Sojuz MS-11
ISS-57S/Perspective
Antares
Załoga Sojuza MS-11

Załoga :
 
Oleg D. Kononienko KOM 4 lot, Roskosmos, Rosja
David Saint-Jacques BI1 1 lot, CSA, Kanada
Anne Ch. McClain BI2 1 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 
Aleksandr A. Skworcow KOM 3 lot, Roskosmos, Rosja
Luca S. Parmitano BI1 2 lot, ESA, Włochy
Andrew R. Morgan BI2 1 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,64°; h=408-419 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

01.12.2018 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

03.12.2018 o 11:31:52,519 nastąpił start.

03.12.2018 o 17:33:15 nastąpiło połączenie z ISS.

11.12.2018 o 15:59 rozpoczęła się WKD-45a, w której wzięli udział Kononienko i Prokopjew. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MKS ze śluzy Pirs. Celem WKD było pobranie próbek z rejonu otworu w przedziale orbitalnym statku Sojuz MS-09 oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, założenie w tym miejscu nowej izolacji termicznej, a także zdjęcie próbek #15 i #16 eksperymentu "Test" oraz eksperymentu "Wynosliwost'" z modułu Poisk. Z powodu dużego opóźnienia na etapach przemieszczenia się w rejon pracy, ustabilizowania pozycji roboczej kosmonautów oraz problemów z rozcięciem izolacji, zrealizowano jedynie dwa pierwsze zadania. WKD zakończyła się o 23:44 i trwała 7 godzin i 45 minut.

20.12.2018 o 01:40:22 od ISS odłączył się statek Sojuz MS-09.

27.12.2018 o 03:05 wykonano silnikami Progressa MS-10 korektę orbity ISS (t=337,5", dV=0,65 m/s, dH=1,15 km).

13.01.2019 o 20:05 nastąpiło odłączenie, a o 23:33 zwolnienie Dragona-16 od ISS .

18.01.2019 o 18:01 wykonano silnikami Progressa MS-10 korektę orbity ISS (t=500", dV=1 m/s).

25.01.2019 o 12:55:02 nastąpiło odłączenie Progressa MS-09 od ISS.

31.01.2019 o 10:25 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów CAT 1 (CATSat 1) i CAT 2, o 12:00 satelity Delphini 1 (AUSAT-1), o 13:40 satelity UNITE, a o 16:45 satelity TechEdSat-8.

08.02.2019 o ~13:45 nastąpiło odłączenie, a o 16:16 nastąpiło zwolnienie Cygnusa-10 od ISS.

26.02.2019 o 02:21 wykonano silnikami Progressa MS-10 korektę orbity ISS (t=451,2", dH=1,6 km).

03.03.2019 o 10:51 nastąpiło połączenie statku Dragon 2 DM-1 z ISS.

08.03.2019 o 07:32 nastąpiło odłączenie statku Dragon 2 od ISS.

15.03.2019 o 01:01:39 z ISS połączył się statek Sojuz MS-12.

22.03.2019 o 12:01 rozpoczęła się EVA-52. Wzięli w niej udział astronauci McClain i Hague, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem była wymiana pierwszego zestawu baterii kanału 2A na kratownicy P4. EVA-52 zakończyła się o 18:40 i trwała 6 godzin i 39 minut.

23.03.2019 o 14:22 wykonano silnikami Progressa MS-10 korektę orbity ISS (t=342,3", dV=0,69 m/s).

29.03.2019 o 11:42 rozpoczęła się EVA-53. Wzięli w niej udział astronauci Hague i Koch, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem była wymiana drugiego zestawu baterii kanału 2A na kratownicy P4 i przygotowanie do wymiany powrotnej jednej z baterii, wymienionej podczas EVA-52, a która okazała się niesprawna, być może ze względu na awarię jej kontrolera BDCU (Battery Discharge Control Unit). EVA-53 zakończyła się o 18:27 i trwała 6 godzin i 45 minut.

04.04.2019 o 14:22:26 nastąpiło połączenie Progressa MS-11 do ISS.

08.04.2019 o 11:31 rozpoczęła się EVA-54, w której wzięli udział McClain i Saint-Jacques, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem było ułożenie kabli łączących moduł Unity i kratownicę S0. Będzie to dodatkowa ścieżka zasilania Canadarm2. Zainstalowali również kable, aby zapewnić większy zasięg komunikacji bezprzewodowej poza kompleksem orbitalnym, a także zwiększyć możliwości sieci komputerowej. EVA-54 zakończyła się o 18:00 i trwała 6 godzin i 29 minut.

19.04.2019 o 09:28 nastąpiło uchwycenie Cygnusa 11, a o 11:31 jego przyłączenie.

06.05.2019 o 11:01 nastąpiło uchwycenie, a o 13:32 dołączenie Dragona-17 do ISS .

23.05.2019 o 16:08 wykonano silnikami Progressa MS-10 korektę orbity ISS (t=1196,2", dV=2,55 m/s).

29.05.2019 o 15:42 rozpoczęła się WKD-46, w której wzięli udział Kononienko i Owczynin. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MKS ze śluzy Pirs. Celem WKD była instalacja poręczy pomiędzy modułami Poisk i Zarja, usunięcie czujników temperatury z poręczy na module Poisk, pobranie próbek i oczyszczenie powierzchni niektórych iluminatorów, zdjęcie próbek #1 i #2 eksperymentu "Wynosliwost'" z modułu Poisk, zdjęcie próbki eksperymentu "Test", zdemontowanie i odrzucenie jednostek pomiarowych PWK/SzKD-1 i 2 eksperymentu "Obstanowka". WKD zakończyła się o 21:43 i trwała 6 godzin i 1 minutę.

03.06.2019 o 12:25 nastąpiło odłączenie, a o 16:01 zwolnienie Dragona-17 od ISS.

04.06.2019 o 08:40:23 nastąpiło odłączenie Progressa MS-10 od ISS.

17.06.2019 o 10:15 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów Uguisu (Bird JPN), NepaliSat-1 (Bird NPL) i Raavana-1 (Bird LKA) , a o 10:20 satelity SpooQy-1.

24.06.2019 o 23:25:33 statek odłączył się od ISS.

25.06.2019 o 02:47:42,4 statek wylądował w Kazachstanie, 147km SE od Żezkazganu (47°24'56,70"N 69°35'06,70"E).

Czas lotu: 203 dni, 15 godzin, 15 minut, 50 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz