Apollo 8/AS-503


Załoga
         Apollo 8 Symbol
         lotu Apollo 8


Załoga :
 
Frank F. Borman II CDR 2 lot, NASA,USA
James A. Lovell, Jr. CMP 3 lot, NASA,USA
William A. Anders LMP 1 lot, NASA,USA

Dublerzy :
 
Neil A. Armstrong CDR 2 lot, NASA,USA
Edwin E. Aldrin, Jr. CMP 2 lot, NASA,USA
Fred W. Haise, Jr. LMP 1 lot, NASA,USA


Orbita :

i=32,60°; h=181-191 km (okołoziemska);
i=12°; h=111-315 km (okołoksiężycowa)


Przebieg lotu :

Start 21.12.1968 o 12:51:00,67 z wyrzutni LC-39A na Cape Canaveral.

Manewr przejścia na trajektorię doksiężycową rozpoczęto 21.12.1968 o 15:41:38 (318 s). Odłączenie od stopnia S-IVB nastąpiło o 16:12:00. Dwie korekty kursu przeprowadzono o 23:51:00 (2,4 s) i 24.12.1968 o 01:50:57 (11,9 s). W trakcie pierwszej doby u Bormana wystąpiły objawy grypy (gorączka, mdłości, ból głowy i żołądka), jednak były one prawdopodobnie spowodowane zażyciem Seconalu (środka nasennego).

Manewr satelizacji na orbicie okołoksiężycowej rozpoczęto 24.12.1968 o 09:59:21 (245 s), na wysokości 142 km nad powierzchnią odwrotnej strony Księżyca, w trakcie 36-minutowego zaniku łączności. Po raz pierwszy ludzie znaleźli się w pobliżu oraz na orbicie ciała niebieskiego innego niż Ziemia. Korektę orbity wykonano o 12:31:53 (10 s), w wyniku czego nastąpiła zmiana jej wysokości na 111-113 km. Apollo-8 wykonał 10 okrążeń Księżyca, w trakcie których przeprowadzono filmowanie i fotografowanie obszarów wyznaczonych na przyszłe lądowiska. Wykonano też zdjęcia Ziemi, w tym wspaniały wschód nad horyzontem Księżyca. Niespodzianką okazało się odkrycie obszarów Księżyca, nad którymi statek zwiększał lub zmniejszał swoją prędkość orbitalną. Odpowiedzialne za to okazały się maskony (ang. mass concentrations), czyli tereny o podwyższonej w stosunku do przeciętnej gęstości. Spowodowane przez nie perturbacje zmieniły wysokość ostatniego okrążenia na 108-118 km.

Przeprowadzono też bezpośrednią transmisję telewizyjną, w której trakcie astronauci wspólnie odczytali 10 pierwszych wersów Księgi Rodzaju i pozdrowili mieszkańców Ziemi z okazji Bożego Narodzenia.

Manewr przejścia na trajektorię powrotu na Ziemią rozpoczęto 25.12.1968 o 06:10:17 (204 s). Jedyna korekta trajektorii (15 s) została wykonana o 20:51:00.

Wodowanie 27.12.1968 o 15:51:42, na Oceanie Spokojnym w punkcie o współrzędnych 8,10° N, 165,01° W, 2,6 km od planowanego miejsca. Kabina ustabilizowała się w pozycji numer 2, tzn. dziobem do dołu. Po napełnieniu gazem balonów pływakowych (6 minut później) przywrócono pozycję zasadniczą. Okręt odbiorczy USS Yorktown ewakuował załogę dopiero 88 minut po wodowaniu, ponieważ nastąpiło ono przed nastaniem świtu. Kabina lądownika została przetransportowana na pokład okrętu godzinę później.

Czas lotu: 6d 03h 00m 41s.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Apollo