MONTAŻ MIĘDZYNARODOWEJ  STACJI  KOSMICZNEJ (ISS)
FAZA 3 - ROZBUDOWA I EKSPLOATACJA (2001-2024) - ostatnie zmiany 15.09.2019

FAZA 1 | FAZA 2 | FAZA 3

LOTY ZREALIZOWANE
LOT DATA RAKIETA ŁADUNEK ZAŁOGA
3S 21.10.2001 Sojuz-U Sojuz TM-33
3
6P 26.11.2001 Sojuz-FG Progress M1-7 (28.11.2001 - 19.03.2002)  
UF1 05.12.2001 STS-108 MPLM
4
7P 21.03.2002 Sojuz-FG Progress M1-8 (24.03.2002 - 25.06.2002)
 
8A 08.04.2002 STS-110 ITS S0, MT
 
4S 25.04.2002 Sojuz-U Sojuz TM-34
 
UF2 05.06.2002 STS-111 MPLM, MBS
5
8P 26.06.2002 Sojuz-U Progress M-46 (29.06.2002-24.09.2002)  
9P 25.09.2002 Sojuz-FG Progress M1-9 (29.09.2002-01.02.2003)  
9A 07.10.2002 STS-112 ITS S1, CETA-A  
5S 30.10.2002 Sojuz-FG Sojuz TMA-1  
11A 24.11.2002 STS-113 ITS P1, CETA-B
6
10P 02.02.2003 Sojuz-U Progress M-47 (04.02.2003-27.08.2003)  
6S 26.04.2003 Sojuz-FG Sojuz TMA-2
7
11P 08.06.2003 Sojuz-U Progress M1-10 (11.06.2003-04.09.2003)  
12P 29.08.2003 Sojuz-U Progress M-48 (31.08.2003-28.01.2004)  
7S 18.10.2003 Sojuz-FG Sojuz TMA-3
8
13P 29.01.2004 Sojuz-U Progress M1-11 (31.01.2004-24.05.2004)  
8S 19.04.2004 Sojuz-FG Sojuz TMA-4
9
14P 25.05.2004 Sojuz-U Progress M-49 (27.05.2004-30.07.2004)  
15P 11.08.2004 Sojuz-U Progress M-50 (14.08.2004-22.12.2004)  
9S 14.10.2004 Sojuz-FG Sojuz TMA-5
10
16P 23.12.2004 Sojuz-U Progress M-51 (25.12.2004-27.02.2005)  
17P 28.02.2005 Sojuz-U Progress M-52 (02.03.2005-16.06.2005)  
10S 15.04.2005 Sojuz-FG Sojuz TMA-6
11
18P 16.06.2005 Sojuz-U Progress M-53 (19.08.2005-07.09.2005)  
ULF1 26.07.2005 STS-114 MPLM  
19P 08.09.2005 Sojuz-U Progress M-54 (10.09.2005-03.03.2006)  
11S 01.10.2005 Sojuz-FG Sojuz TMA-7
12
20P 21.12.2005 Sojuz-U Progress M-55 (23.12.2005-19.06.2006)  
12S 30.03.2006 Sojuz-FG Sojuz TMA-8
13
21P 14.04.2006 Sojuz-U Progress M-56 (26.04.2006-19.09.2006)  
22P 24.06.2006 Sojuz-FG Progress M-57 (26.06.2006-16.01.2007)  
ULF1.1 04.07.2006 STS-121 MPLM, ICC, LMC
13
12A 09.09.2006 STS-115 ITS P3/P4, PV  
13S 18.09.2006 Sojuz-FG Sojuz TMA-9
14
23P 23.10.2006 Sojuz-FG Progress M-58 (26.10.2006-27.03.2007)  
12A.1 10.12.2006 STS-116 ITS P5, SpaceHab-SM, ICC
14
24P 18.01.2007 Sojuz-U Progress M-59 (20.01.2007-01.08.2007)  
14S 07.04.2007 Sojuz-FG Sojuz TMA-10
15
25P 12.05.2007 Sojuz-U Progress M-60 (15.05.2007-19.09.2007)  
13A 08.06.2007 STS-117 ITS S3/S4
15
26P 02.08.2007 Sojuz-U Progress M-61 (05.08.2007-22.12.2007)  
13A.1 08.08.2007 STS-118 ITS S5, SpaceHab-SM, ESP-3  
15S 10.10.2007 Sojuz-FG Sojuz TMA-11
16
10A 23.10.2007 STS-120 Harmony
16
27P 23.12.2007 Sojuz-FG Progress M-62 (26.12.2007-04.02.2008)  
28P 05.02.2008 Sojuz-U Progress M-63 (07.02.2008-07.04.2008)  
1E 07.02.2008 STS-122 Columbus
16
ATV-1 09.03.2008 Ariane-5ESV ATV-1 Jules Verne (03.04.2008-05.09.2008)  
1J/A 11.03.2008 STS-123 Kibo (ELM PS), Dextre
16
16S 08.04.2008 Sojuz-FG Sojuz TMA-12
17
29P 14.05.2008 Sojuz-U Progress M-64 (16.05.2008-01.09.2008)  
1J 31.05.2008 STS-124 Kibo (JEM PM), JEM-RMS
17
30P 10.09.2008 Sojuz-U Progress M-65 (17.09.2008-14.11.2008)  
17S 12.10.2008 Sojuz-FG Sojuz TMA-13
18
ULF2 15.11.2008 STS-126 MPLM
18
31P 26.11.2008 Sojuz-U Progress M-01M (30.11.2008-06.02.2009)  
32P 10.02.2009 Sojuz-U Progress M-66 (13.02.2009-06.05.2009)  
15A 15.03.2009 STS-119 ITS S6
18
18S 26.03.2009 Sojuz-FG Sojuz TMA-14
19/20
33P 07.05.2009 Sojuz-U Progress M-02M (12.05.2009-30.06.2009)  
19S 27.05.2009 Sojuz-FG Sojuz TMA-15, 6-osobowa załoga
20/21
2J/A 15.07.2009 STS-127 JEM EF, ELM-ES, SLP-D2
19/20
34P 24.07.2009 Sojuz-U Progress M-67 (29.07.2009-21.09.2009)  
17A 29.08.2009 STS-128 MPLM, LMC
20/21
HTV-1 10.09.2009 H-2B HTV-1 Kounotori (17.09.2009-30.10.2009)  
20S 30.09.2009 Sojuz-FG Sojuz TMA-16
21/22
35P 15.10.2009 Sojuz-U Progress M-03M (18.10.2009-22.04.2010)  
5R 10.11.2009 Sojuz-U Poisk (MIM-2)  
ULF3 16.11.2009 STS-129 ELC-1, ELC-2  
21S 20.12.2009 Sojuz-FG Sojuz TMA-17
22/23
36P 03.02.2010 Sojuz-U Progress M-04M (05.02.2010-10.05.2010)  
20A 08.02.2010 STS-130 Tranquility, Cupola  
22S 02.04.2010 Sojuz-FG Sojuz TMA-18
23/24
19A 05.04.2010 STS-131 MPLM  
37P 28.04.2010 Sojuz-U Progress M-05M (01.05.2010-25.10.2010)  
ULF4 14.05.2010 STS-132 Rasswiet (MIM-1)  
23S 15.06.2010 Sojuz-FG Sojuz TMA-19
24/25
38P 30.06.2010 Sojuz-U Progress M-06M (04.07.2010-31.08.2010)  
39P 10.09.2010 Sojuz-U Progress M-07M (12.09.2010-20.02.2011)  
24S 07.10.2010 Sojuz-FG Sojuz TMA-01M
25/26
40P 27.10.2010 Sojuz-U Progress M-08M (30.10.2010-24.01.2011)  
25S 15.12.2010 Sojuz-FG Sojuz TMA-20
26/27
HTV-2 22.01.2011 H-2B HTV-2 Kounotori-2 (27.01.-28.03.2011)  
41P 28.01.2011 Sojuz-U Progress M-09M (30.01.2011-22.04.2011)  
ATV-2 16.02.2011 Ariane-5ESV ATV-2 Johannes Kepler (24.02.2011-20.06.2011)  
ULF5 24.02.2011 STS-133 PMM, ELC-4  
26S 04.04.2011 Sojuz-FG Sojuz TMA-21
27/28
42P 27.04.2011 Sojuz-U Progress M-10M (29.04.2011-29.10.2011)  
ULF6 16.05.2011 STS-134 ELC-3, AMS-02  
27S 07.06.2011 Sojuz-FG Sojuz TMA-02M
28/29
43P 21.06.2011 Sojuz-U Progress M-11M (23.06.2011-23.08.2011)  
ULF7 08.07.2011 STS-135 MPLM  
44P 24.08.2011 Sojuz-U Progress M-12M nie wszedł na orbitę  
45P 30.10.2011 Sojuz-U Progress M-13M (02.11.2011-23.01.2012)  
28S 14.11.2011 Sojuz-FG Sojuz TMA-22
29/30
29S 21.12.2011 Sojuz-FG Sojuz TMA-03M
30/31
46P 25.01.2012 Sojuz-U Progress M-14M (28.01.2012-19.04.2012)  
ATV-3 23.03.2012 Ariane-5ESV ATV-3 Edoardo Amaldi (28.03.2012-28.09.2012)  
47P 20.04.2012 Sojuz-U Progress M-15M (22.04.2012-22.07.2012)+(29.07.2012-30.07.2012)  
30S 15.05.2012 Sojuz-FG Sojuz TMA-04M
31/32
COTS-D2+ 22.05.2012 Falcon-9 v1.0 Dragon C2+ (25.05.2012-31.05.2012)  
31S 15.07.2012 Sojuz-FG Sojuz TMA-05M
32/33
HTV-3 21.07.2012 H-2B HTV-3 (27.07.2012-12.09.2012)  
48P 01.08.2012 Sojuz-U Progress M-16M (02.08.2012-09.02.2013)  
NASA CRS-1 08.10.2012 Falcon-9 v1.0 Dragon CRS-1 (10.10.2012-28.10.2012)  
32S 23.10.2012 Sojuz-FG Sojuz TMA-06M
33/34
49P 31.10.2012 Sojuz-U Progress M-17M (31.10.2012-15.04.2013)  
33S 19.12.2012 Sojuz-FG Sojuz TMA-07M
34/35
50P 11.02.2013 Sojuz-U Progress M-18M (11.02.2013-25.07.2013)  
NASA CRS-2 01.03.2013 Falcon-9 v1.0 Dragon CRS-2 (03.03.2013-26.03.2013)  
34S 28.03.2013 Sojuz-FG Sojuz TMA-08M
35/36
51P 24.04.2013 Sojuz-U Progress M-19M (26.04.2013-11.06.2013)  
35S 28.05.2013 Sojuz-FG Sojuz TMA-09M
36/37
ATV-4 05.06.2013 Ariane-5ESV ATV-4 Albert Einstein (15.06.2013-28.10.2013)  
52P 27.07.2013 Sojuz-U Progress M-20M (28.07.2013-03.02.2014)  
HTV-4 03.08.2013 H-2B HTV-4 (09.08.2013-04.09.2013)  
COTS-Orb-D 18.09.2013 Antares-110 Cygnus-D1 (29.09.2013-22.10.2013)  
36S 25.09.2013 Sojuz-FG Sojuz TMA-10M
37/38
37S 07.11.2013 Sojuz-FG Sojuz TMA-11M
38/39
53P 25.11.2013 Sojuz-U Progress M-21M (29.11.2013-23.04.2014)+(25.04.2014-09.06.2014)  
COTS-Orb-1 09.01.2014 Antares-120 Cygnus-1 (12.01.2014-18.02.2014)  
54P 05.02.2014 Sojuz-U Progress M-22M (05.02.2014-07.04.2014)  
38S 25.03.2014 Sojuz-FG Sojuz TMA-12M
39/40
55P 09.04.2014 Sojuz-U Progress M-23M (09.04.2014-21.07.2014)  
NASA CRS-3 18.04.2014 Falcon-9R v1.1 Dragon CRS-3 (20.04.2014-18.05.2014)  
39S 28.05.2014 Sojuz-FG Sojuz TMA-13M
40/41
COTS-Orb-2 13.07.2014 Antares-120 Cygnus-2 (16.07.2014-15.08.2014)  
56P 23.07.2014 Sojuz-U Progress M-24M (24.07.2014-27.10.2014)  
ATV-5 29.07.2014 Ariane-5ESV ATV-5 Georges Lemaître (12.08.2014-14.02.2015)  
NASA CRS-4 21.09.2014 Falcon-9 v1.1 Dragon CRS-4 (23.09.2014-25.10.2014)  
40S 25.09.2014 Sojuz-FG Sojuz TMA-14M
41/42
COTS-Orb-3 28.10.2014 Antares-130 Cygnus-3 nie wszedł na orbitę  
57P 29.10.2014 Sojuz-2.1a Progress M-25M (29.10.2014-25.04.2015)  
41S 23.11.2014 Sojuz-FG Sojuz TMA-15M
42/43
NASA CRS-5 10.01.2015 Falcon-9R v1.1 Dragon CRS-5 (12.01.2015-10.02.2015)  
58P 17.02.2015 Sojuz-U Progress M-26M (17.02.2015-14.08.2015)  
42S 27.03.2015 Sojuz-FG Sojuz TMA-16M
43/44
NASA CRS-6 14.04.2015 Falcon-9R v1.1 Dragon CRS-6 (17.04.2015-21.05.2015)  
59P 28.04.2015 Sojuz-2.1a Progress M-27M awaria statku  
NASA CRS-7 28.06.2015 Falcon-9R v1.1 Dragon CRS-7 nie wszedł na orbitę  
60P 03.07.2015 Sojuz-U Progress M-28M (05.08.2015-19.12.2015)  
43S 22.07.2015 Sojuz-FG Sojuz TMA-17M
44/45
HTV-5 19.08.2015 H-2B HTV-5 (24.08.2015-28.09.2015)  
44S 02.09.2015 Sojuz-FG Sojuz TMA-18M
45/46
61P 01.10.2015 Sojuz-U Progress M-29M (01.10.2015-30.03.2016)  
COTS-Orb-4 06.12.2015 Atlas-5/401 Cygnus-4 (09.12.2015-19.02.2016)  
45S 15.12.2015 Sojuz-FG Sojuz TMA-19M
46/47
62P 21.12.2015 Sojuz-2.1a Progress MS-01 (23.12.2015-01.07.2016)+(01.07.2016-03.07.2016)  
46S 18.03.2016 Sojuz-FG Sojuz TMA-20M
47/48
COTS-Orb-6 23.03.2016 Atlas-5/401 Cygnus-6 (26.03.2016-14.06.2016)  
63P 31.03.2016 Sojuz-2.1a Progress MS-02 (02.04.2016-14.10.2016)  
NASA CRS-8 08.04.2016 Falcon-9R U Dragon CRS-8 (10.04.2016-11.05.2016), BEAM (16.04.2016)-[??.??.202?]  
47S 07.07.2016 Sojuz-FG Sojuz MS-01
48/49
64P 16.07.2016 Sojuz-U Progress MS-03 (19.07.2016-31.01.2017)  
NASA CRS-9 18.07.2016 Falcon-9R U Dragon CRS-9 (20.07.2016-26.08.2016)  
COTS-Orb-5 17.10.2016 Antares-230 Cygnus-5 (23.10.2016-21.11.2016)  
48S 19.10.2016 Sojuz-FG Sojuz MS-02
49/50
49S 17.11.2016 Sojuz-FG Sojuz MS-03
50/51
65P 01.12.2016 Sojuz-U Progress MS-04 nie wszedł na orbitę  
HTV-6 09.12.2016 H-2B HTV-6 (13.12.2016-27.01.2017)  
NASA-CRS-10 19.02.2017 Falcon-9R U Dragon CRS-10 (23.02.2017-18.03.2017)  
66P 22.02.2017 Sojuz-U Progress MS-05 (24.02.2017-20.07.2017)  
COTS-Orb-7 18.04.2017 Atlas-5/401 Cygnus-7 (22.04.2017-04.06.2017)  
50S 20.04.2017 Sojuz-FG Sojuz MS-04 51/52
NASA CRS-11 03.06.2017 Falcon-9R U Dragon CRS-11 (05.06.2017-03.07.2017)  
67P 14.06.2017 Sojuz-2.1a Progress MS-06 (16.06.2017-26.12.2017)  
51S 28.07.2017 Sojuz-FG Sojuz MS-05 52/53
NASA CRS-12 14.08.2017 Falcon-9R U Dragon CRS-12 (16.08.2017-17.09.2017)  
52S 12.09.2017 Sojuz-FG Sojuz MS-06 53/54
68P 14.10.2017 Sojuz-2.1a Progress MS-07 (16.10.2017-28.03.2018)  
COTS-Orb-8 12.11.2017 Antares-230 Cygnus-8 (14.11.2017-05.12.2017)  
NASA CRS-13 15.12.2017 Falcon-9R U Dragon CRS-13 (17.12.2017-13.01.2018)  
53S 17.12.2017 Sojuz-FG Sojuz MS-07 54/55
69P 13.02.2018 Sojuz-2.1a Progress MS-08 (15.02.2018-23.08.2018)  
54S 21.03.2018 Sojuz-FG Sojuz MS-08
55/56
NASA CRS-14 02.04.2018 Falcon-9R U Dragon CRS-14 (04.04.2018-05.05.2018)  
COTS-Orb-9 21.05.2018 Antares-230 Cygnus-9 (24.05.2018-15.07.2018)  
55S 06.06.2018 Sojuz-FG Sojuz MS-09 56/57
NASA CRS-15 29.06.2018 Falcon-9 U Dragon CRS-15 (02.06.2018-03.08.2018)  
70P 09.07.2018 Sojuz-2.1a Progress MS-09 (10.07.2018-25.01.2019)  
HTV-7 22.09.2018 H-2B HTV-7 (27.09.2018-07.11.2018)  
56S 11.10.2018 Sojuz-FG Sojuz MS-10 nie wszedł na orbitę [57/58]
71P 16.11.2018 Sojuz-FG Progress MS-10 (18.11.2018-04.06.2019)  
COTS-Orb-10 17.11.2018 Antares-230 Cygnus-10 (19.11.2018-08.02.2019)  
57S 03.12.2018 Sojuz-FG Sojuz MS-11
58/59
NASA CRS-16 05.12.2018 Falcon-9R Dragon CRS-16 (08.12.2018-13.01.2019)  
SpX-DM1 02.03.2019 Falcon-9R Dragon 2 DM-1 (03.03.2019-08.03.2019)  
58S 14.03.2019 Sojuz-FG Sojuz MS-12 59/60
72P
04.04.2019 Sojuz-2.1a Progress MS-11 (04.04.2019-29.07.2019)  
COTS-Orb-11 17.04.2019 Antares-230 Cygnus-11 (19.04.2019-06.08.2019)  
NASA CRS-17 04.05.2019 Falcon-9R Dragon CRS-17 (06.05.2019-03.06.2019)  
59S 20.07.2019 Sojuz-FG Sojuz MS-13 60/61
NASA CRS-18 26.07.2019 Falcon-9R Dragon CRS-18 (27.07.2019-27.08.2019)  
73P 31.07.2019 Sojuz-2.1a Progress MS-12 (31.07.2019)-[1?.12.2019]  
60S 22.08.2019 Sojuz-2.1a Sojuz MS-14 (27.08.2019-06.09.2019)  

LOTY PLANOWANE
 
LOT DATA RAKIETA ŁADUNEK
ZAŁOGA
HTV-8 2?.09.2019 H-2B HTV-8 [2?.09.2019-??.11.2019]  
61S 25.09.2019 Sojuz-FG Sojuz MS-15
[61/62]
Boe-OFT 28.10.2019 Atlas-5/422 Starliner OFT [30.10.2019-04.11.2019]  
COTS-NG-12 21.10.2019 Antares-230 Cygnus-12 [23.10.2019-3D.12.2019]  
74P 01.12.2019 Sojuz-2.1a Progress MS-13 [01.12.2019-??.06.2020]  
NASA CRS-19 04.12.2019 Falcon-9R Dragon CRS-19 [06.12.2019-0?.01.2020]  
SpX-DM2 30.12.2019 Falcon-9R Dragon 2 DM-2 [31.12.2019-05.01.2020]  
Boe-CFT 30.12.2019 Atlas-5/422 Starliner CFT [31.12.2019-??.05.2020]  
COTS-NG-13 07.02.2020 Antares-230 Cygnus-13 [10.02.2020-??.0?.2020]  
NASA CRS-20 01.03.2020
Falcon-9R Dragon CRS-20 [03.03.2020-0?.04.2020]  
75P
16.04.2020
Sojuz-2.1a Progress MS-14 [16.04.2020-??.09.2020]  
USCV-1 1?.05.2020 Falcon-9R Dragon 2 USCV-1  
3R ??.11.2020 Proton-M Nauka (MŁM), ERA ??.11.2020-??.??.202?]  
6R ??.??.2021 Sojuz-2.1b Priczał (UM)  
7R ??.??.2022 Proton-M NEM  


Strona główna | Loty załogowe
Przyszłe loty załogowe
Stacja ISS | Stałe załogi ISS | ISS w NASA