Sojuz TMA-17M
ISS-43S
Antares
Załoga Sojuza TMA-17M Symbol lotu Sojuza TMA-17M Symbol lotu Kimiya Yui


Załoga :
 
Oleg D. Kononienko KOM 3 lot, FKA, Rosja
Kimiya Yui BI1 1 lot, JAXA, Japonia
Kjell N. Lindgren BI2 1 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 
Jurij I. Malenczenko KOM 6 lot, FKA, Rosja
Timothy L. Kopra BI1 2 lot, NASA, USA
Timothy N. Peake BI2 1 lot, ESA, W. Brytania


Orbita :

i=51,64°; h=398-410 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

Zaplanowany na 26.05.2015 o 19:47:30 start został przełożony na 22.07.2015.

20.07.2015 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

22.07.2015 o 21:02:44,618 nastąpił start. W T+8' 45" statek znalazł się na orbicie. Po satelizacji nie otworzył się lewy panel ogniw fotowoltaicznych.

23.07.2015 o 02:45:07 nastąpiło połączenie z ISS. Lewy panel samoczynnie otworzył się.

11.09.2015 o 21:29:10 nastąpiło odłączenie Sojuza TMA-16M od ISS.

14.09.2015 o 01:12 wykonano silnikami modułu Zwiezda korektę orbity (t=130", dV=2 m/s, dH=3,7 km).

17.09.2015 o 12:02 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelity S-CUBE, a o 12:13:49 satelity SERPENS.

27.09.2015 o 09:06 wykonano silnikami Progressa M-28M korektę orbity PDAM (t=299,36", dV=0,3 m/s) w celu ominięcia kosmicznego śmiecia, odłamka rakiety Pegasus o identyfikatorze NORAD 40241.

28.09.2015 o 11:12 nastąpiło odłączenie HTV-5 od ISS, a o 16:53 jego zwolnienie z manipulatora. Zostało ono opóźnione o jedno okrążenie po tym, gdy konsola obsługi manipulatora (Robotic Work Station, RWS) w module Cupola wykazała niezdolność do pracy i została zastąpiona przez rezerwową w module Destiny.

01.10.2015 o 22:52:19 nastąpiło połączenie z Progressem M-29M.

05.10.2015 o 14:05:00 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelitów GOMX-3 i AAUSAT-5.

06.10.2015 wyrzucono z modułu Kibo cztery pary satelitów: o 01:15:02 Flock-2b-1 i 2, o 04:30 Flock-2b-3 i 4, o 08:31:35 Flock-2b-5 i 6, a o 11:45:00 Flock-2b-7 i 8.

07.10.2015 o 00:10:00 wyrzucono z modułu Kibo parę satelitów Flock-2b-9 i 10, a o 12:25:00 Flock-2b-13 i 14.

28.10.2015 o 12:03 rozpoczęła się EVA-32. Wzięli w niej udział astronauci Kelly i Lindgren, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Wykonali oni następujące zadania: przesmarowanie LEE-B (Latching End Effector) - końcówki chwytaka SSRMS (zadanie nie zostało wykonane do końca), instalację izolacji termicznej na AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), zdjęcie izolacji termicznej z uszkodzonego MSBU (Main Bus Switching Unit) oraz poprowadzenie na powierzchni modułów Unity i Destiny kabli zasilania i sterowania, przeznaczonych dla IDA (International Docking Adapter). Astronauci nie zdążyli zamontować zaworu NPV na module Tranquility. EVA zakończyła się o 19:19 i trwała 7 godzin i 16 minut.

06.11.2015 o 11:22 rozpoczęła się EVA-33. Wzięli w niej udział astronauci Kelly i Lindgren, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Wykonali oni powrotne przełączenie na podstawowy obwód chłodzenia na segmencie P6 kratownicy ITS. EVA zakończyła się o 19:10 i trwała 7 godzin i 48 minut.

13.11.2015 około 16:55 doszło do zwarcia w bloku energetycznym kanału 1B, pomiędzy DCSU (Direct Current Switching Unit) a SSU (Sequential Shunt Unit). Skutkowało to utratą 1/8 mocy zasilania.

25.11.2015 o 19:31 wykonano silnikami Progressa M-29M korektę orbity (t=932,8", dV=1,95 m/s, dH=3,4 km).

09.12.2015 około 11:19 nastąpiło uchwycenie, a o 14:26 przyłączenie Cygnusa-4 do nadirowego portu modułu Unity.

11.12.2015 o 09:49:35 nastąpiło odłączenie od ISS. O 13:12:30,4 statek wylądował w Kazachstanie, 132km NE od Żezkazganu (48°27'31,74"N, 69°11'06,12"E).

Czas lotu: 141 dni, 16 godzin, 9 minut i 46 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz