STS-98
Atlantis/F-23
ISS-5A


Załoga STS-98 Symbol
                  lotu STS-98Załoga :
 
Kenneth D. Cockrell CDR  4 lot, NASA, USA
Mark L. Polansky PLT 1 lot, NASA, USA
Robert L. Curbeam, Jr. * MS1 2 lot, NASA, USA
Marsha S. Ivins MS2 5 lot, NASA, USA
Thomas D. Jones MS3 4 lot, NASA, USA

* - 07.09.1999 z lotu został wykluczony bez podania przyczyn Mark C. Lee


Ładunek :

US Laboratory Module "Destiny", PDGF


Orbita :

i=51,57°; h=370-386  km


Przebieg lotu :

Po przeprowadzeniu testów zestawów kabli służących do przesyłania impulsów inicjujących zapłon silniczków oddzielających rakiety SRB od zestawu orbiter/ET w wahadłowcu Atlantis, kierownicy lotu zdecydowali 15.01.2001 o powrocie zestawu z wyrzutni do Budynku Montażu Pionowego (VAB). Po wyładowaniu modułu Destiny wykonano serię testów, które nie potwierdziły wystąpienia uszkodzeń. Zobacz też informację z dnia 14.12.2000. 26.01.2001 wahadłowiec powrócił na wyrzutnię.

05.02.2001 o 03:00 rozpoczęło się od stanu T-43h odliczanie.

Start 07.02.2001 o 23:13:02,058 (zapłon SRB, wzlot 0,025 s później) z wyrzutni LC-39A na Cape Canaveral.

Manewr OMS-2 wykonany został o 23:58. Po otwarciu drzwi ładowni okazało się, że brakuje pewnej liczby płytek izolacji termicznej na krawędzi natarcia steru pionowego, a na dyszy silnika SSME numer 1 widnieje dziesięciocentymetrowy naciek lodu. W ciągu kilku godzin lód wysublimował.

09.02.2001 o 16:51 prom zetknął się poprzez PMA-3 na module UnityISS. Operacja połączenia została zakończona o 17:04. O 19:03 załoga przeszła do pomieszczeń stacji i rozpoczęła transfer ładunku. Wspólne prace trwały do 23:22, kiedy to włazy zostały zamknięte. Kilkadziesiąt minut później okazało się, że przez pomyłkę na stacje zostały przeniesione również trzy złączki, niezbędne podczas pierwszej planowanej EVA. Musiano ponownie otworzyć włazy. Operacja zakończyła się o 01:40 dnia następnego.

10.02.2001 o 14:12 operatorka manipulatora RMS Marsha Ivins uchwyciła łącznik PMA-2, a po zwolnieniu mechanizmów mocujących odłączyła go o 15:00 od modułu Unity. O 15:50 rozpoczęła się EVA-1 z udziałem astronautów Thomasa Jonesa i Roberta Curbeama. Jones udał się na strukturę Z1, do której tymczasowo doczepiono łącznik PMA-2. W tym czasie Curbeam zajmował się w ładowni orbitera rozłączaniem szeregu połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy promem a Destiny. PMA-2 została zamocowana na Z1o 16:55. O 17:23 Ivins uchwyciła Destiny przy pomocy RMS. W tym czasie Jones przeszedł na P6, gdzie zwolnił zaczepy blokujące radiator, a Curbeam nośnik jednej z anten. O 19:00 Destiny zostało zetknięte ze stacją, a o 19:12 trwale połączone. Astronauci rozpoczęli łączenie modułu ze stacją za pomocą zestawu dziewięciu kabli energetycznych i czterech hydraulicznych. Wystąpił wyciek amoniaku z pierwszego przewodu hydraulicznego systemu chłodzenia, który spowodował krystalizację amoniaku na złączce, co spowodowało znaczące opóźnienie w realizacji harmonogramu prac. Skafander Curbeama został znacznie skażony amoniakiem (łącznie wydostało się około 5% jego zapasu) i musiano zastosować przygotowaną ad hoc procedurę jego czyszczenia - najpierw czyszczenie, potem "wygrzewanie" w promieniach Słońca, a następnie zmodyfikowaną wersję powrotu do orbitera, zapobiegającą dostaniu się amoniaku do jego wnętrza (kompresja śluzy a potem jej ponowna dekompresja). EVA-1 zakończyła się o 23:24 i trwała 7 godzin 34 minuty (ponad godzinę dłużej od pierwotnego planu). Ze względu na opóźnienie uruchomienia systemu chłodzenia temperatura w Destiny przekroczyła 40°C, jednak udało się uruchomić wszystkie krytyczne dla jego funkcjonowania systemy i sytuacja się unormowała, a załoga mogła po przepracowaniu dodatkowych dwóch godzin udać się na spoczynek.

11.02.2001 o 14:38 załogi promu i stacji przeszły do Destiny i rozpoczęły dekonserwację i uruchomianie modułu. O 17:13 i 18:13 wykonano drugą i trzecią półgodzinną operację zmiany orbity. Pierwsza taka operacja wykonana została w dniu poprzednim o 11:48 i miała na celu innymi uniknięcie kolizji z kawałkiem "kosmicznego szmelcu", który przeleciałby w odległości około 250 m od stacji.

12.02.2001 o 15:37 Ivins uchwyciła manipulatorem RMS łącznik PMA-2. O 15:59 rozpoczęła się EVA-2, z udziałem astronautów Thomasa Jonesa i Roberta Curbeama. Był to już setny "spacer" Amerykanów (na 193 zrealizowane wyjścia na zewnątrz kabiny). Jones udał się na strukturę Z1 w celu uwolnienia PMA-2. Tymczasem Curbeam przeszedł w kierunku końca Destiny, skąd zdjął osłonę termiczną węzła cumowniczego. O 16:30 rozpoczęto przemieszczanie PMA-2 na koniec Destiny. O 17:28 PMA-2 została zetknięta z Destiny, a 10 minut później została trwale połączona. Następnie astronauci zajęli się instalacją poręczy i innego wyposażenia dodatkowego na powierzchni Destiny. Kolejną czynnością było podłączenie zasilania oraz kabli sterujących PMA-2 w nowym miejscu. Następnie astronauci zainstalowali PDGF (Power and Data Grapple Fixture), która będzie służyć jako baza dla systemu manipulatora SSRMS (Space Station Remote Manipulator System), montaż którego wykona załoga misji STS-100. Instalacja została zakończona o 20:36. EVA-2 zakończyła się o 22:49, czyli trwała 6 godzin i 50 minut.

13.02.2001 trwało uruchamianie żyroskopów Destiny oraz przejmowanie przez nią funkcji sterowania stacją od rosyjskiego modułu Zwiezda. O 15:38 wykonano czwarty manewr podniesienia orbity kompleksu i ponowiono go o 19:58.

14.02.2001 o 14:48 rozpoczęła się EVA-3 z udziałem astronautów Thomasa Jonesa i Roberta Curbeama. W jej trakcie zainstalowano dodatkową anteną pasma S na strukturze Z1, przeprowadzili inspekcję połączenia hydraulicznego sytemu chłodzenia Destiny, które sprawiało kłopoty podczas jego instalacji cztery dni wcześniej, skontrolowali inne połączenia pomiędzy Destiny a PMA-2 oraz rozłożyli trzeci radiator na P6. Ostatnią czynnością astronautów był test mini-plecaka napędowego SAFER (Simplified Aid For EVA Rescue). EVA-3 została zakończona o 20:13 i trwała 5 godzin i 25 minut. O 23:08 wykonano szósty manewr podniesienia orbity kompleksu.

15.02.2001 o 15:23 rozpoczęto siódmy manewr podniesienia orbity kompleksu. W rezultacie orbita została podniesiona o 8 km. Atlantis odcumuje od stacji o orbicie wyższej o prawie 26 km, niż przed połączeniem 09.02.

16.02.2001 o 13:06 zamknięto po 63 h i 9 min ostatni właz pomiędzy promem a stacją. O 14:06 po 6 dniach 21 h 15 min nastąpiło odłączenie Atlantisa od ISS. Po oblocie stacji o 14:48 pilot Polansky wykonał zapłon silników i ostateczny manewr oddalenia.

18.02.2001 lądowania na orbitach #169 i 170 zostały odwołane z powodu zbyt dużego wiatru na Florydzie.

19.02.2001 lądowania na orbitach #185-188 zostały odwołane z powodu zbyt dużego wiatru na Florydzie i w Kalifornii.

20.02.2001 lądowanie na orbitach #200 i 201 zostały odwołane z powodu zachmurzenia na Florydzie. Manewr deorbitacji rozpoczął się o 19:27:20 i trwał 2 minut 43 sekundy.

Lądowanie na bieżni 22 Edwards AFB nastąpiło 20.02.2001 o 20:33:05.

Czas lotu: 12d 21h 20m 03s.

Powrót orbitera na Florydę nastąpił 05.03.2001.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | STS