MAVEN
Mars Atmosphere and Volatile Evolution


MAVEN na
                  orbicie Marsa.

Amerykański orbiter Marsa do badania jego atmosfery i jonosfery.

Masa startowa sondy 2550 kg, sucha 903 kg. Start w oknie startowym 18.11.2013-07.12.2013 z wyrzutni SLC-41 na Cape Canaveral, rakiet nośna Atlas-5/401. Podczas rocznej misji pięciokrotnie obniży na pięć dni apocentrum do h=125 km (DDC=Deep Dip Campaign).

W skład aparatury naukowej wchodzi 8 instrumentów:


Przebieg lotu:

18.11.2013 o 18:28:00,267 nastąpił start.

03.12.2013 wykonano korektę TCM-1.

03.12.2013 wykonano korektę TCM-2 (t=19", dV=68,8 cm/s).

23.07.2014 miano wykonać korektę TCM-3, jednak odwołano ją z powodu dokładności trajektorii..

12.09.2014 miano wykonać korektę TCM-4, jednak odwołano ją z powodu dokładności trajektorii.

19.09.2014 miano wykonać korektę TCM-5, jednak odwołano ją z powodu dokładności trajektorii.

22.09.2014 pomiędzy 01:37 a 02:10 wykonano manewr MOI (t=34' 26", dV=1230 m/s), w wyniku którego sonda weszła na orbitę Marsa o parametrach: hp=380 km, ha=44600 km, i=75°, T=35h 02'.

24.09.2014 wykonano manewr PLM-1 (Periapsis Lowering Maneuver 1). Trwał on 109 sekund.

26.09.2014 miano wykonać manewr PRM-1 (Period Reduction Maneuver 1).

02.10.2014 wykonano manewr PRM-2.

05.10.2014 miano wykonać manewr PLM-2.

09.10.2014 miano wykonać manewr PRM-3.

10.10.2014 poinformowano, że wykonano cztery z planowanych pięciu manewrów, nie identyfikując ich. Orbita miała przybliżone parametry: hp=175 km, ha=6200 km, T=4,6 h.

23.10.2014 miano wykonać manewr PLM-3.

30.10.2014 miano wykonać manewr PLM-4.

07.11.2014 miano wykonać manewr OTM-0 (Orbit Trim Maneuver). Perycentrum miało wysokość 155 km.

16.11.2014 zakończyła się faza przejściowa misji (uruchamiania i kalibracji instrumentów) sondy i zaczęła ona fazę naukową.

19.11.2014 sonda weszła w stan "safe mode". Przyczyną był konflikt czasów dwóch komend. Sonda powróciła do normalnego stanu 21.11.2014, a do pracy 28.11.2014.

10.02.2015 rozpoczęła się pierwsza kampania "głębokiego zanurzenia" DDC. W ciągu pierwszych trzech dni stopniowo obniżono perycentrum orbity, aż do 125 km. Powrót do normalnej wysokości nastąpił 18.02.2015.

W trzeciej dekadzie kwietnia 2015 roku wykonano DDC-2.

W dniach 07-21.06.2015 z powodu koniunkcji ze Słońcem zawieszono komunikację z sondą.

22.06.2015 poinformowano, że roczna misja sondy, mająca zakończyć się w listopadzie 2015 roku, została przedłużona do września 2016 roku.

07.07.2015 rozpoczęła się kampania DDC-3. Pierwszy manewr obniżył perycentrum orbity z 147 do 123 km, drugi do około 120 km. Powrót do normalnej wysokości nastąpił 1?.07.2015.

02.09.2015 rozpoczęto DDC-4, podczas której dwoma manewrami (dV=2,7 m/s i 0,6 m/s) osiągnięto perycentrum równe 121 km. Dwa manewry wykonane 09 i 10.09.2015 (dV=3,3 m/s i 0,6 m/s, dH=20 i 4 km) pozwoliły powrócić na orbitę pierwotną (hp=145 km). Zmierzona w najniższym punkcie orbity gęstość atmosfery wyniosła podczas zanurzenia 3,0 kg/m3, podczas gdy nominalnie wynosi zaledwie 0,11 kg/m3.

07 i 08.06.2016 wykonano DDC-5, podczas której trzema manewrami (dV=4,6 m/s) osiągnięto perycentrum około 119 km.

01.07.2016 zdecydowano o przedłużeniu misji o dwa lata.

28.02.2017 wykonano manewr COLA (dV=0,4 m/s), który pozwolił uniknąć zderzenia z Phobosem 06.03.2017.

We wrześniu 2018 misja sondy została ponownie przedłużona.

11.02.2019 rozpoczęto obniżanie metodą aerobrakingu apocentrum z 6030 do 4500 km, celem poprawy łączności z łazikami na powierzchni.

0?.05.2019 zakończono obniżanie apocentrum.

22.02.2022 sonda weszła w "safe mode", gdyż jej obie platformy inercyjny IMU zaczęły podawać ewidentnie błędne odczyty.

Ponieważ nie udało się przywrócić IMU do stanu używalności, 19.04.2022 sonda przeszła w stan orientacji przy pomocy gwiazd, następnego dnia rozpoczęła w ograniczonym stopniu badania naukowe.

28.05.2022 sonda powróciła do normalnej pracy badawczej i retransmisyjnej.


Plan lotu sondy:
 
data zdarzenie
??.??.2030 zakończenie misji


Strona główna | Sondy kosmiczne | Mars | Witryna misji