Mars Pathfinder/Sojourner


Pathfinder po zjeździe Sojournera Sojourner w czasie prób naziemnych

Trzeci amerykański lądownik marsjański, zrealizowany w ramach programu Discovery jako misja Discovery-2. Dostarczył na powierzchnię Marsa pierwszy automatyczny pojazd Sojourner.
Po pomyślnym lądowaniu macierzysty lądownik otrzymał nazwę Carl Sagan Memorial Station na cześć zmarłego w 1996 roku znanego amerykańskiego astronoma.

Start z wyrzutni SLC17B na Cape Canaveral. Rakieta nośna Delta II (model 7925 z trzecim stopniem Star-48). Sucha masa sondy: 463 kg (w tym lądownik 264 kg, łazik 10,6  kg). Zasilanie z trzech rozkładanych paneli baterii słonecznych o mocy nominalnej 35 W. Lądowanie na terenie Ares Vallis (19,33° N, 33,55° W) odbyło się poprzez hamowanie aerodynamiczne, następnie został użyty 12,5 m spadochron, a w końcowej fazie nadmuchiwane poduszki amortyzacyjne. Lądownik działał przez okres 83 soli (sol to doba marsjańska, trwająca ok. 24h 37m).
6-kołowy łazik Sojourner zasilany był z baterii słonecznej o pow. 0,25 m kw., jego nadajnik mógł przesyłać sygnały tylko do lądownika, toteż pojazd musiał pozostawać cały czas w polu widzenia lądownika. Wymiary łazika 65x48 cm, wys. 30 cm, średnica kół 13 cm.

W skład aparatury naukowej lądownika wchodził  zestaw aparatury meteorologicznej i kamera stereoskopowa na rozkładanym 80 cm maszcie.
Łazik wyposażony był w 3 kamery nawigacyjne (2 czarno-białe z przodu, 1 barwna z tyłu) oraz spektrometr rentgenowski APXS na niewielkim wysięgniku.

Przebieg lotu:
Start nastąpił 4 grudnia 1996 r. o godz. 6:58:00 UT.

Lądowanie: 4 lipca 1997 r. o godz.  16:56:55 UT.
87 minut po lądowaniu 3 płatki baterii słonecznych zostały otwarte. O godz. 18:34 przekazano dane o parametrach atmosfery mierzone w trakcie przelotu przez atmosferę. O godz. 23:30 przekazano pierwsze panoramy miejsca lądowania.

Zjazd Sojournera na powierzchnię nastąpił 6 lipca o godz. 5:40.
Ostatni przekaz danych z lądownika nastąpił 27 września 1997 r. Kamery lądownika przekazały ogółem 16 500 zdjęć, kamery łazika 500 zdjęć. Sojourner przeprowadził także 15 analiz chemicznych gruntu i skał, przebył ogółem ok. 100 m. Mapka lądowiska ukazuje trasę pokonaną w ciągu kolejnych soli.

Ostatni sygnał z lądownika przesłany został na Ziemię 7 października 1997 roku, próby nawiązania kontaktu - bez rezultatu - prowadzone były do marca 1998 roku.


Strona główna | Mars - misje zakończone