Sojuz TMA-18M
ISS-44S/iriss */EP-18
Eridan


Załoga Sojuza TMA-18M Symbol lotu Sojuza TMA-18M Symbol lotu programu iriss Symbol lotu programu iriss


Załoga :
 
Siergiej A. Wołkow KOM 3 lot, FKA, Rosja
Andreas E. Mogensen BI1 1 lot, ESA, Dania
Ajdyn A. Aimbietow BI2 1 lot, KazKosmos, Kazachstan

Dublerzy :
 
Oleg I. Skripoczka KOM 2 lot, FKA, Rosja
Thomas G. Pesquet BI1 1 lot, ESA, Francja
Siergiej W. Prokopjew BI2 1 lot, FKA, Rosja

Do 13.05.2015 w charakterze UKP w załodze podstawowej przygotowywała się Sarah Brightman. Tego dnia oficjalnie odwołała swój lot z przyczyn osobistych (prawdopodobnie nie zebrała potrzebnej sumy 51,8 mln USD). Trenujący w załodze rezerwowej jako jej dubler Japończyk Satoshi Takamatsu, nie jest przewidziany do lotu na pokładzie tego statku.

* nazwa iriss jest połączeniem imienia bogini Iris i ISS.


Orbita :

i=51,64°; h=402-407 km 

Rzeczywisty przebieg lotu :

31.08.2015 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

02.09.2015 o 04:37:43,233 nastąpił start. W T+8' 50" statek osiągnął orbitę.

04.09.2015 o 07:39:02 nastąpiło połączenie z ISS.

11.12.2015 o 09:49:35 nastąpiło odłączenie Sojuza TMA-17M od ISS.

15.12.2015 o 17:33:26 ze stacją połączył się Sojuz TMA-19M.

17.12.2015 po stwierdzeniu zablokowania hamulca transportera MT w pozycji oddalonej o 10 cm od stacji roboczej nr 4 (podczas przemieszczania się ze stacji nr 4 do stacji nr 2), zdecydowano się w celu naprawy wykonać 21.12.2015 dodatkową EVA.

19.12.2015 o 07:35:21 statek Progress M-28M odłączył się od ISS.

21.12.2015 o 12:45 rozpoczęła się EVA-34. Wzięli w niej udział astronauci Kelly i Kopra, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich podstawowym zadaniem było odblokowanie hamulca transportera MT. Ponieważ astronauci uporali się z nim bardzo szybko, zdecydowano o wykonaniu dodatkowych czynności: otwarciu pokrywy rozdzielni energetycznej na potrzeby następnej EVA, związanej z wymianą SSU w bloku DCSU kanału 1B i poprowadzeniu na powierzchni modułów Unity i Destiny kabli zasilania i sterowania, przeznaczonych dla IDA (International Docking Adapter) oraz kabli Ethernet pomiędzy Unity i Tranquility (dla modułu Nauka). EVA zakończyła się o 16:01 i trwała 3 godzin i 16 minut.

23.12.2015 o 10:27:01 wykonano połączenie Progressa MS-01 z ISS.

11.01.2016 o 02:05 wykonano silnikami Progressa M-29M korektę orbity (t=1018,73", dH=3 km).

15.01.2016 o 12:48 rozpoczęła się EVA-35. Wzięli w niej udział astronauci Kopra i Peake, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich podstawowym zadaniem była wymiana SSU w bloku DCSU kanału 1B (zadanie wykonano), oraz dokończenie rozprowadzenia na powierzchni modułów Unity i Destiny kabli zasilania i sterowania, przeznaczonych dla IDA (International Docking Adapter) - to zadanie zostało przerwane. Prócz tego zainstalowano zawór bezodrzutowy na powierzchni modułu Tranquility, oraz miano zdjąć przepalone oświetlenie kamery, umieszczonej na kratownicy stacji. EVA miała zakończyć się planowo o 19:25 i trwać 6 godzin i 30 minut, ale po pojawieniu się około 16:57 wody w hełmie Kopry, została przerwana. Formalny koniec EVA nastąpił o 17:31, a zatem trwała ona 4 godziny i 43 minuty.

27.01.2016 o 19:40 wykonano silnikami Progressa M-29M korektę orbity (t=333", dH=1,1 km).

29.01.2016 o 15:50 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelity AggieSat-4, w którego wnętrzu znajduje się subsatelita Bevo-2.

03.02.2016 o 12:56 rozpoczęła się WKD-42 z udziałem kosmonautów Malenczenki i Wołkowa. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MK ze śluzy Pirs. Celami WKD były: instalacja miękkich poręczy na module Zarja, demontaż eksperymentu "EXPOSE-R" z modułu Poisk, instalacja próbek eksperymentu "Wynosliwost'" oraz wymiana kaset z próbkami na module Poisk, pobranie próbek ("Test"), z modułów Pirs i Zwiezda oraz przeprowadzenie na module Poisk eksperyment "Restawracija", dotyczący naklejenia folii termoregulacyjnych. Na koniec kosmonauci wykonali dokumentację fotograficzną powierzchni rosyjskiego segmentu stacji. WKD zakończyła się o 17:39 i trwała 4 godziny i 43 minuty.

17.02.2016 o 10:44 wykonano silnikami Progressa M-29M korektę orbity (t=652", dH=1,8 km).

19.02.2016 o 10:38 nastąpiło odłączenie Cygnusa-4 od ISS, a o 12:26 jego uwolnienie.

02.03.2016 o 01:02:39 statek odłączył się od ISS, a o 04:25:50,5 wylądował w Kazachstanie, 157km SE od Żezkazganu (47°20'38,34"N, 69°41'56,28"E).

Czas lotu: 181 dni, 23 godziny, 48 minut i 07 sekund.

Powrót nastąpił z załogą:
 
Siergiej A. Wołkow 181 dni 23 godziny 48 minut i 07 sekund
Michaił B. Kornijenko 340 dni 08 godzin 42 minuty i 54 sekundy
Scott J. Kelly
340 dni 08 godzin 42 minuty i 54 sekundy


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz