Sojuz TMA-05M
ISS-31S
Agat
Załoga Sojuza TMA-05M Symbol lotu Sojuza TMA-05M Symbol lotu Akihiko Hoshide


Załoga :
 
Jurij I. Malenczenko KOM 5 lot, FKA, Rosja
Sunita L. Williams BI1 2 lot, NASA, USA
Akihiko Hoshide BI2 2 lot, JAXA, Japonia

Dublerzy :
 
Roman J. Romanienko KOM 2 lot, FKA, Rosja
Chris A. Hadfield BI1 3 lot, CSA, Kanada
Thomas H. Marshburn BI2 2 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,65°; h=402-424 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

12.07.2012 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

15.07.2012 o 02:40:03,091 nastąpił start z wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur. W T+8' 50" statek osiągnął orbitę okołoziemską.

17.07.2012 o 04:51:02 statek połączył się z ISS.

20.08.2012 o 15:37 rozpoczęła się WKD-31, w której wzięli udział kosmonauci Padałka i Malenczenko. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MK ze śluzy Pirs. Podstawowymi celami WKD była relokacja z modułu Pirs na moduł Zarja manipulatora Strieła-2, demontaż z Pirsa eksperymentu Biorisk-MSN, montaż pięciu osłon przeciwmeteoroidowych na powierzchni modułu Zwiezda oraz umieszczenie na orbicie mikrosatelity Sfera. Prócz tych zadań kosmonauci dodatkowo zamontowaki dwie rozpórki na drabince pomocniczej Pirsa. WKD zakończyła się o 21:28 i trwała 5 godzin i 51 minut.

30.08.2012 o 12:16 rozpoczęła się EVA-18, w której wzięli udział astronauci Williams i Hoshide. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Podstawowymi celami EVA była wymiana MBSU-1 na S0 oraz położenie kabli zasilania z sekcji amerykańskiej do sekcji rosyjskiej. O ile drugie zadanie powiodło się, to nowej MBSU nie udało się zainstalować, gdyż nie udało się całkowicie wkręcić jednej ze śrub mocujących. Dokończenie operacji wymagać będzie dodatkowej EVA, która odbędzie się na początku września. EVA-18 zakończyła się o 20:33 i trwała 8 godzin i 17 minut.

05.09.2012 o 11:06 rozpoczęła się EVA-19, w której wzięli udział astronauci Williams i Hoshide. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Podstawowym celem EVA było dokończenie instalacji MBSU-1 na S0, zakończyło się ono pomyślnie. EVA-19 zakończyła się o 17:34 i trwała 6 godzin i 28 minut.

25.09.2012 o 22:35 miało dojść do odłączenia od ISS statku transportowego ATV-3. Jednak tuż przed odłączeniem okazało się, że nie ma komunikacji pomiędzy systemem komputerowym stacji a statkiem transportowym. Operacja została przełożona na 27.09.2012, a później na 28.09.2012.

28.09.2012 o 21:44 nastąpiło odłączenie ATV-3 od ISS.

04.10.2012 o 14:37 nastąpiło wyrzucenie z Kibo pikosatelitów RAIKO i We Wish, a o 15:44 F-1, Niwaka i TechEdSat.

10.10.2012 o 10:56 nastąpiło uchwycenie Dragona SpX-1,  a o 13:03 jego dołączenie do stacji poprzez nadirowy węzeł modułu Harmony.

17.10.2012 o 15:24 rozpoczęto manewr korekty orbity ISS silnikami Zwiezdy (t=19,2 sekundy, dV=0,33 m/s, dH=0,59 km).

25.10.2012 o 12:29:32 ze stacją połączył się Sojuz TMA-06M.

28.10.2012 o 13:29 od stacji odłączony został statek transportowy Dragon CRS-1.

31.10.2012 o 13:33:40 do stacji dołączył statek transportowy Progress M-17M. Tego samego dnia w związku z bliskim przelotem fragmentu satelity Iridium 33 (34533) zdecydowano o przeprowadzeniu manewru DAM. Jego realizację powierzono czterem silnikom DPO statku Progress M-16M. Miały one funkcjonować 406,26 sekundy i wypracować impuls 0,5 m/s. Manewr rozpoczął się o 23:08, jednak zamiast czterech, włączyły się tylko dwa silniczki. Pracowały one 600 sekund, czyli przez maksymalny dozwolony czas. Impuls wyniósł 0,31 m/s, dH=0,6 km.

01.11. o 12:29 rozpoczęła się EVA-20 z udziałem astronautów Williams i Hoshide. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Podstawowym celem EVA była rekonfiguracja systemu chłodzenia kanału 2B panelu ogniw fotowoltaicznych na segmencie P6 kratownicy z podstawowego na stary (EAS). Pozwoliło to usunąć wyciek amoniaku (niespełna 1 kg/rok od 2007 roku, który zwielokrotnił się w ostatnich miesiącach) z PVR. EVA-20 zakończyła się o 19:07 i trwała 6 godzin i 38 minut.

18.11.2012 o 22:26:03 odłączył się od ISS. O 01:53:20,1 nastąpiło lądowanie w Kazachstanie, 91 km NE od Arkałyku w punkcie o współrzędnych (51°03'13,3"N, 67°08'24,6"E).

Czas lotu statku: 126 dni 23 godziny 13 minut i 17 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz