LOTY BALISTYCZNE I KATASTROFY
 
Nazwa statku Data startu Uwagi
Mercury 3 05.05.1961 zamierzony lot balistyczny
Mercury 4 21.07.1961 zamierzony lot balistyczny
Apollo 1 27.01.1967 pożar kabiny na Ziemi - śmierć załogi
Sojuz 1 23.04.1967 awaria spadochronu - śmierć załogi
Sojuz 11 29.06.1971 dehermetyzacja kabiny - śmierć załogi
Sojuz 18-1 05.04.1975 awaria rakiety nośnej - lot balistyczny
Sojuz T-10-1 26.09.1983 pożar rakiety nośnej na Ziemi
STS-51L Ch/F-10 28.01.1986 eksplozja zbiornika paliwa - śmierć załogi
STS-107 Co/F-28 01.02.2003 rozpad orbitera w atmosferze - śmierć załogi
Sojuz MS-10 11.10.2018
awaria rakiety nośnej - lot balistyczny

Loty planowane | Strona główna | Stałe załogi ISS | Astronauci | Loty załogowe | Loty nieorbitalne