Beagle 2


Lądownik Beagle-2 w pierwotnej wersji Makieta ostatecznej wersji lądownika

Brytyjski lądownik marsjański, dostarczony w rejon Marsa przez sondę Mars Express.

Start z wyrzutni LC31 w Bajkonurze. Rakieta nośna Sojuz-FG/Fregat. Masa lądownika: 60 kg (po wylądowaniu niespełna 30 kg), średnica (w stanie złożonym) 95 cm. Zasilanie z czterech rozkładanych paneli baterii słonecznych o powierzchni 1 m kw. Lądowanie na terenie Isidis Planitia Basin (10,6° N, 90° E) odbyło się poprzez hamowanie aerodynamicznego, następnie został użyty spadochron, a w końcowej fazie nadmuchiwane poduszki amortyzacyjne. Lądownik miał działać przez okres minimum 180 soli (sol to doba marsjańska, trwająca ok. 24h 37m). W tym czasie miał on wykonywać badania gruntu i atmosfery, m. in. w celu stwierdzenia występowania wody i śladów życia. W tym celu miał się posługiwać manipulatorem.

W skład aparatury naukowej lądownika wchodzą następujące zestawy aparatury badawczej:


Przebieg lotu:

Jak u sondy Mars Express.

Zaplanowana na 20.06. aktywacja sondy Beagle 2 została przełożona na 04 i 05.07.2003 z powodu problemów z pracą pamięci flash komputera sondy  Mars Express. Testy wszystkich urządzeń wypadły pomyślnie.

19.12.2003 o 08:31 wysłano do sondy Mars Express komendę oddzielenia lądownika. O 11:12 na Ziemię dotarło potwierdzenie prawidłowości wykonania czynności, w tym fotografia z Mars Expressa. Elipsa lądowania miała wymiary 5 x 31 km, znacznie mniejsze od zakładanych 50 x 200 km.

25.12.2003 o 02:45 sonda miała wylądować na powierzchni Marsa. Niestety nie udało się odebrać od niej żadnego sygnału ani poprzez antenę bezpośredniej łączności Jodrell Bank Observatory w Wielkiej Brytanii, ani też za pomocą sondy 2001 Mars Odyssey.

07.01.2004 o 12:15 do prób skomunikowania się z lądownikiem wykorzystano jej sondę macierzystą Mars Express. Jednak próba ta również zakończyły się niepowodzeniem. Kolejne również zakończyły się fiaskiem.

06.02.2004 misja została oficjalnie uznana za zakończoną.

20.12.2005 NASA udostępniła zdjęcie wykonane przez MGS, na którym ma być widoczny ślad lądowania sondy - poduszki amortyzacyjne (ciemne trójkątne obiekty w środku zdjęcia).

16.01.2015 NASA udostępniła zdjęcie wykonane przez MRO, na którym widoczny jest lądownik, z przynajmniej częściowo rozłożonymi panelami.


Strona główna | Witryna projektu Beagle 2