Cassini


Cassini po odłączeniu lądownika Huygens Huygens na powierzchni Tytana

Sonda kosmiczna NASA, która jako pierwsza w historii weszła na orbitę Saturna oraz dostarczyła w jego pobliże europejski lądownik Tytana Huygens.

Start z wyrzutni SLC-40 na Cape Canaveral. Rakieta nośna Titan IVB/Centaur. Masa całkowita sondy 5630 kg (w tym orbiter 2150 kg, lądownik 350 kg). Długość całkowita 6,7 m, max. średnica 4 m (antena paraboliczna). Sonda jest stabilizowana trójosiowo. Zasilanie z 3 generatorów radioizotopowych o mocy 628W pracujących na plutonie-238. Miała działać na orbicie Saturna przez 4 lata, ale kilkakrotnie ją wydłużano.

W skład aparatury naukowej orbitera wchodzą następujące  instrumenty:
 
 • system kamer do zdjęć w świetle widzialnym, bliskim ultrafiolecie i bliskiej podczerwieni,
 • radar do odwzorowania powierzchni Tytana,
 • spektrometry  światła widzialnego i podczerwieni do badania składu chemicznego powierzchni księżyców i pierścieni Saturna,
 • spektrometry jonowe i plazmowe do badania śladowych atmosfer i jonosfer księżyców oraz plazmy w magnetosferze Saturna,
 • magnetometry do badania pola magnetycznego Saturna i jego oddziaływania z wiatrem słonecznym,
 • spektrograf obrazowy ultrafioletu do badania atmosfery i pierścieni Saturna,
 • analizator pyłu kosmicznego do badania drobin pyłu i lodu wewnątrz układu Saturna,
 • aparatura radiowa do badania fal grawitacyjnych, a także własności pola grawitacyjnego Saturna i jego satelitów oraz struktury pierścieni.

 • Przebieg lotu:

  Pierwotnie start planowano w oknie startowym roku 1996, dolot do celu wymagałby wtedy tylko dwóch manewrów grawitacyjnych (zbliżenia do Ziemi i Jowisza), na trasie planowano spotkanie z planetoidą (66) Maja. Dokładny rozkład lotu sondy przewidywał: 08.04.1996 start, 14.03.1997 przelot koło Maji, 13.06.1998 przelot koło Ziemi, 01.02.2000 przelot koło Jowisza, 02.10.2002 wejście na orbitę Saturna. Z powodu opóźnień w pracach konstrukcyjnych start przełożono na nieco mniej korzystne okno roku 1997.

  Start nastąpił 15.10.1997 o 08:43.

  Sonda została wprowadzona na trajektorię międzyplanetarną (o parametrach: hp=0,67 AU, ha=1,01 AU, i=1,24°), na której przewidziane były modyfikacje podczas czterech zbliżeń do trzech planet:

  26.04.1998 - pierwszy przelot koło Wenus (min. odległość 287 km, nowe parametry orbity: hp=0,73 AU, ha=1,58 AU, i=3,51°);
  24.06.1999 - drugi przelot koło Wenus (min. odległość 600 km, nowe parametry orbity: hp=0,72 AU, ha=2,60 AU, i=1,14°);
  18.08.1999 - przelot koło Ziemi (min. odległość 1171 km, nowe parametry orbity: hp=0,86 AU, ha=7,16 AU, i=0,71°);
  23.01.2000 - sfotografowanie planetoidy (2685) Masursky z dystansu 1,6 mln km;
  30.12.2000 - przelot koło Jowisza (min. odległość 9,7 mln km, nowe parametry orbity: hp=1,40 AU, ha=9,28 AU, i=0,70°);
  09.11.2003 - wykonano pierwszą fotografię Saturna kamerą długoogniskową z odl. 111,4 mln km;
  09.02.2004 - z serii zdjęć wykonanych tego dnia kamerą długoogniskową skomponowano kolejny obraz Saturna i jego księżyca Enceladusa;
  16.02.2004 - na zdjęciu Saturna wykonanym przez filtr bliskiej podczerwieni ujawniono obłoki i  mgły w górnej atmosferze planety;
  02.04.2004 - opublikowano barwne zdjęcie planety wykonane z odległości 56,4 mln km;
  06.05.2004 - opublikowano pierwsze zdjęcia Tytana, wykonane przez kamerę długoogniskową sondy w połowie kwietnia - zdjęcie lewe wykonano 4 dni później niż prawe, w tym czasie Tytan obrócił się o kąt 90 stopni (u dołu rozkład jasności Tytana na fali 1080 nm wg obserwacji HST w 1997-98);
  13.05.2004 - opublikowano zdjęcie Saturna z odległości 38,5 mln km (wykonane 16 kwietnia) ukazujące detale atmosfery planety;
  11.06.2004 - o 19:33 (odbiór sygnału 20:56) przelot w odległości 2068 km od księżyca Phoebe;
  16.06.2004 - wykonano ostatnią korektę trajektorii (TCM-21), trwała ona 38 sekund, zmiana prędkości wyniosła 3,6 m/s;

  01.07.2004 o 01:12 (odbiór informacji na Ziemi o 02:35:42) sonda włączyła silnik główny. Jego praca trwała 96 minut (dV=626,17 m/s), zakończyła się o 02:48 (odbiór informacji o 04:12:06) wejściem na orbitę Saturna. Manewr był obliczony na 97 minut, ale silnik sondy rozwinął ciąg o około 1% większy od zakładanego i komputer wyłączył go po wygenerowaniu właściwego impulsu hamującego. Pierwszy sztuczny satelita planety wszedł na orbitę o parametrach: hp=20300 km, ha=9037181 km, i=17,3° (plan: hp=19980 km, ha=10000000 km, i=16,8°). Okres obiegu wynosi 116,3 doby. Największe zbliżenie do Saturna wyniosło 19980 km. O 09:30 nastąpił przelot w odległości około 339000 km od Tytana. W godzinach popołudniowych sonda przekazała zestaw danych, uzyskanych podczas przelotu przez system pierścieni. Niektóre ze zdjęć.

  Zaplanowane na początek lipca dwie korekty orbity (OTM-1 i OTM-1a) zostały odwołane, ze względu na dokładność wykonania manewru SOI.
  W dniach 05-12.07.2004 sonda znajdowała się w koniunkcji ze Słońcem (względem Ziemi) i jej działalność została zredukowana do niezbędnego minimum.

  23.08.2004 o 18:15 na 3068 sekund włączono silnik sondy (manewr OTM-2, dV=392,9 m/s). Perycentrum zostało podniesione o ~ 300 000 km.

  07.09.2004 na 3,6 sekundy włączono silnik sondy (manewr OTM-3 (PRCM)). Zmiana prędkości o 0,49 m/s dokładnie "dostroiła" perycentrum orbity.

  23.10.2004 o 08:29:28 wykonano korektę orbity OTM-4 (7' 47", dV=0,38 m/s).

  26.10.2004 o 15:30 (16:44 ERT) Cassini przeleciał w odległości 1176 km od Tytana (przelot Titan A).

  28.10.2004 o 10:19 (11:33 ERT) nastąpi przelot przez perycentrum orbity, która osiągnie parametry hp=300 000 km, ha=4 600 000 km, i=13,8°.

  29.10.2004 wykonano korektę orbity OTM-5 (4,6", dV=0,64 m/s).

  20.11.2004 o 18:10 wykonano korektę orbity OTM-6 (3", dV=0,4 m/s).

  21.11.2004 nastąpił przelot przez apocentrum.

  ??.12.2004 wykonano korektę orbity OTM-9 (18,75", dV=0,016 m/s).

  13.12.2004 o 11:38 nastąpił pierwszy badawczy przelot koło Tytana (przelot Titan B), w odległości około 1200 km od jego powierzchni. Po przelocie nowa orbita ma parametry: hp=231 000 km, ha=3 533 000 km, i=13,8°.

  15.12.2004 o 02:52 nastąpił przelot koło Dione, w odległości około 72500 km od jej powierzchni. 16 grudnia opublikowano szczegółowe zdjęcia powierzchni.

  25.12.2004 o 02:00 (03:08 ERT) nastąpiło odłączenie Huygensa od sondy macierzystej.

  28.12.2004 o 04:07 wykonano korektę orbity - Orbit Deflection Maneuver.

  01.01.2005 o 02:44 przelot koło Japetusa (123 400 km) - sonda przekazała m. in. to zadziwiające zdjęcie, na którym widać olbrzymi wał o wysokości dochodzącej do 13 km, ciągnący się praktycznie wzdłuż równika satelity.

  14.01.2005 nastąpił drugi przelot koło Tytana (60 000 km) oraz współpraca z sondą Huygens.

  16.01.2005 o 10:27 wykonano korektę orbity OTM-11 (140,3", dV=21,6 m/s).

  28.01.2005 o 08:15 wykonano korektę orbity OTM-12 (120,1", dV=18,68 m/s).

  12.02.2005 o 07:15 wykonano korektę orbity OTM-13 (220,5", dV=20,72 m/s (oficjalny komunikat JPL mówi o 207,2 mm/s).

  15.02.2005 o 06:58 nastąpił trzeci przelot koło Tytana (1577 km). Radar sondy przekazał m. in. obraz fragmentu krateru "Circus Maximus" o średnicy 440 km.

  17.02.2005 o 03:30 nastąpił pierwszy przelot koło Enceladusa (1176 km). Sonda przekazała m. in. zbliżenia powierzchni tego księżyca.

  18.02.2005 o 07:09 wykonano korektę orbity OTM-14 (4,583", dV=0,71 m/s).

  02.03.2005 o 05:59 wykonano korektę orbity OTM-15 (40,1", dV=6,2 m/s).

  09.03.2005 o 09:08 nastąpił drugi przelot koło Enceladusa (504 km).

  12.03.2005 o 04:31 wykonano korektę orbity OTM-17 (2,822", dV=0,42 m/s).

  19.03.2005 o 19:31 wykonano korektę orbity OTM-18 (10,4", dV=1,6 m/s).

  31.03.2005 o 20:05 nastąpił czwarty przelot koło Tytana (2402 km).

  04.04.2005 o 03:36 wykonano korektę orbity OTM-20 (5,9", dV=0,91 m/s).

  10.04.2005 o 04:15 wykonano korektę orbity OTM-21 (37,35", dV=5,82 m/s).

  14.04.2005 o 04:55 wykonano korektę orbity OTM-22 (67,6", dV=63,5 mm/s ?).

  15.04.2005 nastąpił przelot w rejonie księżyców Epimetheus, Mimas i Calypso.

  16.04.2005 o 19:12 nastąpił piąty przelot koło Tytana (1025 km).

  29.04.2005 o 02:15 wykonano korektę orbity OTM-24 (131,6", dV=20,5 m/s).

  06.06.2005 podczas przelotu w pobliżu Tytana sonda przekazała obraz południowego bieguna planety (czerwony krzyżyk) oraz najprawdopodobniej jeziora metanowego (lub też jego pozostałości), widocznego jako czarny obszar.

  11.06.2005 podczas przelotu w pobliżu Hiperiona sonda przekazała jego obraz.

  08.07.2005 o 23:00 wykonano korektę orbity OTM-25 (2,1", dV=0,33 m/s).

  14.07.2005 o 19:58 nastąpił trzeci przelot koło Enceladusa (175 km).

  02.08.2005 o 04:01 nastąpiły przeloty koło Mimasa (48 842 km), Prometheusa, Calypso i Tytana. O 14:14 wykonano korektę orbity OTM-26 (16,7", dV=2,6 m/s).

  20.08.2005 nastąpiły przeloty koło Tethys (122 750 km) i Telesto (105 340 km).

  22.08.2005 o 08:54 nastąpił szósty przelot koło Tytana (3 660 km).

  25.08.2005 o 19:31 wykonano korektę orbity OTM-29 (9,3", dV=1,4 m/s).

  30.08.2005 o 21:05 wykonano korektę orbity OTM-30 (91,35", dV=14,3 m/s).

  30.08.2005 o 21:05 wykonano korektę orbity OTM-30 (91,35", dV=14,3 m/s).

  05.09.2005 nastąpił przelot koło Pandory.

  07.09.2005 o 08:01 nastąpił siódmy przelot koło Tytana (1075 km). Z powodu błędu w oprogramowaniu komputera sondy a także problemów w sieci DSN połowa część danych została utracona podczas przekazu na Ziemię w dniu 13.09.2005.

  19.09.2005 o 19:00 wykonano korektę orbity OTM-33 (176,3", dV=27,8 m/s).

  23.09.2005 nastąpił przelot koło Calypso, Mimasa i Prometheusa.

  24.09.2005 o 01:36 nastąpił przelot koło Tethys (1 500 km, choć inne dane mówią o 29 773 km). Wykonano wówczas m. in. serię zdjęć: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 .

  26.09.2005 sonda wykonała zdjęcie Hiperiona (przelot o 01:46 w odległości 1 010 km).

  28.09.2005 o 18:30 wykonano korektę orbity OTM-35 (321,3", dV=294 mm/s).

  11.10.2005 o 20:10 nastąpił przelot koło Dione (1118 km). Wykonano wówczas m. in. serię zdjęć: 1 | 2 | 3 | 4 .

  12.10.2005 o 20:15 wykonano korektę orbity OTM-38 (92,7", dV=14,8 m/s).

  20.10.2005 o 17:15 wykonano korektę orbity OTM-39 (96,6", dV=89,8 mm/s).

  28.10.2005 o 04:04 nastąpił ósmy przelot koło Tytana (1353 km).

  29.10.2005 nastąpił przelot koło Methone i Calypso.

  31.10.2005 o 15:14 wykonano korektę orbity OTM-41 (77,6", dV=12,4 m/s).

  13.11.2005 o 15:16 wykonano korektę orbity OTM-42 (13,2", dV=2,1 m/s).

  23.11.2005 o 14:15 wykonano korektę orbity OTM-43 (63,125", dV=60 mm/s).

  26.11.2005 o 23:37 nastąpił przelot w odległości 500 km od Rhei.

  28.11.2005 o 05:27 wykonano korektę orbity OTM-44 (262,75", dV=237 mm/s).

  26.12.2005 o 18:59 nastąpił dziewiąty przelot koło Tytana (10 409 km).

  30.12.2005 o 03:55 wykonano korektę orbity OTM-47 (198,9", dV=179 mm/s).

  15.01.2006 nastąpił dziesiąty przelot koło Tytana (2 043 km).

  02.02.2006 o 09:00 wykonano korektę orbity OTM-51 (203,25", dV=186 mm/s).

  27.02.2006 nastąpił jedenasty przelot koło Tytana (1 813 km).

  01.03.2006 o 07:00 wykonano korektę orbity OTM-53 (291,5", dV=269,64 mm/s).

  19.03.2006 nastąpił dwunasty przelot koło Tytana (1 951 km).

  22.03.2006 o 05:30 wykonano korektę orbity OTM-56 (2,71", dV=0,44 m/s).

  06.04.2006 o 04:45 wykonano korektę orbity OTM-57 (2,33"; dV=0,36 m/s).

  26.04.2006 o 15:14 wykonano korektę orbity OTM-58 (53,1"; dV=77,4 mm/s).

  30.04.2006 o 20:58 nastąpił trzynasty przelot koło Tytana (1 855 km).

  04.05.2006 o 02:45 wykonano korektę orbity OTM-59 (3"; dV=0,47 m/s).

  18.05.2006 o 01:59 wykonano korektę orbity OTM-61 (85,1"; dV=0,12 m/s).

  20.05.2006 nastąpił czternasty przelot koło Tytana (1 879 km). Dane naukowe z niego zostały utracone podczas zgrywania.

  08.06.2006 o 00:45 wykonano korektę orbity OTM-63 (12"; dV=1,9 m/s).

  29.06.2006 o 00:30 wykonano korektę orbity OTM-64 (47,9"; dV=0,069 m/s).

  02.07.2006 o 11:43 nastąpił piętnasty przelot koło Tytana (1 906 km).

  05.07.2006 o 23:00 wykonano korektę orbity OTM-65 (97"; dV=0,14 m/s).

  22.07.2006 o 02:43 nastąpił szesnasty przelot koło Tytana (950 km).

  01.08.2006 o 22:30 wykonano korektę orbity OTM-69 (33,8"; dV=5,4 m/s).

  04.09.2006 o 20:45 wykonano korektę orbity OTM-70 (164,1"; dV=0,2276 m/s).

  07.09.2006 o 22:16 nastąpił siedemnasty przelot koło Tytana (1000 km).

  10.09.2006 o 20:23 wykonano korektę orbity OTM-71 (41,0"; dV=6,55 m/s).

  14.09.2006 o 12:30 wykonano korektę orbity OTM-72 (50,8"; dV=8,2 m/s).

  23.09.2006 nastąpił osiemnasty przelot koło Tytana (960 km).

  01.10.2006 o 11:29 wykonano korektę orbity OTM-75 (40,25"; dV=6,46 m/s).

  06.10.2006 o 18:45 wykonano korektę orbity OTM-76 (26,5"; dV=35,9 mm/s).

  09.10.2006 nastąpił dziewiętnasty przelot koło Tytana (980 km).

  17.10.2006 o 18:00 wykonano korektę orbity OTM-78 (5,2"; dV=0,85 m/s).

  22.10.2006 o 17:45 wykonano korektę orbity OTM-79 (44,25"; dV=63 mm/s).

  25.10.2006 nastąpił 20. przelot koło Tytana (1 030 km).

  09.11.2006 o 15:45 wykonano korektę orbity OTM-80 (22,7"; dV=3,6 m/s).

  27.11.2006 o 14:29 wykonano korektę orbity OTM-81 (160,1"; dV=0,22 m/s).

  12.12.2006 nastąpił 21. przelot koło Tytana (1 000 km).

  15.12.2006 o 13:15 wykonano korektę orbity OTM-83 (4,8"; dV=0,77 m/s).

  20.12.2006 o 12:59 wykonano korektę orbity OTM-84 (42,7"; dV=6,8 m/s).

  28.12.2006 nastąpił 22. przelot koło Tytana (1 300 km).

  01.01.2007 o 00:15 wykonano korektę orbity OTM-86 (2,95"; dV=0,46 m/s).

  05.01.2007 o 11:59 wykonano korektę orbity OTM-87 (10,2"; dV=1,63 m/s).

  10.01.2007 o 11:29 wykonano korektę orbity OTM-88 (27,9"; dV=41 mm/s).

  13.01.2007 o 11:41 nastąpił 23. przelot koło Tytana (1 000 km).

  16.01.2007 o 03:45 wykonano korektę orbity OTM-89 (158,5"; dV=0,21 m/s).

  21.01.2007 o 10:45 wykonano korektę orbity OTM-90 (14,7"; dV=2,37 m/s).

  26.01.2007 o 10:30 wykonano korektę orbity OTM-91 (7,9"; dV=0,015 m/s).

  29.01.2007 o 07:15:55 nastąpił 24. przelot koło Tytana (2 631 km).

  07.02.2007 o 09:45 wykonano korektę orbity OTM-93 (1,52"; dV=0,26 m/s).

  19.02.2007 o 08:45 wykonano korektę orbity OTM-94 (28"; dV=0,037 m/s).

  22.02.2007 nastąpił 25. przelot koło Tytana (1 000 km).

  03.03.2007 o 07:59 wykonano korektę orbity OTM-96 (4,08"; dV=0,67 m/s).

  10.03.2007 nastąpił 26. przelot koło Tytana (980 km).

  13.03.2007 o 08:15 wykonano korektę orbity OTM-98 (6,64"; dV=1,07 m/s).

  18.03.2007 o 02:59 wykonano korektę orbity OTM-90 (9,95"; dV=1,6 m/s).

  22.03.2007 o 22:40 wykonano korektę orbity OTM-100 (49,75"; dV=0,069 m/s).

  26.03.2007 o 01:30 nastąpił 27. przelot koło Tytana (1010 km).

  28.03.2007 o 22:59 wykonano korektę orbity OTM-101 (3,22"; dV=0,527 m/s).

  03.04.2007 o 06:45 wykonano korektę orbity OTM-102 (16,7"; dV=2,69 m/s).

  07.04.2007 o 22:59 wykonano korektę orbity OTM-103 (25,9"; dV=0,033 m/s).

  10.04.2007 nastąpił 28. przelot koło Tytana (990 km).

  19.04.2007 o 05:45 wykonano korektę orbity OTM-105 (21,9"; dV=3,51 m/s).

  24.04.2007 o 05:30 wykonano korektę orbity OTM-106 (9,0"; dV=0,017 m/s).

  26.04.2007 nastąpił 29. przelot koło Tytana (980 km).

  04.05.2007 o 21:15 wykonano korektę orbity OTM-108 (34,51"; dV=5,6 m/s).

  09.05.2007 o 04:30 wykonano korektę orbity OTM-109 (14,5"; dV=0,025 m/s).

  12.05.2007 nastąpił 30. przelot koło Tytana (960 km).

  20.05.2007 o 10:45 wykonano korektę orbity OTM-111 (34,26"; dV=5,53 m/s).

  25.05.2007 nastąpił 31. przelot koło Tytana (2300 km).

  01.06.2007 o 03:00 wykonano korektę orbity OTM-113 (4,3"; dV=0,69 m/s).

  05.06.2007 o 19:14 wykonano korektę orbity OTM-114 (75,5"; dV=12,22 m/s).

  11.06.2007 o 02:30 wykonano korektę orbity OTM-115 (25,5"; dV=0,036 m/s).

  13.06.2007 nastąpił 32. przelot koło Tytana (965 km).

  17.06.2007 o 02:00 wykonano korektę orbity OTM-116 (4,59"; dV=0,74 m/s). Była to setna korekta orbity wykonana od momentu startu sondy z Ziemi.

  22.06.2007 o 01:44 wykonano korektę orbity OTM-117 (49,0"; dV=7,97 m/s).

  27.06.2007 o 01:30 wykonano korektę orbity OTM-118 (6,88"; dV=0,013 m/s).

  29.06.2007 o 16:59:46 nastąpił 33. przelot koło Tytana (1932 km).

  03.07.2007 o 10:45 wykonano korektę orbity OTM-119 (13,88"; dV=0,024 m/s).

  16.07.2007 o 00:29 wykonano korektę orbity OTM-121 (7,0"; dV=0,013 m/s).

  19.07.2007 nastąpił 34. przelot koło Tytana (1322 km).

  06.08.2007 o 23:00 wykonano korektę orbity OTM-123 (2,6"; dV=0,39 m/s).

  30.08.2007 nastąpił przelot koło Rhei (5737 km).

  31.08.2007 nastąpił 35. przelot koło Tytana (3326 km).

  02.09.2007 o 16:00 wykonano korektę orbity OTM-125 (2,98"; dV=0,477 m/s).

  10.09.2007 nastąpił przelot koło Japetusa w odległości 1644 km. Sonda przekazała zbliżenia powierzchni tego księżyca

  11.09.2007 po 21 minutach przekazu danych z przelotu koło Japetusa sonda weszła w stan "safe mode". Prawdopodobną przyczyną było trafienie w układ pamięci stałej cząstki galaktycznego promieniowania kosmicznego. Wznowienie pracy nastąpiło jeszcze tego samego dnia. Poprzedni "safe mode" miał miejsce ponad 4 lata temu.

  13.09.2007 o 20:44 wykonano korektę orbity OTM-128 (83,4"; dV=13,48 m/s).

  17.09.2007 o 20:45 wykonano korektę orbity OTM-129 (79,0"; dV=98,5 mm/s).

  28.09.2007 o 19:59 wykonano korektę orbity OTM-130 (14,375"; dV=0,024 m/s).

  01.10.2007 nastąpił 36. przelot koło Tytana (975 km).

  05.10.2007 o 19:45 wykonano korektę orbity OTM-131 (8,17"; dV=1,3 m/s).

  01.11.2007 o 18:00 wykonano korektę orbity OTM-132 (6,01"; dV=0,967 m/s).

  15.11.2007 o 16:14 wykonano korektę orbity OTM-133 (50,75"; dV=0,067 m/s).

  18.11.2007 nastąpił 37. przelot koło Tytana (1000 km).

  21.11.2007 o 20:14 wykonano korektę orbity OTM-134 (7,2"; dV=1,17 m/s).

  27.11.2007 o 07:59:56 wykonano korektę orbity OTM-135 (96,5"; dV=15,75 m/s).

  02.12.2007 o 13:30 wykonano korektę orbity OTM-136 (10,6"; dV=0,019 m/s).

  04.12.2007 nastąpił 38. przelot koło Tytana (1300 km).

  08.12.2007 o 07:15 wykonano korektę orbity OTM-137 (4,18"; dV=0,68 m/s).

  12.12.2007 o 08:24 wykonano korektę orbity OTM-138 (59,07"; dV=9,64 m/s).

  18.12.2007 o 06:30 wykonano korektę orbity OTM-139 (7,13"; dV=0,013 m/s).

  20.12.2007 nastąpił 39. przelot koło Tytana (970 km).

  29.12.2007 o 13:14 wykonano korektę orbity OTM-141 (12,6"; dV=2,05 m/s). Była to setna korekta orbity sondy.

  05.01.2008 o 23:00 nastąpił 40. przelot koło Tytana (1010 km).

  16.01.2008 o 05:25 wykonano korektę orbity OTM-143 (17,64"; dV=2,88 m/s).

  06.02.2008 o 03:15 wykonano korektę orbity OTM-144 (227,9"; dV=37,39 m/s).

  19.02.2008 o 09:45 wykonano korektę orbity OTM-145 (1,725"; dV=0,279 m/s).

  22.02.2008 nastąpił 41. przelot koło Tytana (1000 km).

  02.03.2008 o 00:05 wykonano korektę orbity OTM-146 (42,6"; dV=7,02 m/s).

  07.03.2008 o 08:30 wykonano korektę orbity OTM-147 (6,80"; dV=1,11 m/s).

  12.03.2008 o 20:15 ERT sonda (po raz czwarty) przeleciała z prędkością ok. 15 km/s w odległości 52 km od powierzchni Enceladusa. Był to najbliższy w dotychczasowej historii przelot sondy w pobliżu innego ciała niebieskiego, nie wliczając w to upadków, lądowań, bądź wejść na orbitę. Minutę później Cassini przeleciał przez skraj jednego z pióropuszy pary wodnej, wyrzucanego przez ten księżyc. Podczas największego zbliżenia przestał działać CDA (Cosmic Dust Analyzer), choć działał prawidłowo do tego czasu i wznowił swą pracę niedługo później.

  14.03.2008 o 00:30 wykonano korektę orbity OTM-149 (16,67"; dV=2,76 m/s).

  18.03.2008 o 07:44 wykonano korektę orbity OTM-150 (40,5"; dV=0,055 m/s).

  25.03.2008 o 21:28:48 nastąpił 42. przelot koło Tytana (1000 km).

  15.04.2008 NASA przedłużyła misję podstawową (koniec 30.06.2008) o dwa lata. Misja rozszerzona będzie nosić nazwę Cassini Equinox Mission.

  11.04.2008 o 02:15 wykonano korektę orbity OTM-152 (20,16"; dV=3,31 m/s).

  26.04.2008 o 05:00 wykonano korektę orbity OTM-153 (3,06"; dV=0,496 m/s).

  12.05.2008 nastąpił 43. przelot koło Tytana (1000 km).

  16.05.2008 o 02:36 wykonano korektę orbity OTM-155 (7,1"; dV=1,16 m/s).

  22.05.2008 o 03:29 wykonano korektę orbity OTM-156 (155,13"; dV=0,2 m/s).

  28.05.2008 o 08:42 nastąpił 44. przelot koło Tytana (1360 km).

  22.06.2008 o 07:45 wykonano korektę orbity OTM-159 (73,5"; dV=12,2 m/s).

  01.07.2008 rozpoczęto ponad dwuletnią misję rozszerzoną Cassini Equinox Mission.

  27.07.2008 o 16:00 wykonano korektę orbity OTM-160 (139"; dV=0,169 m/s).

  31.07.2008 nastąpił 45. przelot koło Tytana (1613 km).

  04.08.2008 o 01:40 wykonano korektę orbity OTM-162 (15,4"; dV=2,53 m/s).

  11.08.2008 o 21:08 sonda po raz piąty przeleciała z prędkością 17,7 km/s w odległości 50 km od powierzchni Enceladusa. Był to najbliższy w dotychczasowej historii przelot sondy w pobliżu innego ciała niebieskiego, nie wliczając w to upadków, lądowań, bądź wejść na orbitę. Dwa zdjęcia: 1 | 2 .

  22.08.2008 o 09:44 wykonano korektę orbity OTM-164 (81,2"; dV=13,5 m/s).

  20.09.2008 o 20:15 wykonano korektę orbity OTM-164A (5,3"; dV=0,88 m/s).

  02.10.2008 o 11:44 wykonano korektę orbity OTM-165 (23,71"; dV=3,93 m/s).

  06.10.2008 o 19:29 wykonano korektę orbity OTM-166 (8,13"; dV=14,96 mm/s).

  09.10.2008 o 19:31 sonda po raz szósty przeleciała z prędkością 17,7 km/s w odległości 25 km od powierzchni Enceladusa. Był to najbliższy w dotychczasowej historii przelot sondy w pobliżu innego ciała niebieskiego, nie wliczając w to upadków, lądowań, bądź wejść na orbitę.

  13.10.2008 o 01:15 wykonano korektę orbity OTM-167 (20,04"; dV=3,33 m/s).

  17.10.2008 o 10:34 wykonano korektę orbity OTM-168 (41,7"; dV=7,0 m/s).

  29.10.2008 o 17:59 wykonano korektę orbity OTM-169 (191"; dV=0,23 m/s, 0,007 m/s mniej, niż zakładano).

  31.10.2008 sonda po raz siódmy przeleciała z prędkością 17,7 km/s w odległości 174 km od powierzchni Enceladusa.

  03.11.2008 nastąpił 46. przelot koło Tytana (1105 km).

  08.11.2008 o 23:44 wykonano korektę orbity OTM-170 (54,6"; dV=9,09 m/s).

  12.11.2008 o 23:30 wykonano korektę orbity OTM-171 (30,9"; dV=5,14 m/s).

  20.11.2008 o 17:17 nastąpił 47. przelot koło Tytana (1022,6 km).

  23.11.2008 o 22:45 wykonano korektę orbity OTM-173 (4,66"; dV=0,77 m/s).

  01.12.2008 o 22:14 wykonano korektę orbity OTM-175 (57,5"; dV=0,069 m/s).

  05.12.2008 o 15:44 nastąpił 48. przelot koło Tytana (960 km).

  09.12.2008 o 21:44 wykonano korektę orbity OTM-176 (18,225"; dV=3,032 m/s).

  13.12.2008 o 21:30 wykonano korektę orbity OTM-177 (9,725"; dV=1,61 m/s).

  17.12.2008 o 21:15 wykonano korektę orbity OTM-178 (19,63"; dV=0,027 m/s).

  21.12.2008 o 14:15 nastąpił 49. przelot koło Tytana (970 km).

  26.12.2008 Cassini po raz setny przeleciał przez pericentrum orbity.

  24.01.2009 o 05:00 wykonano korektę orbity OTM-180 (27,8"; dV=4,67 m/s). Było to setne uruchomienie silnika głównego sondy od chwili startu z Ziemi.

  07.02.2009 o 10:06 nastąpił 50. przelot koło Tytana (960 km).

  09.02.2009 o 11:15 wykonano korektę orbity OTM-182 (2,1"; dV=0,35 m/s).

  09.03.2009 o 09:30 wykonano korektę orbity OTM-183 (29,88"; dV=5,02 m/s). Bezpośrednio po manewrze awarii uległ jeden z dwóch czujników temperatury w komorze spalanie silnika głównego.

  12.03.2009 wykonano planową operację przełączenia sondy z podstawowego na zapasowy system silniczków orientacji. System podstawowy był w użyciu od chwili startu i zdradzał objawy postępującej degradacji.

  18.03.2009 o 01:14 wykonano nieplanowaną korektę orbity OTM-183x (12,75"; dV=21,64 mm/s).

  28.03.2009 o 04:53 nastąpił 51. przelot koło Tytana (963 km).

  29.03.2009 o 14:15 wykonano korektę orbity OTM-186 (4,437"; dV=0,75 m/s).

  04.04.2009 o 02:58 nastąpił 52. przelot koło Tytana (4150 km).

  12.04.2009 o 13:15 wykonano korektę orbity OTM-189 (42,2"; dV=7,12 m/s).

  20.04.2009 o 01:32 nastąpił 53. przelot koło Tytana (3600 km).

  28.04.2009 o 12:14 wykonano korektę orbity OTM-192 (14,8"; dV=2,49 m/s).

  06.05.2009 o 00:08 nastąpił 54. przelot koło Tytana (3244 km).

  14.05.2009 o 11:14 wykonano korektę orbity OTM-195 (13,18"; dV=2,21 m/s).

  18.05.2009 o 21:00 wykonano korektę orbity OTM-196 (37,63"; dV=47,12 mm/s).

  21.05.2009 o 22:42 nastąpił 55. przelot koło Tytana (965 km).

  30.05.2009 o 10:14 wykonano korektę orbity OTM-198 (8,7"; dV=1,46 m/s).

  07.06.2009 o 01:02 nastąpił 56. przelot koło Tytana (968 km).

  10.06.2009 o 09:30 wykonano korektę orbity OTM-200 (12,67"; dV=2,1 m/s).

  15.06.2009 o 02:45 wykonano korektę orbity OTM-201 (22"; dV=0,03 m/s).

  22.06.2009 o 19:52 nastąpił 57. przelot koło Tytana (955 km).

  26.06.2009 o 08:29 wykonano korektę orbity OTM-203 (14,3"; dV=2,4 m/s).

  01.07.2009 o 01:45 wykonano korektę orbity OTM-204 (9,13"; dV=16,04 mm/s).

  08.07.2009 o 18:26 nastąpił 589. przelot koło Tytana (965 km).

  12.07.2009 o 17:38 wykonano korektę orbity OTM-206 (20,75"; dV=3,51 m/s).

  17.07.2009 o 17:15 wykonano korektę orbity OTM-207 (24,13"; dV=32,68 mm/s).

  24.07.2009 nastąpił 59. przelot koło Tytana (955 km).

  28.07.2009 o 16:45 wykonano korektę orbity OTM-209 (37,08"; dV=6,28 m/s).

  01.08.2009 o 23:59 wykonano korektę orbity OTM-210 (14,75"; dV=22,84 mm/s).

  09.08.2009 nastąpił 60. przelot koło Tytana (970 km).

  16.08.2009 o 15:29 wykonano korektę orbity OTM-213 (76,5"; dV=12,99 m/s).

  25.08.2009 o 14:17 nastąpił 61. przelot koło Tytana (970 km).

  29.08.2009 o 14:45 wykonano korektę orbity OTM-215 (2,97"; dV=0,50 m/s).

  05.09.2009 o 04:14 wykonano korektę orbity OTM-216 (26,29"; dV=4,47 m/s).

  09.10.2009 o 12:30 wykonano korektę orbity OTM-217 (130,13"; dV=0,15 m/s).

  12.10.2009 o 10:02 nastąpił 62. przelot koło Tytana (1300 km).

  16.10.2009 o 02:00 wykonano korektę orbity OTM-218 (4,97"; dV=0,845 m/s).

  21.10.2009 o 01:29 wykonano korektę orbity OTM-219 (24,42"; dV=4,16 m/s).

  30.10.2009 o 01:00 wykonano korektę orbity OTM-220 (56,75"; dV=66,96 mm/s).

  01.11.2009 o 23:42 sonda po raz ósmy przeleciała z prędkością 7,7 km/s w odległości 102,7 km od powierzchni Enceladusa. Trzy zdjęcia:  2 3 .

  05.11.2009 o 10:44 wykonano korektę orbity OTM-221 (1,73"; dV=0,298 m/s).

  20.11.2009 o 05:15:03 SCET sonda po raz dziewiąty przeleciała w odległości 1603 km od powierzchni Enceladusa. Zdjęcie.

  22.11.2009 o 22:44 wykonano korektę orbity OTM-224 (14,94"; dV=2,54 m/s).

  04.12.2009 o 09:00 wykonano korektę orbity OTM-225 (180,38"; dV=201,6 mm/s).

  12.12.2009 o 03:23 nastąpił 63. przelot koło Tytana (4850 km).

  15.12.2009 o 08:14 wykonano korektę orbity OTM-227 (4,18"; dV=0,713 m/s).

  20.12.2009 o 08:00 wykonano korektę orbity OTM-228 (13,065"; dV=2,218 m/s).

  28.12.2009 o 00:23 nastąpił 64. przelot koło Tytana (955 km).

  05.01.2010 o 06:59 wykonano korektę orbity OTM-231 (47,08"; dV=8,046 m/s).

  09.01.2010 o 20:45 wykonano korektę orbity OTM-232 (28,38"; dV=35,12 mm/s).

  12.01.2010 nastąpił 65. przelot koło Tytana (1073 km).

  16.01.2010 o 06:14 wykonano korektę orbity OTM-233 (13,33"; dV=2,26 m/s).

  21.01.2010 o 05:59 wykonano korektę orbity OTM-234 (35,53"; dV=6,066 m/s).

  28.01.2010 o 23:42 nastąpił 66. przelot koło Tytana (7490 km).

  01.02.2010 o 05:14 wykonano korektę orbity OTM-236 (36,225"; dV=6,199 m/s).

  03.02.2010 oznajmiono o przedłużeniu misji z dniem 10.10.2010 do maja 2017 roku pod nazwą CSM (Cassini Solstice Mission).

  13.02.2010 o 17:23 nastąpił przelot koło Mimasa (9520 km).

  23.02.2010 o 17:44 wykonano korektę orbity OTM-237 (8,75"; dV=15,24 mm/s).

  02.03.2010 nastąpił 3. przelot koło Rhei (100 km).

  03.03.2010 nastąpił 1. przelot koło Helene (1823 km).

  26.03.2010 o 15:29 wykonano korektę orbity OTM-240 (17,53"; dV=3,00 m/s).

  02.04.2010 o 14:59 wykonano korektę orbity OTM-241 (26,625"; dV=0,033 m/s).

  05.04.2010 o 17:01 nastąpił 67. przelot koło Tytana (7462 km).

  07.04.2010 o 05:16:11 SCET nastąpił 3. przelot koło Dione (503 km).

  11.04.2010 o 00:30 wykonano korektę orbity OTM-242 (52,69"; dV=9,037 m/s).

  18.04.2010 o 13:44 wykonano korektę orbity OTM-243 (38,25"; dV=44,56 mm/s).

  27.04.2010 nastąpił 10. przelot koło Enceladusa (99 km).

  29.04.2010 o 12:59 wykonano korektę orbity OTM-245 (33,25"; dV=5,71 m/s).

  11.05.2010 o 12:14 wykonano korektę orbity OTM-246 (51,55"; dV=8,88 m/s).

  18.05.2010 o 06:04:39 nastąpił 11. przelot koło Enceladusa (435 km).

  20.05.2010 nastąpił 68. przelot koło Tytana (1400 km).

  23.05.2010 o 11:30 wykonano korektę orbity OTM-248 (4,94"; dV=0,84 m/s).

  28.05.2010 o 11:00 wykonano korektę orbity OTM-249 (62,428"; dV=10,762 m/s).

  01.06.2010 o 21:00 wykonano korektę orbity OTM-250 (29,25"; dV=36,28 mm/s).

  05.06.2010 o 02:26 nastąpił 69. przelot koło Tytana (2044 km).

  13.06.2010 o 09:59 wykonano korektę orbity OTM-252 (7,21"; dV=1,24 m/s).

  18.06.2010 o 03:29 wykonano korektę orbity OTM-253 (18,875"; dV=0,025 m/s).

  21.06.2010 o 02:44 nastąpił 70. przelot koło Tytana (880 km). To najbliższy ze wszystkich zrealizowanych i planowanych przelotów w pobliżu tego księżyca.

  24.06.2010 o 09:15 wykonano korektę orbity OTM-254 (5,026"; dV=0,867 m/s).

  30.06.2010 o 09:00 wykonano korektę orbity OTM-255 (36,208"; dV=6,251 m/s).

  04.07.2010 o 02:29 wykonano korektę orbity OTM-256 (14,625"; dV=0,022 m/s).

  06.07.2010 o 00:22 nastąpił 71. przelot koło Tytana (1005 km).

  10.07.2010 o 08:14 wykonano korektę orbity OTM-257 (4,829"; dV=0,825 m/s).

  18.07.2010 o 07:59 wykonano korektę orbity OTM-258 (39,14"; dV=6,77 m/s).

  13.08.2010 o 22:29:42,33 nastąpił 12. przelot koło Enceladusa (2550 km).

  04.09.2010 o 05:00 wykonano korektę orbity OTM-261 (14,145"; dV=2,434 m/s). Było to dwusetny wykonany manewr OTM.

  16.09.2010 o 04:14 wykonano korektę orbity OTM-261A (158,75"; dV=0,176 m/s).

  24.09.2010 nastąpił 72. przelot koło Tytana (8175 km).

  10.10.2010 rozpoczęła się misja przedłużona CSM.

  15.10.2010 o 02:29 wykonano korektę orbity OTM-264 (165,13"; dV=0,178 m/s).

  16.10.2010 nastąpiły dalekie przeloty koło księżyców Polydeuces, Mimas, Pallene, Telesto, Methone i Aegaeon.

  02.11.2010 o 23:00 doszło do zawieszenia komputera, spowodowanego złym bitem w jego pamięci. Sonda weszła w stan "safe mode", wyjście z niego spodziewane jest 24.11.2010.

  08.11.2010 o 11:15 wykonano korektę orbity OTM-265 (157,5"; dV=176,92 mm/s).

  11.11.2010 nastąpił 73. przelot koło Tytana (7921 km), jednak ze względu na przywracanie pełnej funkcjonalności sondy nie przeprowadzono żadnych badań księżyca.

  23.11.2010 o 00:30 wykonano korektę orbity OTM-267 (13,1"; dV=2,242 m/s).

  24.11.2010 sonda została przywrócona do pełnej funkcjonalności.

  27.11.2010 o 17:44 wykonano korektę orbity OTM-268 (55,875"; dV=0,064 m/s).

  30.11.2010 o 11:53 nastąpił 13. przelot koło Enceladusa (47,9 km).

  01.12.2010 o 23:45 wykonano korektę orbity OTM-269 (146,87"; dV=0,162 m/s).

  08.12.2010 o 23:30 wykonano korektę orbity OTM-270 (9,5"; dV=0,016 m/s).

  21.12.2010 o 01:08 nastąpił 14. przelot koło Enceladusa (47,8 km).

  01.01.2011 o 08:00 wykonano korektę orbity OTM-273 (191,25"; dV=0,25 m/s).

  08.01.2011 o 04:26 SCET wykonano korektę orbity OTM-274 (27,875"; dV=0,034 m/s).

  11.01.2011 o 04:53 nastąpił 4. przelot koło Rhei (76 km).

  14.01.2011 o 14:45 wykonano korektę orbity OTM-275 (15,97"; dV=2,76 m/s).

  31.01.2011 o 13:59 wykonano korektę orbity OTM-276 (13,125"; dV=0,021 m/s).

  18.02.2011 o 16:04:11 SCET nastąpił 74. przelot koło Tytana (3651 km).

  02.03.2011 o 11:30 wykonano korektę orbity OTM-279 (89,25"; dV=0,1001 m/s).

  16.04.2011 o 01:00 wykonano korektę orbity OTM-280 (13,125"; dV=0,0212 m/s).

  18.04.2011 o 05:00:39 SCET nastąpił 75. przelot koło Tytana (10053 km).

  22.04.2011 o 08:00 wykonano korektę orbity OTM-281 (35,5"; dV=0,042 m/s).

  05.05.2011 o 23:30 wykonano korektę orbity OTM-283 (8,125"; dV=0,0143 m/s).

  08.05.2011 o 22:53:45 SCET nastąpił 76. przelot koło Tytana (1873 km).

  12.05.2011 o 06:45:30 wykonano korektę orbity OTM-284 (109,375"; dV=0,120 m/s).

  24.05.2011 o 06:00 wykonano korektę orbity OTM-285 (30"; dV=36,32 mm/s).

  18.06.2010 nastąpił 2. przelot koło Helene (6968 km).

  17.06.2011 o 04:14 wykonano korektę orbity OTM-286 (8,75"; dV=0,015 m/s).

  20.06.2011 o 18:32:01 SCET nastąpił 77. przelot koło Tytana (1358 km).

  24.06.2011 o 10:00 wykonano korektę orbity OTM-287 (133,6"; dV=0,145 m/s).

  22.08.2011 o 16:30 wykonano korektę orbity OTM-288 (83,75"; dV=0,092 m/s).

  25.08.2011 sonda przeleciała w odległości 24979 km od Hyperiona.

  12.09.2011 nastąpił 78. przelot koło Tytana (5821 km).

  20.08.2011 o 04:45 wykonano korektę orbity OTM-291 (29,42"; dV=5,045 m/s).

  28.09.2011 o 14:30 wykonano korektę orbity OTM-292 (26,75"; dV=0,033 m/s).

  01.10.2011 nastąpił 15. przelot koło Enceladusa (99 km).

  05.10.2011 o 03:45 wykonano korektę orbity OTM-294 (66,125"; dV=0,074 m/s).

  19.10.2011 nastąpił 16. przelot koło Enceladusa (1231 km).

  28.10.2011 o 12:45 wykonano korektę orbity OTM-297 (40,25"; dV=0,046 m/s).

  06.11.2011 nastąpił 17. przelot koło Enceladusa (496 km).

  08.11.2011 o 23:45 wykonano korektę orbity OTM-299 (12,029"; dV=2,09 m/s).

  24.11.2011 o 06:45 wykonano korektę orbity OTM-300 (17,175"; dV=2,969 m/s).

  02.12.2011 o 00:30 wykonano korektę orbity OTM-300a (13,75"; dV=0,021 m/s).

  09.12.2011 o 22:14 wykonano korektę orbity OTM-301 (11,25"; dV=0,018 m/s).

  12.12.2011 nastąpił 4. przelot w odległości 99 km od powierzchni Dione.

  13.12.2011 nastąpił 79. przelot koło Tytana (3586 km).

  17.12.2011 o 09:44 wykonano korektę orbity OTM-303 (2,923"; dV=0,489 m/s).

  22.12.2011 o 23:14 wykonano korektę orbity OTM-304 (10,125"; dV=0,0164 m/s).

  02.01.2012 nastąpił 80. przelot koło Tytana (29415 km).

  15.01.2012 o 07:59 wykonano korektę orbity OTM-306 (44,125"; dV=0,0498 m/s).

  30.01.2012 nastąpił 81. przelot koło Tytana (31131 km).

  03.02.2012 wykonano korektę orbity OTM-308 (124,37"; dV=0,137 m/s).

  17.02.2012 wykonano korektę orbity OTM-310 (12,88"; dV=0,02 m/s).

  19.02.2012 nastąpił 82. przelot koło Tytana (3803 km).

  10.03.2012 wykonano korektę orbity OTM-312 (>5"; dV=3,6 m/s).

  16.03.2012 wykonano korektę orbity OTM-312A (dV=~0,1 m/s).

  24.03.2012 wykonano korektę orbity OTM-313 (10"; dV=16,3 mm/s).

  27.03.2012 nastąpił 18. przelot koło Enceladusa (74 km).

  30.03.2012 wykonano korektę orbity OTM-314 (133,8"; dV=143,8 mm/s).

  11.04.2012 wykonano korektę orbity OTM-316 (25,5"; dV=31 mm/s).

  14.04.2012 nastąpił 19. przelot koło Enceladusa (74 km).

  24.04.2012 wykonano korektę orbity OTM-318 (1,3"; dV=0,234 m/s).

  28.04.2012 wykonano korektę orbity OTM-319 (29,5"; dV=0,034 m/s).

  02.05.2012 nastąpił 20. przelot koło Enceladusa (74 km).

  13.05.2012 wykonano korektę orbity OTM-321 (dV=8,3 m/s).

  19.05.2012 wykonano korektę orbity OTM-322 (t=73,5", dV=83 mm/s).

  22.05.2012 nastąpił 83. przelot koło Tytana (955 km).

  24.05.2012 miała mieć miejsce korekta OTM-323, dotychczas nie udało mi się potwierdzić jej wykonania.

  30.05.2012 wykonano korektę orbity OTM-324 (t=21,4", dV=3,71 m/s).

  03.06.2012 wykonano korektę orbity OTM-325 (dV=37 mm/s).

  06.06.2012 nastąpił 84. przelot koło Tytana (959 km).

  10.06.2012 wykonano korektę orbity OTM-326 (t=2,4", dV=420 mm/s).

  20.06.2012 wykonano korektę orbity OTM-327 (t=58", dV=~10 m/s).

  21.07.2012 wykonano korektę orbity OTM-328 (t=161", dV=172 mm/s).

  24.07.2012 nastąpił 85. przelot koło Tytana (1012 km).

  07.08.2012 wykonano korektę orbity OTM-330 (t=25", dV=4,4 m/s).

  23.09.2012 wykonano korektę orbity OTM-331 (t=54", dV=60 mm/s).

  26.09.2012 nastąpił 86. przelot koło Tytana (956 km).

  29.09.2012 wykonano korektę orbity OTM-332 (t=179", dV=189 mm/s).

  09.10.2012 wykonano korektę orbity OTM-333 (t=4,3", dV=0,76 m/s).

  09.11.2012 wykonano korektę orbity OTM-334 (t=56", dV=58 mm/s).

  13.11.2012 nastąpił 87. przelot koło Tytana (973 km).

  16.11.2012 wykonano korektę orbity OTM-335 (t=1,4", dV=~250 mm/s).

  21.11.2012 wykonano korektę orbity OTM-336 (t=28,4", dV=~5 m/s).

  25.11.2012 wykonano korektę orbity OTM-337 (t=15", dV=~20 mm/s).

  29.11.2012 nastąpił 88. przelot koło Tytana (1014 km).

  02.12.2012 wykonano korektę orbity OTM-338 (t=22,5", dV=~28 mm/s).

  30.01.2013 wykonano korektę orbity OTM-339 (t=9,5", dV=~1,7 m/s).

  12.02.2013 wykonano korektę orbity OTM-340 (t=26,3", dV=32 mm/s).

  17.02.2013 o 01:56 nastąpił 89. przelot koło Tytana (1978 km).

  24.02.2013 wykonano korektę orbity OTM-341 (t=8,4", dV=1,4 m/s).

  01.03.2013 wykonano korektę orbity OTM-342 (t=1,6", dV=264 mm/s).

  09.03.2013 o 18:19 nastąpił 5. i ostatni przelot koło Rhei (997 km).

  16.03.2013 wykonano korektę orbity OTM-345 (t=177,5", dV=185 mm/s).

  01.04.2013 wykonano korektę orbity OTM-346 (t=11", dV=17 mm/s).

  05.04.2013 o 21:43 nastąpił 90. przelot koło Tytana (1400 km).

  08.04.2013 wykonano korektę orbity OTM-347 (t=115", dV=123 mm/s).

  30.04.2013 wykonano korektę orbity OTM-348 (t=2,8", dV=0,5 m/s).

  19.05.2013 wykonano korektę orbity OTM-349 (t=10", dV=17 mm/s).

  23.05.2013 o 17:33 nastąpił 91. przelot koło Tytana (970 km).

  27.05.2013 wykonano korektę orbity OTM-350 (t=45", dV=51 mm/s).

  11.06.2013 wykonano korektę orbity OTM-351 (t=4,7", dV=817 mm/s).

  07.07.2013 wykonano korektę orbity OTM-352 (t=54", dV=57 mm/s).

  10.07.2013 o 13:23 nastąpił 92. przelot koło Tytana (964 km).

  14.07.2013 wykonano korektę orbity OTM-353 (t=1,4", dV=243 mm/s).

  18.07.2013 wykonano korektę orbity OTM-354 (t=13,2", dV=2,26 m/s).

  23.07.2013 wykonano korektę orbity OTM-355 (t=66,9", dV=70 mm/s).

  26.07.2013 o 11:58 nastąpił 93. przelot koło Tytana (1400 km).

  29.07.2013 miano wykonać korektę orbity OTM-356, cotygodniowe podsumowanie przebiegu misji nie zawiera informacji na temat jego wykonania bądź odwołania.

  07.08.2013 wykonano korektę orbity OTM-357 (t=21", dV=3,6 m/s).

  08.09.2013 wykonano korektę orbity OTM-358 (t=30", dV=33 mm/s).

  12.09.2013 o 07:45 nastąpił 94. przelot koło Tytana (1400 km).

  15.09.2013 wykonano korektę orbity OTM-359.

  29.09.2013 wykonano korektę orbity OTM-360 (t=66", dV=69 mm/s).

  10.10.2013 wykonano korektę orbity OTM-361 (t=12", dV=18 mm/s).

  14.10.2013 nastąpił 95. przelot koło Tytana (961 km).

  17.10.2013 wykonano korektę orbity OTM-362. Z powodu kryzysu budżetowego nie ukazał się cotygodniowy raport z przebiegu misji, potwierdzający jej wykonanie.

  02.11.2013 wykonano korektę orbity OTM-363 (t=2", dV=0,36 m/s).

  27.11.2013 wykonano korektę orbity OTM-364 (t=8", dV=13 mm/s).

  01.12.2013 o 00:41 nastąpił 96. przelot koło Tytana (961 km).

  17.12.2013 wykonano korektę orbity OTM-366 (t=2,14", dV=373 mm/s).

  29.12.2013 wykonano korektę orbity OTM-367 (t=110", dV=115 mm/s).

  01.01.2014 nastąpił 97. przelot koło Tytana (1400 km).

  05.01.2014 wykonano korektę orbity OTM-368 (t=99", dV=101 mm/s).

  30.01.2014 wykonano korektę orbity OTM-370 (t=51", dV=54 mm/s).

  02.02.2014 nastąpił 98. przelot koło Tytana (1236 km).

  05.02.2014 wykonano korektę orbity OTM-371 (t=86", dV=89 mm/s).

  17.02.2014 wykonano korektę orbity OTM-372 (t=9,6", dV=1,7 m/s).

  03.03.2014 wykonano korektę orbity OTM-373 (t=20", dV=24 mm/s).

  05.03.2014 nastąpił 99. przelot koło Tytana (1500 km).

  19.03.2014 wykonano korektę orbity OTM-375 (t=3", dV=0,54 m/s).

  02.04.2014 wykonano korektę orbity OTM-376 (t=51", dV=54 mm/s).

  07.04.2014 nastąpił 100. przelot koło Tytana (963 km).

  11.04.2014 wykonano korektę orbity OTM-377 (t=33", dV=36 mm/s).

  24.04.2014 wykonano korektę orbity OTM-378 (t=32", dV=36 mm/s).

  14.05.2014 wykonano korektę orbity OTM-379 (t=17", dV=22 mm/s).

  17.05.2014 nastąpił 101. przelot koło Tytana (2993,8 km).

  21.05.2014 wykonano korektę orbity OTM-380 (t=13", dV=20 mm/s).

  15.06.2014 wykonano korektę orbity OTM-382 (t=23", dV=28 mm/s).

  18.06.2014 nastąpił 102. przelot koło Tytana (3658,6 km).

  21.06.2014 wykonano korektę orbity OTM-383 (t=41", dV=45 mm/s).

  17.06.2014 wykonano korektę orbity OTM-385 (t=29", dV=32 mm/s).

  20.06.2014 nastąpił 103. przelot koło Tytana (5103 km).

  09.08.2014 wykonano korektę orbity OTM-387 (t=71", dV=12,5 m/s).

  18.08.2014 wykonano korektę orbity OTM-388 (t=29", dV=32 m/s).

  21.08.2014 nastąpił 104. przelot koło Tytana (964 km).

  01.09.2014 NASA formalnie przedłużyła misję o trzy lata.

  06.09.2014 wykonano korektę orbity OTM-390 (t=7,4", dV=1,26 m/s).

  19.09.2014 wykonano korektę orbity OTM-391 (t=79", dV=85 mm/s).

  22.09.2014 nastąpił 105. przelot koło Tytana (1400 km).

  25.09.2014 wykonano korektę orbity OTM-392 (t=63", dV=66 mm/s).

  08.10.2014 wykonano korektę orbity OTM-393 (t=6", dV=1 m/s).

  20.10.2014 wykonano korektę orbity OTM-394 (t=32", dV=35 mm/s).

  24.10.2014 nastąpił 106. przelot koło Tytana (1013 km).

  27.10.2014 wykonano korektę orbity OTM-395 (t=1', dV=62 mm/s).

  21.11.2014 wykonano korektę orbity OTM-396 (t=201", dV=198 mm/s).

  07.12.2014 wykonano korektę orbity OTM-397 (t=32", dV=37 mm/s).

  10.12.2014 nastąpił 107. przelot koło Tytana (980 km).

  13.12.2014 wykonano korektę orbity OTM-398 (t=164", dV=160 mm/s).

  29.12.2014 wykonano korektę orbity OTM-399 (t=5,5", dV=0,97 m/s).

  09.01.2015 wykonano korektę orbity OTM-400 (t=51", dV=55 mm/s).

  11.01.2015 nastąpił 108. przelot koło Tytana (970 km).

  14.01.2015 wykonano korektę orbity OTM-401 (t=232", dV=230 mm/s).

  31.01.2015 wykonano korektę orbity OTM-402 (t=7", dV=1,3 m/s).

  09.02.2015 wykonano korektę orbity OTM-403 (t=25", dV=29 mm/s).

  12.02.2015 nastąpił 109. przelot koło Tytana (1200 km).

  15.02.2015 wykonano korektę orbity OTM-404 (t=3", dV=0,5 m/s).

  04.03.2015 wykonano korektę orbity OTM-405 (t=100", dV=99,7 mm/s).

  13.03.2015 wykonano korektę orbity OTM-406 (t=18", dV=23 mm/s).

  16.03.2015 nastąpił 110. przelot koło Tytana (2275 km).

  20.04.2015 wykonano korektę orbity OTM-408 (t=44", dV=47 mm/s).

  04.05.2015 wykonano korektę orbity OTM-409 (t=12", dV=17 mm/s).

  07.05.2015 nastąpił 111. przelot koło Tytana (2721,5 km).

  11.05.2015 wykonano korektę orbity OTM-410 (t=60", dV=61 mm/s).

  31.05.2015 sonda przeleciała po raz drugi (i ostatni) w odległości 34287 km od Hyperiona.

  08.06.2015 wykonano korektę orbity OTM-411 (t=58", dV=60 mm/s).

  16.06.2015 nastąpił 5. przelot koło Dione (516 km).

  20.06.2015 miano przeprowadzić korektę orbity OTM-413, nie udało mi się ustalić, czy została ona wykonana, czy też odwołana.

  26.06.2015 wykonano korektę orbity OTM-414 (t=71", dV=70 mm/s).

  03.07.2015 miano przeprowadzić korektę orbity OTM-415, nie udało mi się ustalić, czy została ona wykonana, czy też odwołana.

  07.07.2015 nastąpił 112. przelot koło Tytana (10953 km).

  10.07.2015 wykonano korektę orbity OTM-416 (t=981", dV=96 mm/s).

  09.08.2015 wykonano korektę orbity OTM-417 (dV=18 mm/s).

  17.08.2015 nastąpił 6. (i ostatni) przelot koło Dione (474 km).

  21.08.2015 wykonano korektę orbity OTM-419 (t=56", dV=56 mm/s).

  25.08.2015 wykonano korektę orbity OTM-421 (t=16", dV=21 mm/s).

  28.09.2015 nastąpił 113. przelot koło Tytana (1036 km).

  02.10.2015 wykonano korektę orbity OTM-422 (t=1,4", dV=0,25 m/s).

  05.10.2015 wykonano korektę orbity OTM-423 (t=15", dV=2,6 m/s).

  11.10.2015 wykonano korektę orbity OTM-424 (t=33", dV=33 mm/s).

  14.10.2015 o 10:41 nastąpił 21. przelot koło Enceladusa (1845 km).

  1?.10.2015 miano wykonać korektę orbity OTM-425, nie udało mi się ustalić, czy została ona wykonana, czy też odwołana.

  19.10.2015 wykonano korektę orbity OTM-426 (t=70", dV=70 mm/s).

  28.10.2015 o 15:23 nastąpił 22. przelot koło Enceladusa (49 km).

  04.11.2015 wykonano korektę orbity OTM-429 (t=112", dV=109 mm/s).

  12.11.2015 nastąpił 114. przelot koło Tytana (11920 km).

  15.11.2015 wykonano korektę orbity OTM-431 (t=105", dV=103 mm/s).

  19.12.2015 nastąpił przelot koło miniaturowego księżyca Aegaeon (2500 km) oraz 23. i ostatni przelot koło Enceladusa (4999 km).

  29.12.2015 wykonano korektę orbity OTM-435 (t=17", dV=3 m/s).

  12.01.2016 wykonano korektę orbity OTM-436 (t=34", dV=36 mm/s).

  15.01.2016 nastąpił 115. przelot koło Tytana (3817 km).

  23.01.2016 wykonano korektę orbity OTM-438 (t=39", dV=6,8 m/s).

  29.01.2016 wykonano korektę orbity OTM-439 (t=10", dV=16 mm/s).

  01.02.2016 nastąpił 116. przelot koło Tytana (1400 km).

  03.02.2016 wykonano korektę orbity OTM-440 (t=3,3", dV=0,58 m/s).

  08.02.2016 wykonano korektę orbity OTM-441 (t=4,2", dV=0,75 m/s).

  13.02.2016 wykonano korektę orbity OTM-442 (t=9,4", dV=15 mm/s).

  16.02.2016 nastąpił 117. przelot koło Tytana (1018 km).

  20.02.2016 wykonano korektę orbity OTM-443 (t=69", dV=69 mm/s).

  25.03.2016 wykonano korektę orbity OTM-444 (t=45", dV=7,95 m/s).

  01.04.2016 wykonano korektę orbity OTM-445 (t=62", dV=63 mm/s).

  04.04.2016 nastąpił 118. przelot koło Tytana (990 km).

  07.04.2016 wykonano korektę orbity OTM-446 (t=172", dV=167 mm/s).

  22.04.2016 wykonano korektę orbity OTM-447 (t=10,1", dV=1,8 m/s).

  04.05.2016 wykonano korektę orbity OTM-448 (t=11,3", dV=17 mm/s).

  06.05.2016 nastąpił 119. przelot koło Tytana (971 km).

  08.05.2016 wykonano korektę orbity OTM-449 (t=3,2", dV=0,550 m/s).

  22.05.2016 wykonano korektę orbity OTM-450 (t=23", dV=27 mm/s).

  04.06.2016 miano wykonać korektę orbity OTM-451. Brak jest informacji o jej wykonaniu bądź odwołaniu.

  07.06.2016 nastąpił 120. przelot koło Tytana (975 km).

  11.06.2016 wykonano korektę orbity OTM-452 (t=1,4", dV=249 mm/s).

  17.07.2016 wykonano korektę orbity OTM-453 (t=11,5", dV=2,0 m/s).

  22.07.2016 wykonano korektę orbity OTM-454 (t=47,9", dV=50 mm/s).

  25.07.2016 nastąpił 121. przelot koło Tytana (976 km).

  28.07.2016 wykonano korektę orbity OTM-455 (t=188", dV=184 mm/s).

  02.08.2016 wykonano korektę orbity OTM-456 (t=4,5", dV=794 mm/s).

  06.08.2016 miano wykonać korektę orbity OTM-457, cotygodniowy raport przebiegu misji nie zawiera żadnej informacji na jej temat.

  10.08.2016 nastąpił 122. przelot koło Tytana (1599 km).

  20.08.2016 wykonano korektę orbity OTM-459 (t=53", dV=56 mm/s).

  23.09.2016 wykonano korektę orbity OTM-460 (t=21,5", dV=24 mm/s).

  26.09.2016 nastąpił 123. przelot koło Tytana (1737 km).

  29.09.2016 miano wykonać korektę orbity OTM-461, cotygodniowy raport przebiegu misji nie zawiera żadnej informacji na jej temat.

  04.10.2016 wykonano korektę orbity OTM-462.

  09.11.2016 miano wykonać korektę orbity OTM-463, cotygodniowy raport przebiegu misji nie zawiera żadnej informacji na jej temat.

  13.11.2016 o 23:57 nastąpił 124. przelot koło Tytana (1582 km). Periapsis orbity zostało obniżone z 278000 do 158000 km.

  16.11.2016 wykonano korektę orbity OTM-464 (t=151", dV=142 mm/s).

  21.11.2016 wykonano korektę orbity OTM-465 (plan).

  26.11.2016 wykonano korektę orbity OTM-466 (plan).

  29.11.2016 o 22:16 nastąpił 125. przelot koło Tytana (3158 km). W wyniku manewru grawitacyjnego periapsis orbity zostało obniżone z 158000 do 90000 km. Rozpoczęto fazę 20 okrążeń z periapsis na zewnątrz pierścienia F.

  04.12.2016 wykonano korektę orbity OTM-467 (t=6", dV=1 m/s).

  23.12.2016 wykonano korektę orbity OTM-468 (t=239", dV=0,22 m/s).

  22.02.2017 wykonano korektę orbity OTM-468A (t=207", dV=0,2 m/s).

  07.03.2017 sonda wykonała fotografie księżyca Pan, mającego nietypowy kształt - posiadającego "kołnierz" wokół równika.

  13.04.2017 sonda wykonała fotografie księżyca Atlas.

  22.04.2017 o 06:08 nastąpił 126. i ostatni przelot koło Tytana (979 km).

  23.04.2017 o 03:36 rozpoczęto fazę "Grand Finale" - 22 przelotów pomiędzy pierścieniami a planetą (hp=2500 km, ha=1272000 km, i=62,4°).

  24.04.2017 wykonano korektę orbity OTM-470 (t=165", dV=155 mm/s).

  10.05.2017 wykonano korektę orbity OTM-471 (t=14", dV=21 mm/s).

  15.07.2017
  wykonano korektę orbity OTM-472 (t=153,125", dV=143,64 mm/s).

  11.09.2017 o 19:04 sonda przeleciała w odległości 119049 km od Tytana. Manewr grawitacyjny (dV=29m/s) spowodował przejście na orbitę z perycentrum w gęstych warstwach atmosfery Saturna.

  15.09.2017 o 11:55:46 ERT (sygnał płynął 83 minuty) stracono kontakt z sondą, która spłonęła w atmosferze Saturna.  Strona główna | Sondy kosmiczne | Saturn | Huygens | Witryna projektu Cassini