STS-133
Discovery/F-39
ISS-ULF-5


Załoga STS-133 Symbol lotu STS-133


Załoga :
 
Steven W. Lindsey CDR 5 lot, NASA, USA
Eric A. Boe PLT 2 lot, NASA, USA
Benjamin A. Drew, Jr. MS1/FE/EV2 2 lot, NASA, USA
Stephen G. Bowen MS2/EV1 3 lot, NASA, USA
Michael R. Barratt MS3 2 lot, NASA, USA
Nicole M. Stott MS4 2 lot, NASA, USA


Ładunek :

PMM "Leonardo", ELC-4


Orbita :

i=51,6°; h=350 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

01.07.2010 start został przesunięty z 16.09.2010 na 01.11.2010.

08.09.2010 z powodu niesprawności systemu gaśniczego na KSC rollover został opóźniony o dobę.

09.09.2010 o 10:55 rozpoczęto operację przesuwania orbitera z OPF-3 do VAB. Zakończyła się ona o 14:50.

20.09.2010 o 23:24 rozpoczęto operację wywozu promu z VAB na stanowisko startowe LC-39A. Została ona zakończona o 05:49.

W dniach 12-15.10.2010 wykonano TCDT.

29.10.2010 w związku ze stwierdzeniem wycieku helu i azotu w prawym OMS start został opóźniony z 01.11.2010 o 20:40:20 na nie wcześniej niż 02.11.2010 o 20:17:56, a 30.10.2010 na 03.11.2010 o 19:52:13.

31.10.2010 o 18:00 rozpoczęto od stanu T-43 H odliczanie.

02.11.2010 z powodu awarii zapasowego kontrolera SSME nr 3 start został opóźniony minimum o dobę.

Pomimo skrajnie niekorzystnej prognozy pogody, 03.11.2010 zdecydowano o kontynuowaniu przygotowań do startu w dniu 04.11.2010 o 19:29:43.

04.11.2010 zdecydowano o odłożeniu startu o kolejne 24 godziny, na 05.11.2010 o 19:03:59.

05.11.2010 pod koniec tankowania ET stwierdzono przekraczający o 50% dozwoloną normę wyciek wodoru z przyłącza GUCP. O 12:11 start w tym dniu został odwołany. Nowy termin wyznaczono na nie wcześniej, niż 08.11.2010, później dodatkowo ujawniono 17-centymetrowy fragment odseparowanej od ET pianki termoizolacyjnej. Ze względu na wielkość wycieku przeniesiono start na nie wcześniej, niż 30.11.2010. Podczas dalszej inspekcji ujawniono jeszcze trzy przypadki odseparowanej pianki w rejonie międzyzbiornikowym ET.

18.11.2010 start przeniesiono na nie wcześniej, niż 03.12.2010 o 07:52.

23.11.2010 zakończono prace związane z reperowaniem pianki na ET.

24.11.2010 start opóźniono na następne okno startowe, rozpoczynające się 18.12.2010.

03.12.2010 start przełożono na nie wcześniej, niż 03.02.2011.

12.12.2010 podjęto decyzję o powrocie promu do VAB.

17.12.2010 wykonano test tankowania, zakończył się on pomyślnie.

21.12.2010 z powodu problemów z poziomowaniem transportera CT1 operacja rollback została opóźniona o dobę.

22.12.2010 o 03:48 rozpoczęto rollback z LC-39A do VAB. Zakończył się on o 12:01.

06.01.2011 z powodu znalezienia kolejnych pęknięć w ET, NASA zdecydowała o przeniesieniu startu na koniec lutego 2011.

15.01.2011 w wyniku upadku podczas jazdy na rowerze obrażenia (nieoficjalne złamanie biodra) odniósł astronauta Timothy Kopra.

19.01.2011 w związku z wypadkiem Kopry, jego miejsce w załodze zajął Bowen. Zdjęcie załogi w pierwotnym składzie.

01.02.2011 o 00:58 rozpoczęto ponowną operację wywozu promu z VAB na stanowisko startowe LC-39A. Prom dotarł na nią o 07:53.

15.02.2010 w związku z przerwaniem procedury startowej rakiety Ariane ze statkiem ATV-2, start został wstępnie opóźniony o dobę, jednak 18.02.2010, podczas FRR, powrócono do pierwotnego terminu.

20.02.2011 na KSC przybyła załoga.

21.02.2011 o 20:00 od stanu T-43H rozpoczęto odliczanie.

24.02.2011 o 21:53:23,980 prom wystartował, z opóźnieniem 2 minut i 57 sekund od planu z powodu awarii komputera stacji śledzenia. W T+2' 10" nastąpiła  separacja SRB, w T+2' 35" asysta silnikami OMS, w T+8' 32" MECO, w T+8' 50" odrzucenie ET. W T+37' 43" wykonano manewr OMS-2 (t=63").

25.02.2011 o 01:41 wykonano manewr NC-1. Około 14:44 wykonano prawym OMS manewr NC-2 (dV=3 m/s).

26.02.2011 około 01:11 wykonano manewr NC-3.

26.02.2011 o 14:17 zakończono manewr NH, o 15:02 NC4, o 16:33 TI (dV=2,5 m/s), o 19:14:19 prom połączył się z ISS. O 23:30 paleta ELC-4 została wyjęta za pomocą SSRMS z ładowni promu.

27.02.2011 o 00:08 paleta ELC-4 została uchwycona RMS, a o 00:16 zwolniono uchwyt SSRMS. O 02:05, po przemieszczeniu SSRMS, uchwycił on ponownie ELC-4, cztery minuty później RMS został odłączony od ELC-4. O 03:03 ELC-4 została zamontowana na ITS-S3.

28.02.2011 o 15:46 rozpoczęła się EVA-1, w której wzięli udział astronauci Bowen i Drew, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniami był montaż dodatkowych kabli energetycznych na Unity, przeniesienie uszkodzonego modułu pompy amoniaku z POA na MBS na ESP-2, zmiana kąta nachylenia wysięgnika kamery w pobliżu ELC-4 i dodatkowo montaż przedłużonych zakończeń szyn na kratownicy ITS, zabranie do wnętrza stacji uchwytu na stopy oraz japoński eksperyment "Wiadomość w butelce", polegający na zamknięciu w pojemniku na próbki próżni z okolicy ISS. EVA-1 zakończyła się o 22:20 i trwała 6 godzin i 34 minuty. Kontrola misji podała, że lot zostanie wydłużony o jeden dzień, przeznaczony głównie na prace porządkowe w module PMM.

01.03.2011 o 13:46 moduł PMM został wyjęty z ładowni promu, a o 14:50 trwale przymocowany do węzła nadirowego modułu Unity.

02.03.2011 o 15:42 rozpoczęła się EVA-2, w której wzięli udział astronauci Bowen i Drew. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniami było: opróżnienie uszkodzonego modułu pompy z amoniaku, zapakowanie go i przeniesienie z ESP-2 na Quest, zdjęcie z modułu Columbus platformy LWAPA, usunięcie osłony z ELC-4, instalacja oświetlenia na ITS-P3, instalacja ostatnich elementów dodatkowych na Dextre, wyjaśnienie problemu z elementami w kratownicy P1, usunięcie izolacji termicznej z Tranquility i instalacja osłony kamery na Dextre. Dodatkowo na module Zarja zamontowano zdjęty z PMA-3 adapter dla rosyjskiego manipulatora Strieła. EVA-2 zakończyła się o 21:56 i trwała 6 godzin i 14 minut.

03.03.2011 od 14:03:36 przez 26 minut trwała wieloimpulsowa korekta orbity silniczkami RCS promu, dzięki której zmiana prędkości wyniosła 0,98 m/s, a orbita kompleksu orbitalnego została podniesiona o 1,75 km. Tego dnia NASA przedłużyła misję o kolejną dobę.

07.03.2011 o 12:00:10 prom Discovery (STS-133) odłączył się od ISS.

09.03.2011 o 15:52:09 na 2 minuty i 27 sekund włączono silniki OMS, w wyniku czego prom zszedł z orbity. O 16:57:15 nastąpiło lądowanie na bieżni SLF15 w KSC. Lot trwał 12 dni 19 godzin 3 minuty i 51 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | STS