Sojuz TMA-9
ISS-13S/EP-11
Wostok


Załoga Sojuza TMA-9 Symbol załogi Sojuza TMA-9 Symbol lotu A. Ansari


Załoga :
 
Michaił W. Tiurin KOM 2 lot, FKA, Rosja
Michael E. Lopez-Alegria BI 4 lot, NASA, USA
Anousheh Ansari * UKP 1 lot, -, USA

Dublerzy :
 
Jurij I. Malenczenko KOM 4 lot, FKA, Rosja
Peggy A. Whitson BI 2 lot, NASA, USA
* - -

* Do 21.08.2006 w składzie załogi podstawowej do lotu przygotowywał się Daisuke Enomoto, jednak z powodów zdrowotnych (kamica nerkowa) nie został dopuszczony do odbycia lotu kosmicznego na MSK i został zastąpiony przez dublerkę.
Dublerzy w pierwotnym, trzyosobowym składzie.


Orbita :

i=51,63°; h=323-345 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

16.09.2006 rankiem (wyjazd z MIK o 01:00) RN Sojuz-FG ze statkiem kosmicznym Sojuz TMA-9 została umieszczona na wyrzutni LC1 kosmodromu Bajkonur.

18.09.2006 o 04:08:42,133 nastąpił start. W T+8' 50" statek znalazł się na wyznaczonej orbicie.

20.09.2006 o 05:21:20 statek połączył się z ISS.

28.09.2006 o 21:53:09 statek kosmiczny Sojuz TMA-8 odłączył się od ISS.

10.10.2006 wykonano relokację statku z węzła cumowniczego na module Zwiezda na węzeł modułu Zarja. Odłączenie nastąpiło o 19:13:10, ponowne połączenie nastąpiło o 19:34:04.

26.10.2006 o 14:28:46 ze stacją połączył się statek transportowy Progress M-58. Połączenie z ISS nastąpiło 26.10.2006 o 14:28:46. Wystąpiły jednak kłopoty ze złożeniem anteny 4AO-BKA systemu zbliżania Kurs, statek nie został połączony hermetycznie ze stacją (zabrakło 80 mm). Stacja pozostawała w swobodnym dryfie,  z tego względu zarządzono oszczędzanie energii elektrycznej. Uruchomiony został system ręcznego sterowania TORU, kosmonauci mieli  ponownie wydać komendy złożenia anteny i dokowania. Następnie Progress został odsunięty na 40 cm, co umożliwiło wzrokowe upewnienie się, że choć antena jest w położeniu aktywnym, nie przeszkadza jednak w dokowaniu, po czym około 18:06 nastąpiło ponowne ściągnięcie i połączenie obiektów. Stabilizacja ISS została przywrócona.

23.11.2006 o 00:17 rozpoczęto prace na zewnątrz stacji kosmicznej. Astronauci Tiurin i Lopez-Alegria wyszli za śluzy Pirs ubrani w skafandry Orłan-M. Wyjście zostało opóźnione o ponad godzinę, ze względu na kłopoty z chłodzeniem skafandra Tiurina. W trakcie EVA-1 astronauci zrealizowali komercyjny eksperyment kanadyjskiego towarzystwa golfowego, podczas którego Tiurin uderzył piłeczkę i wysłał ją na nieco niższą niż ISS orbitę, a następnie udali się w stronę Progressa M-58, gdzie próbowali złożyć antenę, która stwarzała kłopoty podczas cumowania w dniu 26.10.2006 (próba nie powiodła się, nawet po silnym jej podważeniu śrubokrętem oraz wydaniu z CUP komendy złożenia). W tej sytuacji wykonano dokładną dokumentację fotograficzną, by zaplanować metodykę złożenia anteny podczas kolejnej EVA. Następnie astronauci przenieśli na inne miejsce (odległe o niespełna 30 cm) antenę WAL systemu komunikacji z modułem ATV, która przeszkodziła w otwarciu pokrywy silniczka modułu Zwiezda w dniu 19.04.2006. Ostatnią czynnością było zamontowanie rosyjskiego eksperymentu geofizycznego BTN-Neutron na powierzchni modułu Zwiezda. EVA-1 zakończyła się o 05:55 i trwała 5 godzin i 38 minut.

29.11.2006 o 23:05 rozpoczęto przy pomocy silników statku Progress M-58 korektę orbity. Planowano podniesienie orbity o 7,3 km (dV=4,0 m/s; t=1102"). Jednak w 198 sekundzie nastąpiło wyłączenie silnika, z powodu sygnału o utracie stabilizacji stacji. Prawdopodobnie zostało to spowodowane usterką nowego oprogramowania, załadowanego po dołączeniu do ISS modułu P3/P4. Orbita została podniesiona o 1,5 km.

04.12.2006 o 21:36 rozpoczęto przy pomocy silników statku Progress M-58 korektę orbity, została ona podniesiona o 14,4 km w apogeum i 1,8 km w perigeum (dV=4,9 m/s; t=1364").

11.12.2006 o 22:11:55 ze stacją połączył się orbiter Discovery (misja STS-116).

19.12.2006 o 22:09:31 od stacji odłączył się orbiter Discovery (misja STS-116).

16.01.2007 o 23:29:12 od stacji odłączył się statek transportowy Progress M-57.

20.01.2007 o 02:58:53 ze stacją połączył się statek transportowy Progress M-59.

31.01.2007 o 15:14 rozpoczęto EVA-2. Astronauci S. Williams i Lopez-Alegria wyszli za śluzy Quest ubrani w skafandry EMU. Celem wyjścia było zakończenie aktywacji obwodu A systemu chłodzenia ISS oraz dalsza rekonfiguracja sieci elektrycznej. EVA-2 zakończyła się o 23:09 i trwała 7 godzin i 55 minut.

04.02.2007 o 13:38 rozpoczęto EVA-3. Astronauci S. Williams i Lopez-Alegria wyszli za śluzy Quest ubrani w skafandry EMU. Celem wyjścia było dokończenie niewykonanych podczas EVA-2 operacji, a także dalsza rekonfiguracja sieci elektrycznej, przygotowanie do pracy radiatora i zdjęcie fragmentu niepotrzebnej już osłony termicznej. EVA-3 zakończyła się o 20:49 i trwała 7 godzin i 11 minut.

08.02.2007 o 13:26 rozpoczęła się EVA-4. Astronauci S. Williams i Lopez-Alegria wyszli za śluzy Quest ubrani w skafandry EMU. Celem wyjścia było zdjęcie i odrzucenie dwóch niepotrzebnych już osłon termicznych kontrolerów silników złącza obrotowego (RJMC, Rotary Joint Motor Controller) na P3, raz z wnęk nr 18 i 20 na P3 , przygotowanie P3 na przyjęcie UCCAS (Unpressurized Cargo Carrier Assembly Attachment Systems), zdjęcie blokad startowych z P5 w celu połączenia z nim P6 i podłączenie do PMA-2 czterech kabli zasilania dla systemu SSPTS (Shuttle-to-Station Power Transfer System). EVA-4 zakończyła się o 20:06 i trwała 6 godzin i 40 minut.

22.02.2007 o 10:27 rozpoczęła się EVA-5. Astronauci Tiurin i Lopez-Alegria wyszli ze śluzy Pirs ubrani w skafandry Orłan. Podstawowym celem wyjścia było złożenie anteny 2AO-WKA systemu Kurs statku transportowego Progress M-58 (poprzednia próba, wykonana 23.11.1006, zakończyła się niepowodzeniem). Ponieważ antena nadal nie chciała się złożyć, astronauci przecięli jeden z jej czterech wsporników. Prócz tego astronauci wykonali wiele drobnych prac przy różnych antenach i celach, m. in. zamienili rosyjski eksperyment SKK-5 na SKK-9 i uruchomili eksperyment BTN-Neutron. EVA-5 zakończyła się o 16:45 i trwała 6 godzin i 18 minut.

16.03.2007 o 02:47:40 rozpoczęto przy pomocy silników statku Progress M-58 korektę orbity (dV=2,6 m/s, t=761,4"). Średnia wysokość orbity stacji wzrosła o 5 km.

27.03.2007 o 18:10:32 od stacji odłączył się transportowiec Progress M-58.

29.03.2007 pomiędzy 22:30:09 a 22:54:40 wykonano przecumowanie statku Sojuzem TMA-9 z węzła na module Zarja na węzeł na module Zwiezda.

09.04.2007 o 19:10:44 z ISS połączył się Sojuz TMA-10.

17.04.2007 z powodu niesprzyjających warunków wodnych (podmokly teren) w miejscu planowanego lądowania, opóźniono je o jeden dzień.

21.04.2007 o 09:11:39 statek odłączył się od ISS. O 11:42:30 rozpoczęto manewr deorbitacji (t=4' 18", dV=257,7 m/s).

21.04.2007 o 12:31:04,1 nastąpiło lądowanie 133 km NE od Dżezkazganu (48°26'00" N, 69°13'35" E).

Powrót z załogą:
 
Michaił W. Tiurin 215d 08h 22m 22s
Michael E. Lopez-Alegria 215d 08h 22m 22s
Charles Simonyi 
13d 18h 59m 50s


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz