WWS grupa 8 (26.03.1987 r.):
    1. Wasilij Wasiljewicz Cyblijew;
    2. Władimir Nikołajewicz Dieżurow;
    3. Jurij Pawłowicz Gidzenko;
    4. Walerij Grigorjewicz Korzun;
    5. Jurij Iwanowicz Malenczenko;