Sojuz TMA-19M
ISS-45S/Principia
Agat
Załoga Sojuza TMA-19M Symbol lotu Sojuza TMA-19M Symbol lotu T. Peake'a


Załoga :
 
Jurij I. Malenczenko KOM 6 lot, FKA, Rosja
Timothy L. Kopra BI1 2 lot, NASA, USA
Timothy N. Peake BI2 1 lot, ESA, W. Brytania

Dublerzy :
 
Anatolij A. Iwaniszyn KOM 2 lot, FKA, Rosja
Takuya Onishi BI1 1 lot, JAXA, Japonia
Kathleen H. Rubins BI2 1 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,64°; h=403-404 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

13.12.2015 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

15.12.2015 o 11:03:09,328 nastąpił start. W T+8' 45" statek osiągnął orbitę o planowanych parametrach: hp=200 km, ha=242 km, i=51,67°.

O 17:33:26 statek połączył sie z ISS w trybie manualnym z powodu awarii silnika DPO-B No. 20 na dystansie 16 metrów podczas zbliżania automatycznego.

21.12.2015 o 12:45 rozpoczęła się EVA-34. Wzięli w niej udział astronauci Kelly i Kopra, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich podstawowym zadaniem było odblokowanie hamulca transportera MT. Ponieważ astronauci uporali się z nim bardzo szybko, zdecydowano o wykonaniu dodatkowych czynności: otwarciu pokrywy rozdzielni energetycznej na potrzeby następnej EVA, związanej z wymianą SSU w bloku DCSU kanału 1B i poprowadzeniu na powierzchni modułów Unity i Destiny kabli zasilania i sterowania, przeznaczonych dla IDA (International Docking Adapter) oraz kabli Ethernet pomiędzy Unity i Tranquility (dla modułu Nauka). EVA zakończyła się o 16:01 i trwała 3 godzin i 16 minut.

15.01.2016 o 12:48 rozpoczęła się EVA-35. Wzięli w niej udział astronauci Kopra i Peake, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich podstawowym zadaniem była wymiana SSU w bloku DCSU kanału 1B (zadanie wykonano), oraz dokończenie rozprowadzenia na powierzchni modułów Unity i Destiny kabli zasilania i sterowania, przeznaczonych dla IDA (International Docking Adapter) - to zadanie zostało przerwane. Prócz tego zainstalowano zawór bezodrzutowy na powierzchni modułu Tranquility, oraz miano zdjąć przepalone oświetlenie kamery, umieszczonej na kratownicy stacji. EVA miała zakończyć się planowo o 19:25 i trwać 6 godzin i 30 minut, ale po pojawieniu się około 16:57 wody w hełmie Kopry, została przerwana. Formalny koniec EVA nastąpił o 17:31, a zatem trwała ona 4 godziny i 43 minuty.

03.02.2016 o 12:56 rozpoczęła się WKD-42 z udziałem kosmonautów Malenczenki i Wołkowa. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MK ze śluzy Pirs. Celami WKD były: instalacja miękkich poręczy na module Zarja, demontaż eksperymentu "EXPOSE-R" z modułu Poisk, instalacja próbek eksperymentu "Wynosliwost'" oraz wymiana kaset z próbkami na module Poisk, pobranie próbek ("Test"), z modułów Pirs i Zwiezda oraz przeprowadzenie na module Poisk eksperyment "Restawracija", dotyczący naklejenia folii termoregulacyjnych. Na koniec kosmonauci wykonali dokumentację fotograficzną powierzchni rosyjskiego segmentu stacji. WKD zakończyła się o 17:39 i trwała 4 godziny i 43 minuty.

02.03.2016 o 01:02:39 nastąpiło odłączenie Sojuza TMA-18M od ISS.

05.03.2016 o 04:15 wykonano silnikami Progressa M-29M korektę orbity (t=477", dV=0,85 m/s, dH=1,5 km).

19.03.2016 o 03:09:55 z ISS połączył się Sojuz TMA-20M.

26.03.2016 o 10:51 wykonano uchwycenie Cygnusa-6, a o 14:52 jego przyłączenie do ISS.

30.03.2016 o 14:15:24 od ISS odłączył się Progress M-29M.

02.04.2016 o 17:57:45 nastąpiło połączenie z Progressem MS-02.

10.04.2016 o 11:23 nastąpiło uchwycenie, a o 13:57 przyłączenie Dragona-8 do ISS.

13.04.2016 o 12:20 wykonano silnikami Progressa MS-02 korektę orbity (t=254", dV=0,5 m/s, dH=0,9 km).

16.04.2016 o 09:36 wykonano przyłączenie modułu BEAM do bocznego węzła CBM modułu Tranquility.

27.04.2016 o 11:45 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelity Diwata-1 (JSSOD-M1, Japanese Small Satellite Orbital Demonstration).

11.05.2016 o 10:02 nastąpiło odłączenie Dragona-8 od ISS, a o 13:19 jego zwolnienie.

16.05.2016 o 10:05:26 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów MinXSS-1 i CADRE, a o 14:40:00 STMSAT-1, Nodes-1 i Nodes-2.

17.05.2016 o 08:45 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów Flock 2e'-1 i Flock 2e'-2, o 12:00 Flock 2e-1 i Flock 2e-2, a o 23:00 Flock 2e'-3 i Flock 2e'-4.

18.05.2016 o 02:15 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów Flock 2e-3 i Flock 2e-4, o 07:05 Lemur-2 5 i Lemur-2 6, a o 11:150 Lemur-2 7 i Lemur-2 8.

26.05.2016 o 10:10 rozpoczęto rozkładanie modułu BEAM. Procedura miała potrwać ok. 45 minut, jednak została wstrzymana o 12:30, gdyż efekt pompowania był znacznie mniejszy, niż zakładano.

28.05.2016 pomiędzy 13:04 a 20:10 z powodzeniem rozłożono moduł BEAM.

30.05.2016 o 11:40 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów Flock 2e-5 i Flock-2e-6.

31.05.2016 o 00:45 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów Flock 2e-7 i Flock-2e-8, o 04:00 Flock 2e'-5 i Flock 2e'-6, o 09:35 Flock 2e'-7 i Flock 2e'-8, a o 23:55 Flock 2e-9 i Flock 2e-10.

01.06.2016 o 03:10 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów Flock 2e-11 i Flock 2e-12, a o 06:25 Flock 2e'-9 i Flock 2e'-10.

02.06.2016 o 02:15 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów Flock 2e'-11 i Flock 2e'-12.

06.06.2016 po raz pierwszy astronauci weszli do modułu BEAM.

08.06.2016 o 14:00 wykonano silnikami Progressa MS-02 korektę orbity (t=238,6", dV=0,45 m/s, dH=0,8 km).

14.06.2016 o 11:30 nastąpiło odłączenie Cygnusa-6 od ISS, a o 13:30 jego zwolnienie.

18.06.2016 o 05:52:33 statek odłączył się od ISS. a o 09:15:06,3 wylądował w Kazachstanie, 155 km SE od Żezkazganu (47°24,994'N, 69°42,174'E).

Czas lotu: 185 dni, 22 godziny, 11 minut i 57 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz