STS-116
Discovery/F-33
ISS-12A.1/Celsius*


Załoga STS-116 Symbol lotu STS-116 Symbol misji Celsius

* program lotu A. Christera Fuglesanga.


Załoga :
 
Mark L. Polansky * CDR 2 lot, NASA, USA
William A. Oefelein PLT 1 lot, NASA, USA
Nicholas J. Patrick MS1 1 lot, NASA, USA
Robert L. Curbeam, Jr. MS2/EV 3 lot, NASA, USA
A. Christer Fuglesang MS3/EV 1 lot, ESA, Szwecja
Joan E. M. Higginbotham MS4 1 lot, NASA, USA
Ekspedycja-14 (z Ziemi na ISS):
Sunita L. Williams MS5/EV 1 lot, NASA, USA
Ekspedycja-13 (z ISS na Ziemię):
Thomas A. Reiter MS5 2 lot, ESA, Niemcy

* do stycznia 2005 przygotowywał się Terrence W. Wilcutt.


Ładunek :

ITS P5;
SpaceHab-SM;
ICC - w tym eksperyment STP-H2:
MEPSI-2A, 2B (Microelectromechanical System-Based (MEMS) PICOSAT Inspector) - połączone ze sobą dwa pikosatelity do testowania inspekcji powierzchni satelitów;
RAFT-1/MARScom (Radar Fence Transponder) - podwójny pikosatelita oparty na podwójnym, zwiększonym o 25% satelicie CubeSat do celów badania technologii komunikacji;
MAA (Mock ANDE Active) - aktywny minisatelita projektu badania gęstości atmosfery ANDE[RR] - The Atmospheric Neutral Density Experiment Risk Reduction;
FCal (Fence Calibration) - pasywny minisatelita projektu badania gęstości atmosfery ANDE[RR] - The Atmospheric Neutral Density Experiment Risk Reduction.


Orbita :

i=51,64°; h=247-336 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

09.11.2006 o 05:29 zaczęło się wywożenie zestawu startowego z wahadłowcem Discovery na wyrzutnię LC39B, dokąd dotarł o 14:03.

05.12.2006 o 04:00 rozpoczęto od stanu T-43h odliczanie do startu.

08.12.2006 o 02:35:44 (T-5 min) start został odłożony z powodu złych warunków atmosferycznych o 2 doby.

09.12.2006 o 08:52 rozpoczęto od stanu T-11h odliczanie do startu.

10.12.2006 o 01:47:34,973 nastąpił start z wyrzutni LC-39B na Cape Canaveral. W T+2' 07" odrzucono SRB, w T+3' włączono asystę silników OMS. W T+8' 31" nastąpiło MECO, 14" później oddzielenie ET. Obiter znalazł się na nietrwałej orbicie o parametrach: hp=57 km, ha=218km, i=51,6°. W T+38' wykonano półminutowy manewr OMS-2 podniesienia orbity do pułapu 194-228 km. Następnie otwarto ładownię i rozłożono antenę pasma Ku. O 04:37 wykonano manewr NC-1 (t=67", dV=30,8 m/s). Następnie przystąpiono do aktywacji modułu SpaceHab. Podczas testów manipulatora RMS niesprawnym okazało się automatyczne zwalnianie chwytaka na końcu ramienia. Sytem ręczny zwalniania chwytaka działa bez zarzutu. W trakcie dnia rozpoczęto skanowanie powłoki termicznej orbitera (wstępnie zanalizowane dane z radarów naziemnych nie wykazały żadnych elementów, które mogłyby uszkodzić orbiter). Około 18:47 wykonano korektę NC-2 (36") - nowa orbita ma pułap 292-348 km.

11.12.2006 o 17:57 wykonano 16-sekundowy manewr NC-3, o 18:31 NC-4. O 19:29 wykonano manewr TI (11", dV=2,7 m/s). O 22:11:55 orbiter połączył się z ISS. O 23:54 otwarto włazy pomiędzy obiektami.

12.12.2006 Williams zmieniła Reitera w charakterze członka stałej załogi ISS. Krótko po 01:15 kratownica P5 została uchwycona przez RMS, a potem przekazana SSRMS. Nieco wcześniej za pomocą manipulatora stacji przeprowadzono inspekcję stanu poszycia termicznego dolnej części krawędzi natarcia lewego skrzydła orbitera. Jeden z umieszczonych tam czujmików dał w dniu poprzednim około 10:30 sygnał o lekkim uderzeniu tego obszaru przez mikrometeoryt. Inspekcja nie wykazała żadnych widocznych uszkodzeń. O 20:31 rozpoczęła się EVA-1. W jej trakcie astronauci Curbeam i Fuglesang (wyszli w skafandrach EMU ze śluzy stacji Quest) zdemontowali niepotrzebne już mocowania kratownicy P5 oraz o 20:45 przymocowali ją trwale do P4 oraz podłączyli do systemów stacji. Ponieważ prace przebiegły z gładko, wykonano też kilka czynności przewidzianych podczas EVA-2, związanych z okablowaniem kratownicy i przygotowaniem zatrzasków potrzebnych do przyłączenia elementu P6. Następnie astronauci wymienili uszkodzoną kamerę na segmencie S1 kratownicy. Z powodu utraty nasadki do śrubokrętu Fuglesang nie wykonał kolejnych prac związanych ze zwolnieniem zatrzasków na P5, przewidzianych do wykonania podczas EVA-2. EVA-1 zakończyła się o 03:07 i trwała 6 godzin i 36 minut.

13.12.2006 o 18:28 rozpoczęto składanie paneli baterii słonecznych P6. Po złożeniu pięciu z 31 sekcji zestaw począł się deformować. Operacja została przerwana. Panel został rozłożony i ponownie rozpoczęto składanie. Tym razem deformacji uległ inny panel. Kontrola lotu podjęła decyzje o powtarzaniu przez załogę procedury do skutku.

14.12.2006 około 00:50 prace przy złożeniu panelu P6 zostały przerwane - pomimo wykonania 45 razy operacji złożenia i rozłożenia, panel pozostał w pozycji 17 złożonych sekcji, co na szczęście umożliwia obrót złącza SARJ z panelami umieszczonymi na sekcji P4 (do tego celu wymagane byłu złożenie 12,5 sekcji). Obecnie kierownictwo misji skłania się ku złożeniu panelu z pomocą astronautów, przy czym rozważane są trzy możliwości - podczas EVA-3, podczas dodatkowej EVA-4 w 9 lub 10 dobie lotu, bądź podczas EVA stałej załogi stacji po odlocie promu. Następnie około 01:00 aktywowano złącze SARJ, a także jeden z obwodów chłodzenia stacji, napełniając go 150 kg ciekłego amoniaku. Prace te były wstępem do EVA-2, w trakcie której astronauci Curbeam i Fuglesang (wyszli w skafandrach EMU ze śluzy stacji Quest) wykonali krytyczne operacje przełączenia dwóch głównych obwodów energetycznych i uruchomili kolejny system chłodzenia stacji. EVA-2 rozpoczęła się o 19:41, zakończyła o 00:41 i trwała 5 godzin.

15.12.2006 kilkugodzinne próby dalszego złożenia panelu P6 z jednoczesnym wprawaniem go w drgania i wstrząsy nie przyniosły rezultatu.

16.12.2006 zrealizowano EVA-3, w trakcie której astronauci Curbeam i Williams (wyszli w skafandrach EMU ze śluzy stacji Quest) wykonali operację przełączenia pozostałych dwóch głównych obwodów energetycznych ISS. Rozpoczęła się ona o 19:25, a zakończyła o 02:56 i trwała 7 godzin i 31 minut. Pod koniec EVA-3 astronauci wykonali inspekcję panelu na P6, podczas niej wprawiali baterię w drgania, co pozwoliło na złożenie trzech kolejnych sekcji. Pozostałe sekcje zostaną złożone tą samą techniką podczas EVA-4, która została dodana do planu misji, co wydłuży lot promu o 1 dzień.

18.12.2006 o 19:00 rozpoczęto EVA-4 z udziałem astronautów Curbeama i Fuglesanga (wyszli w skafandrach EMU ze śluzy stacji Quest). Ich jedynym celem było złożenie panelu baterii słonecznych na P6. W ciągu 2,5 godziny udało się złożyc zaledwie 2 z 11 pozostałych do złożenia sekcji, jednak o 23:55 praca została uwieńczona sukcesem. Panel został zabezpieczony 19.12.2006 o 00:34. EVA-4 zakończyła się o 01:38 i trwała 6 godzin i 38 minut.

19.12.2006 o 19:42 zamknięto włazy pomiędzy orbiterem a ISS. O 22:09:31 Discovery odłączył się od ISS.

20.12.2006 wykonano skan osłony termicznej wykonanej z RCC - nie wykazał on żadnych uszkodzeń.

21.12.2006 o 00:20 wyrzucono z ładowni MEPSI-2 (Microelectromechanical System-Based (MEMS) PICOSAT Inspector) - połączone ze sobą dwa pikosatelity do testowania inspekcji powierzchni satelitów. O 01:56 wyrzucono z ładowni RAFT-1/MARScom (Radar Fence Transponder) - podwójnego pikosatelitę opartego na dwóch, zwiększonych o 25% satelitach CubeSat do celów badania technologii komunikacji. O 18:22:47 miano wyrzucić dwa minisatelity projektu badania gęstości atmosfery ANDE[RR] - The Atmospheric Neutral Density Experiment [Risk Reduction] - aktywnego MAA (Mock ANDE Active) i pasywnego FCal (Fence Calibration). Astronauci poinformowali, że bus z satelitami prawidłowo opuścił kanister startowy, jednak tylko jeden satelita - MAA - oddzielił się od niego. Później okazało się, że następnego dnia satelita jednak opuścił kanister i rozpoczął działanie.

22.12.2006 rozpoczęto przygotowania do powrotu. O 17:30 została zamknięta ładownia. Załoga założyła skafandry LES. O 19:04 z powodu złej pogody odwołano lądowanie na KSC na orbicie #202. O 20:56 zrezygnowano z planowanego lądowania w Edwards (boczny wiatr powyżej limitu) i o 21:21 zdecydowano o lądowaniu na KSC. O 21:27 włączono na 3' 46" silniki OMS celem deorbitacji.

O 22:31:58 nastąpiło lądowanie na bieżni 15 KSC. Lot trwał 12 dni 20 h 44 min 23 s.

Powrót nastąpił z załogą:
 
Mark L. Polansky
William A. Oefelein
Nicholas J. Patrick
A. Christer Fuglesang
Robert L. Curbeam, Jr.
Joan E. M. Higginbotham
12 dni 20 h 44 min 23 s
Thomas A. Reiter
171 dni 03 h 54 min 03 s


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | STS