STS-92
Discovery/F-28
ISS-3A


Załoga STS-92 Symbol lotu STS-92 Osobiste logo K. Wakaty w locie STS-92

 


Załoga :
 
Brian Duffy CDR 4 lot, NASA, USA
Pamela A. Melroy PLT 1 lot, NASA, USA
Leroy Chiao MS1 3 lot, NASA, USA
William S. McArthur, Jr. MS2/FE 3 lot, NASA, USA
Peter J. K. Wisoff MS3 4 lot, NASA, USA
Koichi Wakata MS4/RMS 2 lot, NASDA, Japonia
Michael E. López-Alegria MS5 2 lot, NASA, USA


Ładunek :

Integrated Truss Structure Z1 - struktura kratownicowa jest bazą dla zestawu paneli baterii słonecznych, zawiera 4 żyroskopy CMG (Control Moment Gyro), część aparatury komunikacyjnej w paśmie S i Ku, podsystem zasilania elektrycznego, sprzęt dla astronautów pracujących na zewnątrz stacji oraz system kontroli termicznej.

Pressurized Mating Adapter 3 - trzeci adapter dla modułu Unity.


Orbita :

i=51,57°; h=379-390 km


Przebieg lotu :

Odliczanie rozpoczęło się 03.10.2000 o 04:00 od stanu T-43 h.

05.10.2000 NASA odłożyła start o 24 h  z powodu problemów z ładunkami eksplodującymi sworzni, które mocują zbiornik zewnętrzny ET do orbitera. Jednocześnie powstały problemy z zaworem kontroli przepływu ciekłego tlenu w jednym z silników głównych (SSME). Zawór ten jest też odpowiedzialny za tłumienie pogo, czyli wibracji powstających w trakcie startu. 06.10.2000 start odłożono do 10.10.2000.

09.10.2000 o 15:00 start odłożono o kolejne 24 godziny ze względu na silny wiatr w miejscu startu.

10.10.2000 o 22:32, w T-20 minut kontrola lotu zdecydowała o odwołaniu startu z powodu odkrycia w pobliżu dolnego złącza orbitera ze zbiornikiem zewnętrznym ET pozostawionego przez nieuwagę elementu. Jak się okazało, jest to rodzaj zapinki, służącej do podtrzymywania narzędzi w trakcie prac przy złączu. Usunięcie zapinki okazało się niemożliwe bez opróżnienia ET i przysunięcia wieży obsługi RSS. Pozostawienie zapinki groziłoby jej oderwaniem i uderzeniem w dolną część ET przy prędkości 2,5 Macha.

Start 11.10.2000 o 23:17:00,067 z wyrzutni LC-39A w KSC.

12.10.2000 o 13:00 nastąpiła awaria anteny przekazującej w paśmie Ku dane (głównie wideo) z orbitera na Ziemię. Antena ta jest również używana w trakcie operacji dokowania jako radar, lecz załoga może korzystać do tego celu z szukacza gwiazd lub ręcznych dalmierzy laserowych.

Połączenie z ISS (poprzez PMA-2) nastąpiło 13.10.2000 o 17:45:15. Wejście do PMA-2 nastąpiło o 19:47.

14.10.2000 rozpoczęto przygotowania do montażu struktury Z1 (Zenith 1) do górnego łącznika CBM modułu Unity. O 12:57, w chwili, gdy załoga miała odłączyć Z1 od palety, nastąpiło na pokładzie orbitera zwarcie, które uszkodziło system telewizyjny manipulatora RMS, interfejs komputerowy orbiter/ISS oraz tylną kamerę wizyjną w ładowni wahadłowca. O ile dwa pierwsze urządzenia przełączono na inne zasilanie, nie udało się tego dokonać z tylną kamera wizyjną. W związku z tym astronauta López-Alegria przeszedł do modułu Unity i wyglądając przez jego okno podawał głosem komendy do operatora manipulatora, którym jest Wakata. Pomimo problemów z łącznikiem CBM, który samoistnie przełączył się w stan nieaktywny i musiał być reaktywowany, operacja przyłączenia 9-tonowej konstrukcji zakończyła się sukcesem o 18:21.

15.10.2000 o 14:27 rozpoczęła się EVA-1 w trakcie której astronauci Chiao i McArthur podłączyli sześć kabli energetycznych i telemetrycznych pomiedzy Z1 a Unity, zamocowali w wyznaczonym miejscu antenę pasma S i podłączyli do niej zasilanie, a następnie podłączyli kolejny zestaw czterech kabli energetycznych. Kolejną czynnością było zainstalowanie dwumetrowej średnicy talerza anteny pasma Ku na wysięgniku i rozłożenie go. Ostatnią czynnością była instalacja magazynu sprzętu dla astronautów pracujących na zewnątrz ISS. EVA została zakończona o 20:55 (po 6 h 28 min).

16.10.2000 o 14:15 rozpoczęła się EVA-2, z udziałem astronautów Wisoffa i Lópeza - Alegrii. Ich pierwszym zadaniem było zwolnienie 16 sworzni mocujących adapter PMA-3 do palety w ładowni wahadłowca. Następnie astronauci zajęli się przygotowaniem Z1 do podłączenia paneli baterii słonecznych podczas misji STS-97. W tym czasie Wakata, który uprzednio uchwycił PMA-3 manipulatorem RMS rozpoczął operację
przesunięcia PMA-3 do dolnego łącznika CBM na module Unity. Ponieważ część manewru wykonywana była w cieniu Ziemi, Wisoff przemieścił się w pobliże modułu Zarja i nadzorował bezpieczny dystans PMA-3 od paneli baterii słonecznych Zarji. O 17:36 nastąpiło przyłączenie PMA-3 do Unity. Następnie astronauci podłączyli dwa zestawy kabli (podstawowe i zapasowe kable systemu telemetrii) pomiedzy PMA-3 a Unity.
Zakończenie EVA-2 nastąpiło o 21:22 (po 7h 7 min). Wkrótce po zakończeniu EVA wykonano 30-minutowy manewr podniesienia orbity zestawu Discovery/ISS. W tym czasie 18-krotnie uruchomiono silniki promu, za każdym razem na 1,4 sekundy. Podniosło to orbitę o niespełna 3 km.

17.10.2000 o 14:30 rozpoczęła się EVA-3. Wzięli w niej udział astronauci Chiao i McArthur. W pierwszej kolejności zainstalowali oni na Z1 dwa konwertery, które będą dostosowywały uzyskiwany prąd z paneli słonecznych do wymogów systemow stacji, a następnie podłączyli do nich zestaw kabli. Kolejną czynnością była instalacja na powierzchni Z1 zestawu sprzętu dla astronautów pracujących na zewnątrz ISS. Część
zestawu została przeniesiona z Unity, gdzie była zainstalowana w misji STS-96, a reszta została przeniesiona z ładowni Discovery. Następnie astronauci zrekonfigurowali kable zasilające (ze względu na przejęcie, począwszy od następnej misji funkcji łącznika dla wahadłowców przez adapter PMA-3), oraz zdemontowali obejmę mocującą Z1 do ładowni promu. EVA-3 została zakończona o 21:18 (po 6h 48min). Wkrótce po
zakończeniu EVA-3 przeprowadzono 30-minutowy manewr podniesienia orbity (o niespełna 3 km).

18.10.2000 o 15:00 rozpoczęła się EVA-4. W jej trakcie astronauci Wisoff i López - Alegria zdemontowali z Z1 uchwyt dla manipulatora RMS, sprawdzili pracę mechanizmów mocujących panele baterii P6, wysunęli na Z panel, do którego zostanie podłączone zasilanie i chłodzenie laboratorium Destiny i P6. Ostatnią czynnością był trening kilku procedur awaryjnego powrotu do promu przy pomocy mini-plecaka napędowego SAFER (Simplified Aid For EVA Rescue). EVA-4 została zakończona o 21:56 (po 6h 56min). Wkrótce po zakończeniu EVA-4 przeprowadzono 30-minutowy, ostatni już manewr podniesienia orbity (o niespełna 3 km).

19.10.2000 o 13:27 załoga zaczęła przenosić do pomieszczeń stacji dodatkowe wyposażenie, kontrolować pracę żyroskopów i innych urządzeń. Prace te zostały zakończone około południa w dniu następnym.

20.10.2000 o 15:08 nastąpiło odłączenie promu od ISS.

22.10.2000 NASA postanowiła przedłużyć lot o 1 dzień ze względu na silny wiatr na Florydzie.

23.10.2000 z powodu silnych wiatrów na KSC lądowanie zostało przeniesione do Edwards AFB w Kaliforni. Pogoda w Edwards była również niekorzystna, w związku z czym lądowanie opóźniono o kolejną dobę.

24.10.2000 ze względu na niekorzystne warunki na KSC, zdecydowano się na lądowanie na orbicie #202 w Edwards AFB. Zapłon silników OMS nastąpił o 19:52:00 i trwał 3 minuty i 2 sekundy.

Lądowanie na bieżni 22 Edwards AFB 24.10.2000 o 20:59:42.

Czas lotu: 12d 21h 42m 42s.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | STS