Sojuz MS-11
ISS-57S/Perspective
Antares
Załoga Sojuza MS-11

Załoga :
 
Oleg D. Kononienko KOM 4 lot, Roskosmos, Rosja
David Saint-Jacques BI1 1 lot, CSA, Kanada
Anne Ch. McClain BI2 1 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 
Aleksandr A. Skworcow KOM 3 lot, Roskosmos, Rosja
Luca S. Parmitano BI1 2 lot, ESA, Włochy
Andrew R. Morgan BI2 1 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,64°; h=404-411 km

TLE :
 
1 25544U 98067A   19040.73103339  .00001261  00000-0  27084-4 0  9998
2 25544  51.6416 275.0592 0005351  11.8623  94.0154 15.53246043155456


Rzeczywisty przebieg lotu :

01.12.2018 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

03.12.2018 o 11:31:52,519 nastąpił start.

03.12.2018 o 17:33:16 nastąpiło połączenie z ISS.

11.12.2018 o 15:59 rozpoczęła się WKD-45a, w której wzięli udział Kononienko i Prokopjew. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MKS ze śluzy Pirs. Celem WKD było pobranie próbek z rejonu otworu w przedziale orbitalnym statku Sojuz MS-09 oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, założenie w tym miejscu nowej izolacji termicznej, a także zdjęcie próbek #15 i #16 eksperymentu "Test" oraz eksperymentu "Winosliwost'" z modułu Poisk. Z powodu dużego opóźnienia na etapach przemieszczenia się w rejon pracy, ustabilizowania pozycji roboczej kosmonautów oraz problemów z rozcięciem izolacji, zrealizowano jedynie dwa pierwsze zadania. WKD zakończyła się o 23:44 i trwała 7 godzin i 45 minut.

20.12.2018 o 01:40 od ISS odłączył się statek Sojuz MS-09.

27.12.2018 o 03:05 wykonano silnikami Progressa MS-10 korektę orbity ISS (t=337,5", dV=0,65 m/s, dH=1,15 km).

13.01.2019 o 20:05 nastąpiło odłączenie, a o 23:33 zwolnienie Dragona-16 od ISS .

18.01.2019 o 18:01 wykonano silnikami Progressa MS-10 korektę orbity ISS (t=500", dV=1 m/s).

25.01.2019 o 12:55 nastąpiło odłączenie Progressa MS-09 od ISS.

31.01.2019 o 10:25 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów CAT 1 (CATSat 1) i CAT 2., o 12:00 satelity Delphini 1 (AUSAT-1), o 13:40 satelity UNITE, a o 16:45 satelity TechEdSat-8.

08.02.2019 o ~13:45 nastąpiło odłączenie, a o 16:16 nastąpiło zwolnienie Cygnusa-10 od ISS.


Plan lotu :
Od startu upłynęło => 


 
korekta orbity ISS silnikami Progressa MS-10 26.02.2019 02:21
połączenie statku Dragon 2 DM-1 z ISS 02.03.2019
odłączenie statku Dragon 2 od ISS 09.03.2019
połączenie z Sojuzem MS-12 15.03.2019 01:07
odrzucenie palety EP z 9 starymi bateriami ??.03.2019
EVA-52 (McClain, Saint-Jacques) 22.03.2019 12:00-19:00
EVA-53 (McClain, Saint-Jacques) 29.03.2019 12:00-19:00
dołączenie Progressa MS-11 do ISS 04.04.2019 ~14:40
EVA-54 (McClain, Saint-Jacques) 08.04.2019 12:00-19:00
dołączenie Cygnusa 11 do ISS 20.04.2019
dołączenie Dragona-17 do ISS 27.04.2019
EVA-55 1?.05.2019
odłączenie Dragona-17 od ISS 1?.05.2019
WKD-46 (Kononienko, Owczynin) 3D.05.2019
połączenie statku Starliner (Boe-OFT) z ISS ??.05.2019
odłączenie statku Starliner (Boe-OFT) od ISS ??.05.2019
odłączenie Progressa MS-10 od ISS 03.06.2019
odłączenie od ISS 25.06.2019
lądowanie Kazachstan 25.06.2019

Dostarczenie nowego statku ratowniczego i stałej załogi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz