Shenzhou-8


Orbita :

i=42,79°, h=330-340 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

26.10.2011 RN CZ-2F/G ze statkiem została umieszczona na wyrzutni SLS-1 kosmodromu Jiuquan.

31.10.2011 o 21:58:10,430 nastąpił start z Jiuquan bez załogi (w lądowniku znajdują się dwa manekiny w skafandrach). W T+9' 43" statek wszedł na orbitę o parametrach: hp=200 km, ha=330 km, i=42,79°.

02.11.2011 o 17:28:47 nastąpiło połączenie ze stacją Tiangong-1.

14.11.2011 o 11:27:15 nastąpiło odłączenie od stacji Tiangong-1 i oddalenie na odległość 140 m oraz ponowne połączenie o 11:53:36.

16.11.2011 o 10:29:50 nastąpiło odłączenie od Tiangong-1.

17.11.2011 o 11:32:14 po trwającym 16 dni 13 godzin 34 minuty i 04 sekundy locie wylądował w Chinach (prowincja Mongolia Wewnętrzna) w punkcie o współrzędnych (111°16'15"E, 42°20'35"N).


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Shenzhou | Tiangong