SolO
Solar Orbiter

 
Sonda Solar
         Orbiter. Sonda Solar Orbiter - aparatura naukowa.

Próbnik Słońca ESA.

Start w lutym 2020 roku (do lutego 2018 roku w październiku 2018 roku, a do kwietnia 2015 r. terminem był lipiec 2017 roku) z wyrzutni SLC-41 na Cape Canaveral, rakiet nośna Atlas-5/411.

Masa 1800 kg, z czego na aparaturę naukowa przypada 190 kg. Wymiary: szerokość 3 m, długość 3 m, wysokość 2,5 m. Moc generowana z ogniw fotowoltaicznych 1100 W.

Podstawowym zadaniem sondy jest obserwacja Słońca (w tym jego rejonów okołopolarnych), wewnętrznej heliosfery oraz badanie powstawania wiatru słonecznego. Próbnik osiągnie po ok. 3,5 roku eliptyczną heliocentryczną orbitą roboczą z hp=43 mln km. Po kolejnych asystach grawitacyjnych będzie zwiększana inklinacja orbity najpierw do 25°, a potem do 34°.


Aparatura naukowa sondy:

Część przyrządów wykorzystuje reflektor w systemie Ritchey–Chrétiena o średnicy zwierciadła głównego 160 mm i ogniskowej 2,5 m.
 
 • SWA (Solar Wind Analyser) - przyrząd do pomiaru składu i właściwości wiatru słonecznego.
 • EPD (Energetic Particle Detector) - przyrząd do badania jonów, elektronów, atomów neutralnych i innych cząstek energetycznych.
 • MAG - magnetometr.
 • RPW (Radio and Plasma Wave analyser) - analizator fal plazmowych.
 • PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager) - przyrząd do pomiaru pola magnetycznego fotosfery.
 • EUI (EUV full-Sun and high-resolution Imager) - instrument do obrazowania atmosfery Słońca.
 • SPICE (EUV spectral Imager) - instrument do spektralnego obrazowania fotosfery i korony.
 • STIX (Spectrometer Telescope for Imaging X-rays) - spektroskop do badania emisji w zakresie promieniowania X.
 • Metis - koronograf obrazujący w zakresach UV i widzialnym.
 • SoloHI (Heliospheric Imager) - przyrząd do obrazowania przepływów wiatru słonecznego.Przebieg lotu:

10.02.2020 o 04:03:00,155 nastąpił start.

27.12.2020 o 12:39 sonda wykonała pierwszą asystę grawitacyjną, przelatując w odległości około 7500 km od Wenus.

09.08.2021 o 04:42 sonda wykonała drugą asystę grawitacyjną, przelatując w odległości 7995 km od Wenus.

27.11.2021 o 04:32 sonda wykonała trzecią asystę grawitacyjną, przelatując w odległości 455 km od Ziemi. Obniżyło to perihelium do 0,32 AU.Plan lotu sondy:
 

data zdarzenie
03.09.2022 asysta grawitacyjna Wenus
18.02.2025 asysta grawitacyjna Wenus
24.12.2026 asysta grawitacyjna Wenus
17.03.2028 asysta grawitacyjna Wenus
10.06.2029 asysta grawitacyjna Wenus
02.09.2030 asysta grawitacyjna Wenus
??.??.203? zakończenie misji


Strona główna | Sondy kosmiczne | Słońce