AKTUALNOŚCI  ASTRONAUTYCZNE    -  01-15.03.2013Materiał zawarty na tej stronie może zawierać informacje niesprawdzone lub niepotwierdzone .
Aby zweryfikować wszystkie napływające dane potrzeba kilku dni . Archiwum aktualności .
Strona główna witryny "Loty kosmiczne" .

Smok rozwiązał problemySmok rozwiązał problemy

  01.03. o 15:10:13 z Cape Canaveral wystartowała RN Falcon-9 v1.0 z automatycznym statkiem
transportowym Dragon SpX-2. Został on wyniesiony w T+9' 11" na orbitę o parametrach: hp=199 km,
ha=323 km, i=51,66°. Uchwycenie przez manipulator ISS nastąpić miało 02.03.2013 o 11:30:23, zaś
dołączenie o 13:40:00.

Po osiągnięciu zaplanowanej orbity zostało wstrzymane odrzucenie osłon paneli baterii słonecznych i ich
rozłożenie. Powodem były problemy z trzema z czterech zestawów silników korekcyjno-orientacyjnych statku
(warunkiem zachowania orientacji statku jest funkcjonowanie minimum dwóch zestawów, zbliżenia do ISS
trzech). Kontrola misji początkowo uruchomiła jeden zestaw, później pozostałe dwa, panele zostały otwarte,
jednak dokowanie zostało opóźnione o dobę. Przyczyną problemów było zablokowanie magistrali dopływu
utleniacza do silników. Kilkakrotne otwarcie i zamknięcie zaworów pozwoliło na ich udrożnienie. Uchwycenie
wykonano 03.03.2013 o 10:31, a dokowanie o 13:56.

Powrót do spisu treści<= Poprzednie | Następne =>