Sojuz TMA-04M
ISS-30S
Altair
Załoga Sojuza TMA-04M Symbol lotu Sojuza TMA-04M


Załoga :
 
Giennadij I. Padałka KOM 4 lot, FKA, Rosja
Siergiej N. Rewin BI1 1 lot, FKA, Rosja
Joseph M. Acaba BI2 2 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 
Oleg W. Nowickij KOM 1 lot, FKA, Rosja
Jewgienij I. Tariełkin BI1 1 lot, FKA, Rosja
Kevin A. Ford BI2 2 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,65°; h=406-427 km


Rzeczywisty przebieg lotu :

Start wyznaczony na 29.03.2012 został przeniesiony na 15.05.2012 z powodu stwierdzenia w końcu stycznia nieszczelności lądownika.

13.05.2012 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

15.05.2012 o 03:01:22,968 nastąpił start z wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur. W T+8' 50" statek osiągnął orbitę okołoziemską.

17.05.2012 o 04:35:56 statek połączył się z ISS.

01.07.2012 o 04:47:43 od ISS odłączył się statek Sojuz TMA-03M.

17.07.2012 o 04:51:02 z ISS połączył się statek Sojuz TMA-05M.

18.07.2012 o 03:16 rozpoczęto manewr podniesienia orbity ISS silnikami ATV-3 (dV=2,82 m/s, t=1157", dH=~5 km).

22.07.2012 o 20:25:42 od stacji odłączył się statek transportowy Progress M-15M. Celem jest przetestowanie nowego systemu zbliżania Kurs-NA.

24.07.2012 o 00:23:04 (połączenie planowane było o 01:57), pomiędzy drugim a trzecim manewrem statku transportowego Progress M-15M, w odległości 161 km od ISS przerwano zbliżanie z powodu niesprawności systemu Kurs-NA. Po wydaniu komendy przerwania, statek minął stację w odległości 3 km i po wykonaniu dwóch kolejnych manewrów zajął pozycję oczekiwania na kolejną próbę zbliżenia. Ta mogła jednak być wykonana dopiero po dołączeniu do stacji statku transportowego HTV-3. Testy systemu Kurs-NA, przeprowadzone w dniach 24 i 25.07.2012 wykazały jego niesprawność, natomiast testy przeprowadzone w dniach 26 i 27.07.2012 zakończyły się powodzeniem (przyczyną niesprawności była zbyt niska temperatura na pokładzie statku). Statek ma wykonać w dniach 06-14.08.2012 eksperyment Chłopuszka, a w dniach 15-20.08.2012 eksperyment Radar-Progress.

27.07.2012 o 12:23 nastąpiło uchwycenie HTV-3 przy pomocy SSRMS, a o 14:34 jego dołączenie do ISS.

29.07.2012 o 01:00:48 statek Progress M-15M ponownie przycumował do ISS.

30.07.2012 o 21:19:14 od stacji definitywnie odłączył się statek transportowy Progress M-15M.

02.08.2012 o 01:18:43 statek Progress M-16M przycumował do ISS.

15.08.2012 o 16:00 rozpoczęto manewr podniesienia orbity ISS silnikami ATV-3 (wykonano dV=2,9 m/s, t=20'33", dH=5,1 km zamiast zaplanowanych dV=4,4 m/s, t=31'16", dH=7,65 km).

20.08.2012 o 15:37 rozpoczęła się WKD-31, w której wzięli udział kosmonauci Padałka i Malenczenko. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MK ze śluzy Pirs. Podstawowymi celami WKD była relokacja z modułu Pirs na moduł Zarja manipulatora Strieła-2, demontaż z Pirsa eksperymentu Biorisk-MSN, montaż pięciu osłon przeciwmeteoroidowych na powierzchni modułu Zwiezda oraz umieszczenie na orbicie mikrosatelity Sfera. Prócz tych zadań kosmonauci dodatkowo zamontowaki dwie rozpórki na drabince pomocniczej Pirsa. WKD zakończyła się o 21:28 i trwała 5 godzin i 51 minut.

22.08.2012 wykonano dwuimpulsową korektę orbity ISS silnikami ATV-3. Pierwszy manewr rozpoczęto o 09:45:00 (t=384 s, dV=0,9 m/s, dH=1,58 km), drugi o 13:17:00 (t=2088,5 s, dV=4,9 m/s, dH=8,63 km).

30.08.2012 o 12:16 rozpoczęła się EVA-18, w której wzięli udział astronauci Williams i Hoshide. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Podstawowymi celami EVA była wymiana MBSU-1 na S0 oraz położenie kabli zasilania z sekcji amerykańskiej do sekcji rosyjskiej. O ile drugie zadanie powiodło się, to nowej MBSU nie udało się zainstalować, gdyż nie udało się całkowicie wkręcić jednej ze śrub mocujących. Dokończenie operacji wymagać będzie dodatkowej EVA, która odbędzie się na początku września. EVA-18 zakończyła się o 20:33 i trwała 8 godzin i 17 minut. Niedokończona wymiana MBSU zmniejszyła dostawę energii elektrycznej do systemów stacji o 25% (z ośmiu kanałów czynnych jest sześć).

01.09.2012 po południu doszło do awarii DCSU (direct current switching unit), co pogorszyło bilans energetyczny stacji - z ośmiu kanałów sprawnych jest obecnie jedynie pięć. Naprawa DCSU wymagać będzie kolejnej EVA.

05.09.2012 o 11:06 rozpoczęła się EVA-19, w której wzięli udział astronauci Williams i Hoshide. Wyszli oni w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Podstawowym celem EVA było dokończenie instalacji MBSU-1 na S0, zakończyło się ono pomyślnie. EVA-19 zakończyła się o 17:34 i trwała 6 godzin i 28 minut.

12.09.2012 o 11:50 od ISS odłączono HTV-3. O 15:50 nastąpiło zwolnienie go z uchwytu SSRMS.

14.09.2012 o 03:05 rozpoczęto manewr podniesienia orbity ISS silnikami ATV-3 (t=536 s, dV=1,3 m/s, dH=2,3 km).

16.09.2012 o 23:08:53 nastąpiło odłączenie od ISS. 17.09.2012 o 02:52:51,9 nastąpiło lądowanie w Kazachstanie, 85km NE od Arkałyku (50°59'11,6"N, 67°15'22,2"E).

Czas lotu statku: 124 dni 23 godziny 51 minut i 30 sekund.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz