Kaguya [SELENE]
SELenological and ENgineering Explorer


SELENE na orbicie okołoksiężycowej.

Japoński orbiter Księżyca i dwa subsatelity.

Masa startowa 3000 kg (w tym dwa subsatelity), wymiary 2,1 x 2,1 x 4,8 m. Stabilizacja trójosiowa, okres funkcjonowania: jeden rok. Zasilanie z baterii słonecznych o mocy 3,5 kW. Silnik główny o ciągu 500 N. W skład aparatury naukowej wchodzi 15 eksperymentów:
 
 • XRS - X-ray Spectrometer - spektrometr zakresu X;
 • GRS - Gamm Ray Spectrometer - spektrometr zakresu gamma;
 • MI - Multi band Imager - imager zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni;
 • SP - Spectral Profiler - imager zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni;
 • TC - Terrain Camera - kamera stereograficzna;
 • LRS - Lunar Radar Sounder - radar powierzchniowy i podpowierzchniowy;
 • LALT - Laser Altimeter - wysokościomierz laserowy;
 • LMAG - Lunar Magnetometer - magnetometr;
 • CPS - Charged Particle Spectrometer - spektrometr cząstek naładowanych;
 • PACE - Plasma energy Angle and Composition Experiment - analizator jonów niskoenergetycznych;
 • RS - Radio Science - badanie istnienia jonosfery Księżyca za pomocą fal radiowych;
 • UPI - Upper-atmosphere and Plasma Imager - teleskopy widzialny i dalekiego ultrafioletu do badania zorzy polarnej Ziemi;
 • RSAT - Four way Doppler measurements by Relay satellite and Main Orbiter transponder - badanie pola grawitacyjnego odwrotnej strony

 • Księżyca;
 • VRAD - Differential VLBI Radio Source - badanie pola grawitacyjnego Księżyca z użyciem techniki VLBI na Ziemi;
 • HDTV - High Definition Television - kolorowa kamera HDTV.
 • Subsatelity Vstar=VRAD=VLBI* Radio oraz Rstar - Relay satellite mają masę po 45-50 kg, wymiary 1,0 x 1,0 x 0,65 m. Stabilizacja rotacyjna, okres funkcjonowania: jeden rok. Zasilanie z baterii słonecznych o mocy 70 W.

  * - Very Long Baseline Interferometry


  Przebieg lotu:

  Start planowany był na 16.08.2007 o 00:30:48, jednak 20.07.2007 oznajmiono, że zostanie opóźniony (nie podano nowej daty). Przyczyną było odkrycie podczas testów satelity WINDS zamiany biegunowości w jednym z kondensatorów. Ponieważ identyczne kondensatory zamontowano w minisatelitach Vstar i Rstar, po stwierdzeniu podobnej usterki zostaną one wymienione.

  27.07.2007 wyznaczono nową datę startu - 13.09.2007 o 01:35:47.

  11.09.2007 z powodu złej pogody start opóźniono o dobę - nowa data to 14.09.2007 o 10:31:01.

  14.09.2007 o 01:31:01 nastąpił start przy pomocy rakiety nośnej H-2A (2022) z wyrzutni Yoshinobu kosmodromu Tanegashima.  W T+12' 07" rakieta osiągnęła orbitę parkingową, restart 2. stopnia nastąpił w T+40' 33". W T+44' 02" sonda znalazła się na orbicie okołoziemskiej o planowanych parametrach: hp=281 km, ha=232805 km, i=29,9°. W T+45' 43" sonda odłączyła się od rakiety. O 02:44 rozłożony został panel baterii słonecznych, a o 09:52 antena HGA. O 20:12 wykonano manewr Orbit Injection Error Correction Maneuver (delta Vc1). W jego wyniku orbita uzyskała parametry: hp=956 km, ha=232782 km, t=4d 23h 37min. Grafika przedstawiająca przebieg lotu

  15.09.2007 o 23:00 wykonano manewr Orbit Control Error Correction Maneuver (delta Va1). W jego wyniku orbita uzyskała parametry: hp=924 km, ha=232731 km, t=4d 23h 33min.

  19.09.2007 o 00:52 wykonano manewr Period Adjustment Maneuver (delta Vp1). W jego wyniku orbita uzyskała parametry: hp=1039 km, ha=377809 km, t=9d 23h 31min. O 20:59 wykonano manewr Period Error Correction Maneuver (delta Vc2). W jego wyniku orbita uzyskała parametry: hp=1055 km, ha=379196 km, t=10d 00h 48min.

  29.09.2007 o 02:58 wykonano manewr Period Adjustment Maneuver (delta Vp2). W jego wyniku orbita uzyskała parametry: hp=2243 km, ha=378132 km, t=10d 00h 55min.

  03.10.2007 pomiędzy 20:55 a 21:20 sonda pomyślnie wykonała manewr LOI1 i weszła na orbitę okołoksiężycową o parametrach: hp=101 km, ha=11741 km, i=~90°, t=16h 42' (planowano: hp=100 km, ha=13000 km, i=90°).

  05.10.2007 o 23:01 sonda wykonała manewr LOI2, po którym orbita okołoksiężycowa uzyskała parametry: hp=108 km, ha=5694 km, i=~90°, t=7h 53'.

  06.10.2007 o 22:40 sonda wykonała manewr LOI3, po którym orbita okołoksiężycowa uzyskała parametry: hp=115 km, ha=2399 km, i=~90°, t=4h 5'.

  09.10.2007 o 00:36 od sondy został odłączony subsatelita Rstar (Okina).

  10.10.2007 o 00:24 sonda wykonała manewr LOI4, po którym orbita okołoksiężycowa uzyskała parametry: hp=127 km, ha=795 km, i=~90°, t=2h 34'.

  12.10.2007 o 04:28 od sondy został odłączony subsatelita VStar (Ouna).

  1?.10.2007 oraz 19.10.2007 wykonano manewry LOI5 i LOI6, po których orbita okołoksiężycowa uzyskała parametry: hp=80 km, ha=123 km, i=~90°, t=1h 58'.

  Do 21.10.2007 wykonano manerwy, które umieściły satelitę na orbicie roboczej na pułapie 100 km. Następnie rozpoczęto fazę weryfikacji aparaury naukowej, po której zakończeniu (w połowie grudnia 2007) sonda rozpocznie badania naukowe.

  31.10.2007 rozłożono wszyskie maszty i anteny sondy oraz wykonano pierwszą fotografię powierzchni za pomocą kamery HDTV.

  21.12.2007 sonda zakończyła fazę weryfikacji aparatury i rozpoczęła badania naukowe w pełnym zakresie.

  12.02.2009 o 10:46 subsatelita Okina (Rstar) spadł na powierzchnię Księżyca.

  10.06.2009 około 17:40 sonda została zdeorbitowana (dV=3 m/s) i o 18:25 spadła na Księżyc w miejscu o współrzędnych 80,4° E, 65,5° S.

  29.06.2009 o 12:08 subsatelita VStar (Ouna) zaprzestał nadawania. Jego upadek na powierzchnię Księżyca nastąpił w roku 2009/2010.


  Strona główna | Sondy kosmiczne - Księżyc | Witryna projektu