MONTAŻ MIĘDZYNARODOWEJ  STACJI  KOSMICZNEJ (ISS) -  15.03.2019

FAZA 1 - PRZYGOTOWANIE I MISJE DO STACJI KOSMICZNEJ MIR (1995-1998)
FAZA 2 - BUDOWA I WSTĘPNA EKSPLOATACJA (1998-2001)
FAZA 3 - ROZBUDOWA I EKSPLOATACJA (2001-2028)
 
 

Najbliższy lot | Najbliższy lot załogowy | Obecna załoga stacji
 

Strona główna | Loty załogowe
Przyszłe loty załogowe
Stacja ISS | Stałe załogi ISS | ISS w NASA