Kibo (Nadzieja)
ISS-1J/A, 1J, 2J/A


Kibo
Elementy składowe japońskiego segmentu ISS

Laboratorium JAXA Kibo Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Japoński segment ISS składa się z pięciu podstawowych elementów:
 
PM (JPM) - Pressurized Module;
ELM-PS (JLP) - Experimental Logistics Module - Pressurised Section;
EF (JEF) - Exposed Facility;
ELM-ES (JLE) - Experimental Logistics Module - Exposed Section;
JEM RMS - Japanese Experiment Module Remote Manipulator System.

PM posiada 2 łączniki CBM (Common Berthing Mechanism), poprzez osiowy jest przyłączony do lewego bocznego łącznika Harmony, zaś poprzez górny przyłączony jest ELM-PS. Dodatkowo posiada śluzę dla wynoszenia za pomocą JEM RMS eksperymentów  na powierzchnię EF, który przyłączony jest do PM za pomocą złącza Exposed Facility Berthing Mechanism (EFBM). Masa modułu  - 15,9 tony. Długość modułu 11,2 metra, średnica 4,4 m, objętość ? m3.

ELM-PS posiada 1 łącznik CBM (Common Berthing Mechanism), poprzez który jest przyłączony do górnego łącznika PM (do czasu wyniesienia PM do Harmony). Masa modułu 4,4 tony. Długość modułu 3,9 metra, średnica 4,4 m, objętość ? m3.

EF ma wymiary 5,6 x 5 x 4 metry i ma masę 4 tony. Jest przymocowany do PM za pomocą złącza EFBM. Przymocowany do niego jest ELM-ES.

ELM-ES ma wymiary 4,2 x 4,9 x 2,2 metra i ma masę 1,2 tony. Jest przymocowany do EF.

JEM RMS składa się z właściwego manipulatora (Main Arm) o długości 9,9 metra i udźwigu 7 ton, mającego 6 stopni swobody. Dodatkowo będzie mógł być do niego przyłączone precyzyjne mniejsze ramię (Small Fine Arm), mające długość 1,7 metra i udźwig 300 kg, posiadające również 6 stopni swobody. SFA bedzie składowane na powierzchni ELM-ES.

Starty poszczególnych modułów:
 

  • ELM-PS 11.03.2008 z wyrzutni LC-39A na Cape Canaveral (ISS-1J/A, misja STS-123)
  • PM i JEMRMS 31.05.2008 z wyrzutni LC-39A na Cape Canaveral (ISS-1J, misja STS-124),
  • EF i ELM-ES 15.07.2009 z wyrzutni LC-39A na Cape Canaveral (ISS-2J/A, misja STS-127).

  • Strona główna | Strona ISS
    Stałe załogi ISS | ISS w NASA