MOM
Mars Orbiter Mission
[MangalYaan] *


MangalYaan

Pierwszy indyjski orbiter Marsa. Start z wyrzutni FLP w Sriharikota w oknie startowym 21.10.2013-07.11.2013 przy pomocy RN PSLV-XL.

* - nazwa nieoficjalna, używana przez środki masowego przekazu.

Masa sondy 1337 kg, aparatury naukowej 14,49 kg.

Instrumenty naukowe sondy:
 
 • MENCA (Mars Exospheric Neutral Composition Analyser);
 • LAP (Lyman Alpha Photometer);
 • MSM (Methane Sensor for Mars);
 • TIS (Thermal infrared Imaging Spectrometer);
 • MCC (Mars Color Camera).

 • Przebieg lotu:

  19.10.2013 wyznaczony na 28.10.2013 o 10:45 start został opóźniony o osiem dni z powodu złej pogody.

  05.11.2013 o 09:08 RN z sondą wystartowała. O 09:49:20 osiągnięto orbitę parkingową (hp=248 km, ha=23550 km, i=19,27°).

  06.11.2013 o 19:47 wykonano pierwszy manewr podniesienia orbity (t=416", hp=252 km, ha=28825 km).

  07.11.2013 o 20:48:51 wykonano drugi manewr podniesienia orbity (t=570,6", ha=40186 km).

  08.11.2013 o 20:40:43 wykonano trzeci manewr podniesienia orbity (t=707", ha=71636 km).

  10.11.2013 o 20:36 wykonano czwarty manewr podniesienia orbity. Z powodu jednoczesnego uruchomienia dwóch trybów pracy systemu napędowego został on przerwany. Zamiast zmiany prędkości  o 130 m/s zrealizowano jedynie przyrost o 35 m/s. Skutkowało to podwyższeniem apogeum do 78276 km zamiast 100000 km.

  11.11.2013 o 23:33:50 wykonano dodatkowy manewr podniesienia orbity (t=303,8", ha=118642 km).

  15.11.2013 o 19:57:00 wykonano piąty manewr podniesienia orbity (t=243,5", ha=192874 km).

  30.11.2013 o 19:19 wykonano manewr odlotu z orbity okołoziemskiej (t=1351", dV=648 m/s).

  11.12.2013 o 01:00 wykonano manewr TCM-1 (t=40,5", dV=7,6 m/s).

  Zaplanowany na 09.04.2014 manewr TCM-2 został odwołany z powodu wystarczającej dokładności trajektorii.

  11.06.2014 o 11:00 wykonano manewr TCM-3 (t=165", dV=1,577 m/s).

  Zaplanowany na 19.08.2014 manewr TCM-4 został 31.07.2014 odwołany z powodu wystarczającej dokładności trajektorii.

  Zaplanowany na 14.09.2014 manewr TCM-5 został odwołany z powodu wystarczającej dokładności trajektorii.

  22.09.2014 o 09:00 wykonano test silnika LAM, TCM (t=3,968", dV=2,142 m/s).

  24.09.2014 pomiędzy 01:47:32 a 02:11:46 wykonano wejście na orbitę Marsa (hp=423 km, ha=80000 km). Manewr: t=1454". dV=1098,7 m/s.

  24.03.2015 zaplanowana na pół roku misja na orbicie Marsa została przedłużona do końca września 2015 roku z powodu pozostającego w bakach sondy zapasu 40 kg paliwa.

  22.09.2015, w związku z rocznicą wejścia na orbitę Marsa poinformowano, że w zbiornikach sondy znajdują się 33 kg paliwa, w związku z czym misja, którą miano ukończyć 30.09.2015 zostaje przedłużona bezterminowo.

  W styczniu 2017 r. wykonano modyfikację orbity, co pozwoliło na skrócenie okresu przebywania w cieniu planety. Zużyto na to 20 kg paliwa, jego roczne zużycie na potrzeby zapewnienia prawidłowej orientacji wynosi średnio 2,5 kg.rok.

  29.03.2022 nastąpiła utrata kontaktu po blisko 8 latach na orbicie Marsa. Przyczyna był niedostatek paliwa do korekt orbity i orientacji i zbyt niski uzysk energii elektrycznej.

  01.10.2022 misja została oficjalnie uznana za zakończoną.


  Strona główna | Sondy kosmiczne | Mars