Sojuz TMA-11M
ISS-37S
Wostok
Załoga Sojuza TMA-11M Symbol lotu Sojuza TMA-11M Symbol lotu Koichi Wakata


Załoga :
 
Michaił W. Tiurin KOM 3 lot, FKA, Rosja
Richard A. Mastracchio BI1 4 lot, NASA, USA
Koichi Wakata BI2 4 lot, JAXA, Japonia

Dublerzy :
 
Maksim W. Surajew KOM 2 lot, FKA, Rosja
Gregory R. Wiseman BI1 1 lot, NASA, USA
Alexander Gerst BI2 1 lot, ESA, Niemcy


Orbita :

i=51,65°; h=415-419 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

05.11.2013 rakieta nośna Sojuz-FG została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

07.11.2013 o 04:14:15,290 nastąpił start. W T+8' 50" statek osiągnął orbitę parkingową. O 10:27:52 statek połączył się z ISS.

21.12.2013 o 12:01 rozpoczęła się EVA-24. Wzięli w niej udział astronauci Mastracchio i Hopkins, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Astronauci rozłączyli moduł uszkodzonej pompy, wyjęli go i przetransportowali w miejsce złożenia oraz przygotowali zapasowy (umieszczony na ESP-3 na S3) do wymiany. EVA zakończyła się o 17:29 i trwała 5 godzin i 28 minut.

24.12.2013 o 11:53 rozpoczęła się EVA-25. Wzięli w niej udział astronauci Mastracchio i Hopkins, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Astronauci zdjęli  z ESP-3 zapasowy moduł PM i zainstalowali go w miejsce uszkodzonego. EVA zakończyła się o 19:23 i trwała 7 godzin i 30 minut.

11.03.2014 o 00:02:32 nastąpiło odłączenie od ISS statku Sojuz TMA-10M.

13.03.2014 o 04:07:00 nastąpiło podniesienie orbity ISS silnikami Progressa M-21M (t>7', dH=2 km).

17.03.2014 o 01:37:00 nastąpiło pozaplanowe podniesienie orbity ISS silnikami Progressa M-22M (dV=0,5 m/s, dH=0,9 km). Celem manewru było ominięcie odłamka radzieckiego satelity Meteor 2-5.

27.03.2014 o 23:53:28 nastąpiło połączenie z Sojuzem TMA-12M.

28.03.2014 o 22:38:00 wykonano podniesienie orbity ISS silnikami Progressa M-21M.

03.04.2014 o 20:42:00 nastąpiło pozaplanowe podniesienie orbity ISS silnikami Progressa M-21M (t=3' 40", dV=0,9 m/s). Celem manewru było ominięcie adaptera SYLDA ze startu rakiety Ariane-5 w roku 2009 (numer katalogowy 35758).

07.04.2014 o 17:58:23 nastąpiło odłączenie od ISS statku Progress M-22M.

09.04.2014 o 21:14:18 nastąpiło połączenie z Progressem M-23M.

11.04.2014 nastąpiła awaria komputera EXT-2 MDM, umieszczonego na sekcji S0 kratownicy. Jest to zapasowy komputer sterujący SSRMS, w związku z czym na 22.04.2014 wyznaczono dodatkową EVA celem jego wymiany.

12.04.2014 o 15:16:00 nastąpiło podniesienie orbity ISS silnikami Progressa M-21M (t=788s, dV=1,84 m/s).

20.04.2014 o 11:14 nastąpiło uchwycenie Dragona SpX-3,  a o 14:06 przyłączenie go do węzła nadirowego Harmony.

23.04.2014 o 08:58:20 nastąpiło odłączenie od ISS statku Progress M-21M.

23.04.2013 o 13:56 rozpoczęła się EVA-26. Wzięli w niej udział astronauci Swanson i Mastracchio, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Astronauci wymienili komputer EXT-2 MDM. EVA zakończyła się o 15:32 i trwała 1 godzinę i 36 minut.

25.04.2014 o 12:13:11 nastąpiło ponowne połączenie z Progressem M-21M. Celem powtórki był test systemu zbliżania Kurs-NA.

29.04.2014 o 07:45:00 nastąpiło podniesienie orbity ISS silnikami Progressa M-21M (t=566,8", dV=1,23 m/s, dH=2,15 km).

13.05.2014 o 22:35:56 nastąpiło odłączenie statku od ISS.

14.05.2014 o 01:58:06,8 statek wylądował w Kazachstanie (47°20'59,459"N , 69°31'25,117"E) 145km SE od Dżezkazganu.

Czas trwania lotu : 187 dni, 21 godzin, 43 minuty i 52 sekundy.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz