Shenzhou-12


Załoga Shenzhou-12 Symbol lotu Shenzhou-12


Załoga :
 
Nie Haisheng CDR 3 lot, PLA1, ChRL
Liu Boming OPER1
2 lot, PLA1, ChRL
Tang Hongbo OPER2
1 lot, PLA2, ChRL

Dublerzy :
 
Zhai Zhigang
CDR 2 lot, PLA1, ChRL
Wang Yaping OPER1
2 lot, PLA2, ChRL
Ye Guangfu OPER2
1 lot, PLA2, ChRL


Orbita :

i=41,47°; h=382-384 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

09.06.2021 rakieta nośna CZ-2F/G wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni LC43/921 kosmodromu Jiuquan.

17.06.2021 o 01:22:31,693 nastąpił start. W T+8' 30" statek wszedł na orbitę. O 07:54 nastąpiło połączenie z Tiangong.

01.07.2021 wykonano manewr, który zapobiegł potencjalnej kolizji z satelitą Starlink-1095 (2020-001BK).

04.07.2021 o 00:11 rozpoczęła się EVA-1,w której wzięli udział Boming i Hongbo. Wyszli oni w skafandrach Feitian-2 z modułu Tianhe-1. Przetestowali oni zmodernizowane skafandry i pracę z pomocą wysięgnika, zamontowali uchwyty dla stóp i platformę roboczą, rozłożyli maszt panoramicznej kamery TV oraz przetestowali awaryjny powrót do śluzy. EVA-1 zakończyła się o 06:57 i trwała 6 godzin i 46 minut.

20.08.2021 o 00:38 rozpoczęła się EVA-2, w której wzięli udział Haisheng i Boming. Wyszli oni w skafandrach Feitian-2 z modułu Tianhe-1. Astronauci zakończyli instalację uchwytów dla stóp i zewnętrznej platformy roboczej na ramieniu mechanicznym, zainstalowali zewnętrzną pompę systemu chłodzenia i aktywowali kamerę TV. EVA-2 zakończyła się o 06:33 i trwała 5 godzin i 55 minut.

01.09.2021 wykonano manewr podniesienia orbity stacji z 374-383 na 383-384 km.

16.09.2021 o 00:56 statek odłączył się od stacji (po 90 dniach, 17 godzinach i 2 minutach pobytu), oddalił na 2 km, obniżył orbitę o 1,5 km, po czym zbliżył się na 19 m do węzła nadirowego, gdzie zawisł na 90 sekund. O 05:38 definitywnie opuścił pobliże stacji.

17.09.2021 o 05:34:09 nastąpiło lądowanie na terenie strefy Dongfeng, w punkcie o współrzędnych 100°04'27,9″E, 41°37′42,7″N.

Czas lotu: 92 dni, 4 godziny, 11 minut i 37 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Shenzhou | Tiangong