WYJAŚNIENIA I SKRÓTY STOSOWANE NA WITRYNIE

Uwagi i wyjaśnienia ogólne | Skróty funkcji astronautów i kosmonautów | Inne skróty
 
NASA National Aeronautics and Space Administration
Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu (USA)
KSC Kennedy Space Center
Ośrodek Kosmiczny im. J.F. Kennedy'ego
JSC Johnson Space Center
Ośrodek Kosmiczny im. L.B. Johnsona
USAF United States Air Force
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych
DoD Departament od Defense
Ministerstwo Obrony (USA)
FKA Federalnoje Kosmiczeskoje Agientstwo
(Rosyjska) Federalna Agencja Kosmiczna
WWS Wojenno-Wozdusznyje Siły
Lotnictwo Wojskowe, Siły Powietrzne (ZSRR i Rosja)
IK Interkosmos
CNES Centre National d'Études Spatiales
Narodowe Centrum Badań Kosmicznych (Francja)
ESA European Space Agency
Europejska Agencja Kosmiczna
CSA Canadian Space Agency
Kanadyjska Agencja Kosmiczna
JAXA Japan Aerospace Exploration Agency
Japońska Badawcza Agencja Aerokosmiczna

Powrót do strony głównej