AKTUALNOŚCI  ASTRONAUTYCZNE    -  01-15.09.2012Materiał zawarty na tej stronie może zawierać informacje niesprawdzone lub niepotwierdzone .
Aby zweryfikować wszystkie napływające dane potrzeba kilku dni . Archiwum aktualności .
Strona główna witryny "Loty kosmiczne" .

Dawn już zmierza ku Ceres
Indyjski start
Polska podpisała dokumenty akcesyjne do ESA
Tuzin satelitów za jednym razemDawn już zmierza ku Ceres

  05.09. sonda Dawn opuściła orbitę planetki Westa i zmierza obecnie w kierunku planety karłowatej
Ceres.

Powrót do spisu treściIndyjski start

  09.09. o 04:23 z Sriharikota wystartowała RN PSLV-CA, która wyniosła w T+17' 04"  na orbitę
o parametrach: hp=640 km, ha=648 km, i=98,18°  francuskiego satelitę teledetekcyjnego SPOT-6
i japońskiego mikrosatelitę technologicznego PROITERES (PRoject of OIT Electric-Rocket-Engine
Onboard Small Space Ship).

Powrót do spisu treściPolska podpisała dokumenty akcesyjne do ESA

  13.09. zostało podpisane w Warszawie porozumienie akcesyjne Polski do Europejskiej Agencji
Kosmicznej. Polska stanie się członkiem ESA z dniem 01.01.2013.

Powrót do spisu treściTuzin satelitów za jednym razem

  13.09 o 21:39:00,242 z Vandenberg wystartowała RN Atlas-5/401, która wyniosła na orbitę
o przybliżonych parametrach: hp=1015 km, ha=1206 km, i=63,44° ładunek NRO L-36, który
stanowią dwa satelity zwiadu morskiego typu NOSS-3 (szósty zestaw tej serii, NOSS-3 6A
i NOSS-3 6B), a po manewrze stopnia górnego na orbitę o planowanych parametrach: hp=489 km
ha=765 km, i=66,26° 11 CubeSatów: Aeneas, SMDC-ONE 2.1 (Able), SMDC-ONE 2.2 (Baker),
Re, CINEMA 1 (Cubesat for Ion, Neutral, Electron, Magnetic fields), CSSWE (Colorado Student
Space Weather Experiment), CXBN (Cosmic X-ray Background Nanosat), AeroCube 4.0, AeroCube
4.5A, AeroCube 4.5B i CP 5 (California Polytechnic University).

Powrót do spisu treści<= Poprzednie | Następne =>