Tiangong


Modułowa orbitalna stacja kosmiczna ChRL. Jej montaż ma być przeprowadzony w latach 2021-2022.

Masa: ~ 80 ton (wraz ze statkiem załogowym i transportowym), wymiary: ? m, żywotność: 10 lat. Zasilanie z baterii słonecznych. Stacja składać się będzie z trzech modułów, w przyszłości może zostać rozbudowana do sześciu. Wyposażona będzie w trzy śluzy powietrzne, trzy manipulatory, 26 stanowisk roboczych. Załoga 3-osobowa, okresowo (podczas wymiany) 6-osobowa, czas trwania zmian - 3/6/12 miesięcy. Orbita: h=373-386 km, i=41,47°.

Moduły stacji są wynoszone z kosmodromu Wenchang przy pomocy rakiety CZ-5B. Statki załogowe Shenzhou wynoszone są z kosmodromu Jiuquan przy pomocy rakiety CZ-2F. Statki transportowe Tianzhou wynoszone są z kosmodromu Wenchang przy pomocy rakiety CZ-7 (340).
  

Misje zrealizowane
Nazwa Start Uwagi
Tianhe-1 29.04.2021 moduł mieszkalny
Tianzhou-2 29.05.2021
statek transportowy
Shenzhou-12 17.06.2021 pierwsza załoga
Tianzhou-3 20.09.2021 statek transportowy
Shenzhou-13 15.10.2021 druga załoga
Tianzhou-4 09.05.2022 statek transportowy
Shenzhou-14 05.06.2022 trzecia załoga
Wentian 24.07.2022 moduł badawczy
Mengtian 31.10.2022 moduł badawczy
Tianzhou-5 12.11.2022 statek transportowy
Shenzhou-15 29.11.2022 czwarta załoga

Misje planowane
Nazwa Start Uwagi
Tianzhou-6 [10.05.2023]
statek transportowy
Shenzhou-16 [21.05.2023]
piąta załoga
Tianzhou-7 [??.1?.2023]
statek transportowy
Shenzhou-17
[14.11.2023]
szósta załoga
Xuntian [??.??.2025] teleskop, moduł okresowo serwisowany na CSS

Strona główna | Loty załogowe | Shenzhou | Tiangong-1 | Tiangong-2 | Stałe załogi Tiangong | Astronauci