Co/F-28
77.
26.07.2005
E. M. Collins (USA)
W. B. Lawrence (USA)
4
4
STS-114 Di/F-31
78.
04.07.2006
L. M. Nowak (USA)
S. D. Wilson (USA)
1
1
STS-121 Di/F-32
79.
09.09.2006
H. M. Stefanyshyn-Piper (USA)
1
STS-115 At/F-27
80.
18.09.2006
A. Ansari (USA)
1
Sojuz TMA-9
81.
10.12.2006
J. E. M. Higginbotham (USA)
S. L. Williams (USA)
1
1
STS-116 Di/F-33
82.
08.08.2007
T. E. Caldwell (USA)
B. R. Morgan (USA)
1
1
STS-118 En/F-20
83.
10.10.2007
P. A.Whitson (USA)
2
Sojuz TMA-11
84.
23.10.2007
P. A. Melroy (USA)
S. D. Wilson (USA)
3
2
STS-120 Di/F-34
85.
08.04.2008
Soyeon Yi (Korea Południowa)
1
Sojuz TMA-12
86.
31.05.2008
K. L. Nyberg (USA)
1
STS-124 Di/F-35
87.
15.11.2008
H. M. Stefanyshyn-Piper (USA)
S. H. Magnus (USA)
2
2
STS-126 En/F-22
88.
11.05.2009
K. M. McArthur (USA)
1
STS-125 At/F-30
89.
15.07.2009
J. Payette (Kanada)
2
STS-127 En/F-23
90.
29.08.2009
N. M. Stott (USA)
1
STS-128 Di/F-37
91.
08.02.2010
 K. P. Hire (USA)
2
STS-130 En/F-24
92.
02.04.2010
T. E. Caldwell-Dyson (USA)
2
Sojuz TMA-18
93.
05.04.2010
D. M. Metcalf-Lindenburger (USA)
S. D. Wilson (USA)
N. Yamazaki (Japonia)
1
3
1
STS-131 Di/F-38
94.
15.06.2010
S. Walker (USA)
1
Sojuz TMA-19
95.
15.12.2010
C. G. Coleman (USA)
3
Sojuz TMA-20
96.
24.02.2011
N. M. Stott (USA)
2
STS-133 Di/F-39
97.
08.07.2011
S. H. Magnus (USA)
3
STS-135 At/F-33
98.
16.06.2012
Liu Yang (Chiny)
1
Shenzhou-9
99.
15.07.2012
S. L. Williams (USA)
2
Sojuz TMA-05M
100.
28.05.2013
K. L. Nyberg (USA)
2
Sojuz TMA-09M
101.
11.06.2013
Wang Yaping (Chiny)
1
Shenzhou-10
102.
25.09.2014
J. O. Sierowa (Rosja)
1
Sojuz TMA-14M
103.
23.11.2014
S. Cristoforetti (Włochy)
1
Sojuz TMA-15M
104.
07.07.2016
K. H. Rubins (USA)
1
Sojuz MS-01
105.
17.11.2016
P. A. Whitson (USA)
3
Sojuz MS-03
106.
06.06.2018
S. M. Auñón-Chancellor (USA)
1
Sojuz MS-09
107.
03.12.2018
A. Ch. McClain (USA)
1
Sojuz MS-11
108.
14.03.2019
Ch. H. Koch (USA)
1
Sojuz MS-12
109.
25.09.2019
J. U. Meir (USA)
1
Sojuz MS-15
110.
14.10.2020
K. H. Rubins (USA)
2
Sojuz MS-17
111.
16.11.2020
S. Walker (USA)
2
SpaceX Crew-1
112.
23.04.2021
K. M. McArthur (USA)
2
SpaceX Crew-2
113.
16.09.2021
S. H. Proctor (USA)
H. Arceneaux (USA)
1
1
SpaceX Inspiration4
114.
05.10.2021
J. S. Peresild (Rosja)
1
Sojuz MS-19
115.
15.10.2013
Wang Yaping (Chiny)
2
Shenzhou-13
116.
11.11.2021
K. S. Barron (USA)
1
SpaceX Crew-3
117.
27.04.2022
S. Cristoforetti (Włochy)
J. A. Watkins (USA)
2
1
SpaceX Crew-4
118.
05.06.2022
Liu Yang (Chiny)
2
Shenzhou-14
119.
05.10.2022
N. V. A. Mann (USA)
A. J. Kikina (Rosja)
1
1
SpaceX Crew-5
120.
21.05.2023
P. A. Whitson (USA)
R. Barnawi (Arabia Saudyjska)
4
1
SpaceX Axiom-2
121.
26.08.2023
J. Moghbeli (USA)
1
SpaceX Crew-7
122.
15.09.2023
L. A. O'Hara (USA)
1
Sojuz MS-24

Astronauci | Loty załogowe | Strona główna