WWS grupa 3 (28.10.1965 r.):
   1. Boris Nikołajewicz Biełousow do 05.01.1968 r. - zmarł 27.06.1998 r.;
   2. Władimir Aleksandrowicz Diegtjariow do 17.01.1966 r.;
   3. Anatolij Pawłowicz Fiodorow;
   4. Jurij Nikołajewicz Głazkow;
   5. Witalij Andriejewicz Griszczenko do 05.02.1968 r. - zmarł 04.05.1992 r.;
   6. Jewgienij Nikołajewicz Chłudiejew do 11.10.1988 r. - zmarł 20.09.1995 r.;
   7. Oleg Anatoljewicz Jakowlew do 22.05.1973 r. - zmarł 02.05.1990 r.;
   8. Leonid Dienisowicz Kizim;
   9. Piotr Iljicz Klimuk;
   10. Giennadij Michajłowicz Kolesnikow do 16.12.1967 r.;
   11. Aleksandr Jakowlewicz Kramarienko;
   12. Michaił Iwanowicz Lisun;
   13. Aleksandr Jakowlewicz Pietruszenko do 15.06.1973 r. - zmarł 11.11.1992 r.;
   14. Władimir Jewgienjewicz Preobrażenskij;
   15. Walerij Iljicz Rożdiestwienskij;
   16. Giennadij Wasiljewicz Sarafanow;
   17. Aleksandr Aleksandrowicz Skworcow (ojciec) do 05.01.1968 r.;
   18. Edward Nikołajewicz Stiepanow do 31.10.1992 r. - zmarł 19.10.2015 r.;
   19. Anzar Iłgamowicz Szarafutdinow do 05.01.1968 r.;
   20. Wasilij Dmitrijewicz Szczegłow do 18.10.1972 r.;
   21. Walerij Abramowicz Wołoszyn do 09.04.1969 r.;
   22. Wiaczesław Dmitrijewicz Zudow;