Chang'e 3
CE-3


Chang'e 3 Łazik Yutu

Pierwszy chiński lądownik Księżyca i łazik Yutu (mityczny Nefrytowy Królik, współtowarzysz bogini Chang'e).

Masa startowa 3780 kg (sucha masa 1200 kg), łazik 140 kg. Lądownik zasilany jest energią elektryczną pochodzącą z RTG, jego funkcjonowanie przewidziane jest na jeden rok. Wyposażony jest w kolorową kamerę topograficzną na maszcie, kamerę lądowania (zawis został wykonany na pułapie 100 m), teleskop ultrafioletowy oraz imager skrajnego ultrafioletu. Sześciokołowy łazik zasilany jest energią elektryczną pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych i wyposażony jest w kamerę panoramiczną, dwa manipulatory, radar podpowierzchniowy, spektrometr podczerwieni oraz w spektrometr cząsteczek alfa i promieniowania X. Miał funkcjonować na powierzchni trzy miesiące.

Rakieta nośna CZ-3B/GIII. Start z wyrzutni LC2 kosmodromu Xichang.


Przebieg lotu sondy:

01.12.2013 o 17:30:00,344 nastąpił start. O 17:48:59,742 sonda odłączyła się od ostatniego stopnia rakiety nośnej i znalazła się na orbicie o parametrach: hp=210,3 km, ha=389109,2 km, i=28,5°.

02.12.2013 o 07:50 wykonano pierwszą korektę trajektorii.

03.12.2013 o 08:20 wykonano drugą korektę trajektorii.

Trzecia korekta trajektorii została odwołana z powodu wystarczającej dokładności orbity.

06.12.2013 o 09:41 rozpoczęto sześciominutowy manewr LOI (hp=100 km, ha=100 km, i=90°).

10.12.2013 o 13:20 rozpoczęto czterominutowy manewr korekty orbity (hp=15 km, ha=100 km, i=90°?).

14.12.2013 o 13:11:18,695 próbnik pomyślnie wylądował na Księżycu, ok. 50 km na południe od Montes Recti, w miejscu o współrzędnych 19,51° W, 44,12° N. O 20:35 Yutu zjechał na powierzchnię Księżyca.

15.12.2013 przekazano zdjęcia platformy lądowniczej wykonane z Yutu oraz Yutu wykonane przez platformę lądowniczą.

24.12.2013 około 23:00 (plan) lądownik został wprowadzony w stan hibernacji.

25.12.2013 o 21:23 Yutu został wprowadzony w stan hibernacji.

10.01.2014 o 21:09 łazik został wyprowadzony z hibernacji.

12.01.2014 o 00:21 lądownik został wyprowadzony z hibernacji. Podczas nocy awarii uległa kamera topograficzna.

24.01.2014 łazik został wprowadzony w stan hibernacji (do tego czasu przejechał ponad 100 metrów), zanim do tego doszło, stwierdzono mechaniczny problem z jednym z jego urządzeń. Nie doszło do wciągnięcia masztu, zamknięcia i termicznego uszczelnienia wnętrza przez jeden z paneli baterii słonecznych. Prawdopodobną przyczyną było zderzenie się z kamieniem.

09.02.2014 lądownik został wyprowadzony z hibernacji.

12.02.2014 łazik został wyprowadzony z hibernacji. Jego aparatura jest sprawna, jednak nie jest zdolny do dalszej jazdy. Przyczyną jest problem w zasilaniu jednego z silników elektrycznych. Nieoficjalna mapka z trasą przejazdu Yutu.

22.02.2013 lądownik i łazik zostały wprowadzone w stan hibernacji.

12.03.2014 o 07:21 lądownik został wyprowadzony z hibernacji.

13.03.2014 o 22:42 łazik został wyprowadzony z hibernacji.

Do końca 2015 roku zarówno łazik, jak i lądownik nadal funkcjonowały.

05.01.2016 poinformowano, że IAU zaakceptowała propozycje nazwania miejsca lądowania sondy Guang Han Gong (Księżycowy Pałac).

28.07.2016 wraz z nastaniem nocy, łazik Yutu przestał przesyłać dane naukowe.

01.09.2020 część przyrządów naukowych lądownika nadal funkcjonowała.

25.03.2021 lądownik nadal nawiązywał łączność z Ziemią.

19.12.2021 lądownik nadal nawiązywał łączność z Ziemią.


Plan lotu sondy:
 

data zdarzenie
??.??.202? zakończenie misji Chang'e-3


Strona główna | Sondy kosmiczne - Księżyc