Nozomi (PLANET-B)

Pierwsza japońska sonda przeznaczona do badania Marsa.Projekt znany był pierwotnie pod nazwą Planet-B, po pomyślnym umieszczeniu w kosmosie sonda otrzymała nazwę Nozomi (jap. "Nadzieja").
Przeznaczona do badania magnetosfery planety i oddziaływania górnej atmosfery z wiatrem słonecznym z orbity wokół Marsa. Została również wyposażona w kamery z 3 filtrami do fotografowania powierzchni Marsa i jego księżyców.
Według pierwotnego planu miała osiągnąć Marsa w dniu 11 października 1999 roku.
Planowana początkowa orbita wokółmarsjańska: 300 x 47 500 km,  i = 138°, T = 38 h

Sondę o masie startowej 540 kg (w tym 282 kg paliwa) wyniosła rakieta M-5.

Przebieg lotu:
Start nastąpił dnia  3 lipca 1998 r. o godz. 18:12:00 UT.
Po wejściu na silnie wydłużoną orbitę wokółziemską (340 x 400 000 km) sonda wykonała następujące manewry grawitacyjne:
24 sierpnia 1998 - pierwszy przelot koło Księżyca
18 grudnia 1998 - drugi przelot koło Księżyca w odległości 2809 km,
20 grudnia 1998 - przelot koło Ziemi w odległości 1000 km i wejście na trajektorię międzyplanetarną. 7-minutowa praca silnika w czasie przelotu oraz dwie korekty trajektorii przeprowadzone 21 grudnia pochłonęły więcej paliwa niż  przewidywano - okazało się go zbyt mało na manewr wejścia na orbitę wokół Marsa w 1999 roku. Opracowano zatem plan wprowadzenia Nozomi na orbitę na przełomie 2003/2004, który przewidywał następujące manewry grawitacyjne:
21 grudnia 2002 - drugi przelot koło Ziemi w odległości 35 900 km,
19 czerwca 2003 - trzeci przelot koło Ziemi w odległości 11 000 km. Oba manewry przebiegły pomyślnie, mimo uszkodzenia elektroniki sondy w dniu 21 kwietnia 2002 roku w wyniku silnego wybuchu na Słońcu.
 9 grudnia 2003 - próba uaktywnienia silnika sondy zakończona niepowodzeniem, Nozomi uznana została za straconą.
14 grudnia 2003- przelot sondy w odległości ok. 900 km od powierzchni Marsa. Pozostała na orbicie heliocentrycznej, bez łączności radiowej z Ziemią.

Strona główna | Sondy kosmiczne - Mars