WWS grupa 2 (10.01.1963 r.):
   1. Jurij Pietrowicz Artiuchin;
   2. Eduard Iwanowicz Bujnowskij do 11.12.1964 r.;
   3. Lew Stiepanowicz Diomin;
   4. Gieorgij Timofiejewicz Dobrowolskij;
   5. Anatolij Wasiljewicz Filipczenko;
   6. Aleksiej Aleksandrowicz Gubariew;
   7. Władisław Iwanowicz Gulajew do 06.03.1968 r. - zmarł 19.05.1990 r.;
   8. Piotr Iwanowicz Kołodin;
   9. Eduard Pawłowicz Kugno;
   10. Anatolij Pietrowicz Kuklin;
   11. Aleksandr Nikołajewicz Matinczenko do 19.01.1972 r. - zmarł 18.06.1999 r.;
   12. Władimir Aleksandrowicz Szatałow;
   13. Lew Wasiljewicz Worobjow;
   14. Anatolij Fiodorowicz Woronow;
   15. Witalij Michajłowicz Żołobow;