Viking-2

 

Amerykańska sonda Marsa zawierająca lądownik i człon orbitalny, druga z wysłanych w oknie startowym roku 1975.

Rakieta nośna Titan 3E Centaur, masa sondy 3527 kg, masa orbitera 2328 kg (w tym 1445 kg paliwa), masa lądownika po odłączeniu: 1100 kg, po lądowaniu:  663 kg. Głównym wyposażeniem naukowym lądownika obok dwóch kamer panoramicznych i kompleksu meteorologicznego był zestaw urządzeń do badania śladów życia w gruncie Marsa. Do pobierania próbek gruntu służył manipulator zakończony czerpakiem. Próbki poddawano trzem testom: w pierwszym dodawano do nich silnie rozcieńczony roztwór zawierający substancje organiczne znakowane izotopem węgla C14. Spodziewano się ujawnić aktywność organizmów roślinnych (przez pojawienie się tlenu) bądź organizmów zwierzęcych (w przypadku stwierdzenia CO2 ze znakowanym węglem). W drugim teście do próbki wprowadzano bogatą pożywkę, również znaczoną węglem C14, oraz wodę (przypuszczano, że ewentualne drobnoustroje wbudują znakowany węgiel do swych organizmów). Trzeci test polegał na próbie wykrycia asymilacji węgla w atmosferze tlenku i dwutlenku węgla (znakowanego izotopem C14) w obecności pary wodnej i światła. Aparatura lądownika zasilana była dwoma generatorami radioizotopowymi TAGS, które wytwarzały moc 50W. Rozmiary lądownika dobrze ilustruje zdjęcie z
testów prowadzonych w kalifornijskiej Dolinie Śmierci.

Przebieg lotu:
Start nastąpił 9 września 1975 r. o godz. 18:39:00 UT. Stopień Centaur pomyślnie wprowadził sondę na trajektorię międzyplanetarną.

7 sierpnia 1976 r. kompletna sonda (wraz z lądownikiem) weszła na orbitę wokół Marsa stając się jego szóstym sztucznym satelitą. Początkowe parametry orbity wynosiły 1500 x 33 000 km, i = 55,2°, T = 27,3 h. Już po uwolnieniu lądownika człon orbitalny znacznie zwiększył nachylenie orbity (30 września 1976 do 75°, 20 grudnia 1976 - do 80°), dzięki czemu możliwe było sfotografowanie także rejonów biegunowych planety. Kamery orbitera Vikinga-2 wykonały ok. 16 tysięcy zdjęć, w tym najdokładniejsze zdjęcia powierzchni Dejmosa (7 października sonda zbliżyła się do niego na odległość 22 km). Człon orbitalny został wyłączony po zużyciu gazu do silniczków sterujących w dniu 25 lipca 1978 roku. Do tego czasu wykonał 706 okrążeń Marsa.

3 września 1976 r. o godz. 19:39:59 UT lądownik Viking-2 został odłączony od członu orbitalnego i o 22:37:50 UT dokonał miękkiego lądowania na równinie Utopia w miejscu o współrzędnych 48°N, 225°42'W.
Wkrótce po lądowaniu kamera wykonała fotografię gruntu marsjańskiego w pobliżu jednej z łap lądownika. W ciągu następnych dni marsjańskich (soli) uzyskano szczegółowe barwne zdjęcia okolicy lądowiska i przystąpiono do pobierania próbek gruntu. Po 1281 marsjańskich dniach (solach) aparatura lądownika została wyłączona w dniu 11 kwietnia 1980 r. na skutek awarii akumulatorów.

Strona główna | Mars - misje zakończone