WYJAŚNIENIA I SKRÓTY STOSOWANE NA WITRYNIE

Uwagi i wyjaśnienia ogólne | Skróty funkcji astronautów i kosmonautów | Inne skróty

Nazwiska kobiet-astronautek podane są według następującego schematu: nazwisko panieńskie/z małżeństwa, a w indywidualnych biogramach: od góry: imię/imiona i obecne nazwisko, poniżej (mniejszą czcionką: nazwisko panieńskie, poniżej 1° voto, 2° voto itd. W 4 przypadkach podano także pełne imię i nazwisko mężczyzn-astronautów przy urodzeniu, chociaż powszechnie znani są w astronautyce pod nazwiskami napisanymi dużą czcionką od góry.
 
CDR - commander dowódca
PLT - pilot pilot
JOC
- joint operations commander dowódca operacji wspólnych
SC
- spacecraft commander dowódca statku
MS - Mission Specialist specjalista misji
EMS - Educator Mission Specialist specjalista misji-nauczyciel
EV - ExtraVehicular uczestnik EVA
IV - IntraVehicular koordynator EVA
SFP - SpaceFlight Participant uczestnik lotu kosmicznego
PS - Payload Specialist specjalista ładunku
PC - Payload Commander dowódca ładunku
FE - Flight Engineer inżynier lotu
CoPLT - Copilot kopilot
LMP - Lunar Module Pilot pilot modułu księżycowego
CMP - Command Module Pilot pilot modułu dowodzenia
SP - Senior (Science) Pilot starszy pilot (naukowy)
DMP - Docking Module Pilot pilot modułu dokowania
KOM - komandir dowódca
BI - bortinżenier inżynier pokładowy
KI - kosmonawt issliedowatiel' kosmonauta badacz
KW - kosmonawt wracz kosmonauta lekarz
UKP - uczastnik kosmiczeskowo poljota uczestnik lotu kosmicznego
OPER - operator operator
OMA - orbital module astronaut astronauta modułu orbitalnego
DMMA - descent module monitor astronaut astronauta monitorujący moduł powrotny
MR - mission researcher badacz (specjalista) misji

Powrót do strony głównej