Sojuz TMA-7
ISS-11S/EP-9/Go To Orbit
Rasswiet


Załoga Sojuza TMA-7 Symbol załogi Sojuza TMA-7 wg Alex Panchenko Symbol misji Grega Olsena Symbol misji Grega Olsena wg Alex Panchenko


Załoga :
 
Walerij I. Tokariew KOM 2 lot, FKA, Rosja
William S. McArthur, Jr. BI 4 lot, NASA, USA
Gregory H. Olsen UKP 1 lot, -, USA

Dublerzy :
 
Michaił W. Tiurin* KOM 2 lot, FKA, Rosja
Jeffrey N. Williams BI 2 lot, NASA, USA
Siergiej W. Kostienko UKP 1 lot, -, Rosja

* Pierwotnie funcję dowódcy dublerów pełnił Aleksandr I. Łazutkin, jednak z powodów zdrowotnych 09.08.2005 roku został podmieniony przez Michaiła W. Tiurina.


Orbita :

i=51,64°; h=342-354 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

29.09.2005 o 01:00 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym Sojuz TMA-7 wyjechała z kompleksu montażowego (MIK) i o 03:00 została umieszczona na wyrzutni LC1 kosmodromu Bajkonur.

01.10.2005 o 03:54:53,094 nastąpił start z wyrzutni LC1 kosmodromu Bajkonur. W T+8' 45" statek znalazł się na orbicie o planowanych parametrach: hp=193 km, ha=245 km, i=51,66°.

03.10.2005 o 05:26:57 nastąpiło połączenie z ISS do węzła cumowniczego na module Pirs.

10.10.2005 o 21:49:14 statek Sojuz TMA-6 odłączył się od ISS.

18.10.2005 zaplanowano wykonanie dwuimpulsowej (o 21:09:01 i 22:18) korekty orbity stacji z użyciem silników statku towarowego Progress M-54. Miały one być użyte dwa razy po 700 sekund, za każdym razem zwiekszając prędkość ISS o 2,95 m/s, co podniosło by jej orbitę o 10 km. Niestety już podczas pierwszej korekty doszło do automatycznego odłączenia silników po przepracowaniu zaledwie 77 sekund (orbita została podniesiona o 0,45 km). Analiza przyczyn wykazała, że wyłączył się jeden z ośmiu silników statku towarowego.

26.10.2005 o 20:12 na 114" włączono silniki statku towarowego Progress M-54. W wyniku ich pracy nastąpił przyrost prędkości o 0,25 m/s, a orbita została podniesiona o 400 metrów.

07.11.2005 o 14:30 miała się rozpocząć ze śluzy Quest (po raz pierwszy od 2003 roku) EVA-1. Astronauci ubrani byli w amerykańskie skafandry EMU. Tymczasem po rutynowej przerwie podczas obniżania ciśnienie (do ok. 0,33 atmosfery) stwierdzono, że nie następuje dalsze obniżenie ciśnienia w zakresie 0,15-0 atmosfer. Test zaworu nie wykazał jego awarii. Śluza ponownie została napełniona powietrzem i po otwarciu włazu okazało się, że zawór został źle skonfigurowany. Po prawidłowym ustawieniu ponownie rozpoczęto procedurę obniżania ciśnienia. EVA rozpoczęła się o 15:32. W jej trakcie załoga zainstalowała na kratownicy P1 kamerę telewizyjną, a po przejściu na na kratownicę S1 usunęła uszkodzony kontroler silnika z radiatora systemu chłodzenia. Następnie ze szczytu kratownicy P6 zdemontowano i odrzucono nieczynny już eksperyment FPP (Floating Potential Probe). Ostatnią czynnością była wymiana uszkodzonego kontrolera mocy na MT. EVA zakończyła się o 20:54 i trwała 5 godzin i 22 minuty.

10.11.2005 o 11:23 na 1007" włączono silniki statku towarowego Progress M-54. W wyniku ich pracy nastąpił przyrost prędkości o 2,2 m/s. Identyczny manewr powtórzono o 12:42, a orbita została podniesiona łącznie o 7,7 km.

18.11.2005 o 08:45:13 statek odłączył się od węzła stykowego na module Pirs i o 09:04:51 połączył się ponownie poprzez węzeł na module Zarja.

23.12.2005 o 19:46:18 nastąpiło połączenie z Progressem M-55.

03.02.2006 o 22:44 rozpoczęła się EVA-2 załogi dwunastej. Jej członkowie wyszli w skafandrach Orłan ze śluzy Pirs,a celem prac było: wyrzucenie (o 23:02) starego skafandra Orłan wyposażonego w amatorską aparaturę radiową (RadioSkaf/SuitSat), którego aparatura radiowa działa jednak jedynie na oświetlonej przez Słońce części orbity (wychładzają się akumulatory), przeniesienie adaptera manipulatora Strieła z modułu Zarja na PMA-3, zablokowanie awaryjnego urządzenia odcinającego na wózku MT (zadanie się nie powiodło, kosmonauci jedynie zabezpieczyli rezerwowy kabel sterowania, jednak wózek został na tym odcinku unieruchomiony), demontaż z Pirsa kontenera nr 2 eksperymentu Biorisk-MSN, sfotografowanie czujników systemu kontroli mikrometeorytowej i anteny WA-4 na module Zwiezda i wypełnienie eksperymentu Panorama (monitoring elementów zewnętrznych rosyjskiego segmentu ISS). EVA zakończyła się o 04:27 i trwała 5 godzin i 43 minuty.

11.02.2006 o 22:22 wykonano przy pomocy silników Progressa M-55 korektę orbity (dV=~0,5 m/s).

22.02.2006 o 17:50:00 wykonano przy pomocy silników Progressa M-55 korektę orbity (dV=1,63 m/s, t=810"). Orbita została podniesiona o 3 km.

03.03.2006 o 10:06:10 statek transportowy Progressa M-54 odłączył się od ISS.

20.03.2006 o 06:49:22 statek Sojuz TMA-7 odłączył się od węzła na module Zarja i rozpoczął przelot, zakończony o 07:11:23 dokowaniem na węźle modułu Zwiezda.

01.04.2006 o 04:19:26 z ISS połączył się statek kosmiczny Sojuz TMA-8 poprzez węzeł na module Zarja.

08.04.2006 o 20:27:54 Sojuz TMA-7 odłączył się od ISS. O 22:57:32 rozpoczęto manewr deorbitacji (t=256", dV=115,3 m/s). O 23:47:12,5 nastąpiło lądowanie w Kazachstanie, 55 km NE od Arkałyku (punkt przyziemienia: 50°40'03,42" N, 67°21'22,32" E).

Powrót z załogą:
 
Walerij I. Tokariew 189d 19h 52m 20s
William S. McArthur, Jr. 189d 19h 52m 20s
Marcos C. Pontes
9d 21h 16m 52s


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz