XL-1

XL-1

Amerykański lądownik księżycowy firmy Masten Space Systems oraz niewielki łazik. Ma wylądować w rejonie południowego bieguna Księżyca. Realizowany w  ramach projektu NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Rakieta nośna ?, miejsce startu - ?, kompleks startowy ?, masa startowa - ? kg (? kg masa sucha, materiały pędne ? kg, aparatura naukowa ? kg).

W skład aparatury naukowej lądownika wejdą następujące instrumenty:  

  • Lunar Compact Infrared Imaging System (L-CIRiS) - radiometr podczerwieni;
  • Linear Energy Transfer Spectrometer (LETS) - spektrometr;
  • Heimdall - zestaw kamer: szerokokątna zniżania, wąskokątna powierzchniowa, dwie szerokokątne panoramiczne;
  • MoonRanger - niewielki (poniżej 15 kg) pojazd zdolny do szybkiego przemieszczania się na długich dystansach. Wyposażony w  spektrometr NSS (Neutron Spectrometer System) do wykrywania koncentracji wodoru, mogących wskazywać na obecność podpowierzchniowego lodu wodnego;
  • Mass Spectrometer Observing Lunar Operations (MSolo) - spektrometr do analizowania gazów wydostających się z powierzchni podczas lądowania, co pozwoli ustalić skład chemiczny materiałów znajdujących się płytko pod powierzchnią;
  • Near-Infrared Volatile Spectrometer System (NIRVSS) - spektrometr do badania temperatury i składu chemicznego;
  • Laser Retroreflector Array (LRA) - odbłyśnik laserowy;
  • Sample Acquisition, Morphology Filtering, and Probing of Lunar Regolith (SAMPLR) - ramię robotyczne do pobierania próbek regolitu. Zaadaptowane z elementów zapasowych łazików MER (Mars Exploration Rover).

Przebieg misji:

-


Plan lotu sondy:

data zdarzenie
??.1?.2022 start


Strona główna | Sondy kosmiczne - Księżyc | Witryna projektu