Crew Dragon F?
SpaceX Crew-6
? C2?? F?

 


Załoga :
 
Stephen G. Bowen CDR 4 lot, NASA, USA
Warren W. Hoburg PLT 1 lot, NASA, USA
Sultan Saif Muftah Hamad AlNeyadi
MS-2 1 lot, MBRSC, ZEA
Andriej W. Fiediajew
MS-2 1 lot, Roskosmos, Rosja

Dublerzy :
 
Konstantin S. Borisow MS-2 1 lot, Roskosmos, Rosja


Orbita :

i=51,66°; h=~400 km


Rzeczywisty przebieg lotu :


Plan lotu :
Do startu pozostało => 


 
start KSC, LC-39A ??.??.2023
połączenie z ISS ??.??.2023
odłączenie od ISS ??.??.2023
wodowanie ??.??.2023

Dostarczenie nowego statku ratowniczego i stałej załogi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Crew Dragon