WWS grupa 13 (29.05.2003 r.):
    1. Anatolij Aleksiejewicz Iwaniszyn;
    2. Jewgienij Igorewicz Tariełkin;
    3. Aleksandr Michajłowicz Samokutiajew;
    4. Anton Nikołajewicz Szkaplerow;
    5. Siergiej Aleksandrowicz Żukow;