Sojuz MS-12
ISS-58S
Burłak


Załoga :
 
Aleksiej N. Owczynin KOM 3 lot, Roskosmos, Rosja
Tyler N. Hague BI1 2 lot, NASA, USA
Christina H. Koch BI2 1 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 
Aleksandr A. Skworcow KOM 3 lot, Roskosmos, Rosja
Luca S. Parmitano BI1 2 lot, ESA, Włochy
Andrew R. Morgan BI2 1 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,64°; h=407-419 km

TLE :

1 25544U 98067A   19180.16249057  .00001538  00000-0  33580-4 0  9993
2 25544  51.6440 301.8621 0008296  96.0780 324.4764 15.51248116177119


Rzeczywisty przebieg lotu :

12.03.2019 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

14.03.2019 o 19:14:08,175 nastąpił start.

15.03.2019 o 01:01:39 statek połączył się z ISS.

22.03.2019 o 12:01 rozpoczęła się EVA-52. Wzięli w niej udział astronauci McClain i Hague, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem była wymiana pierwszego zestawu baterii kanału 2A na kratownicy P4. EVA-52 zakończyła się o 18:40 i trwała 6 godzin i 39 minut.

29.03.2019 o 11:42 rozpoczęła się EVA-53. Wzięli w niej udział astronauci Hague i Koch, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem była wymiana drugiego zestawu baterii kanału 2A na kratownicy P4 i przygotowanie do wymiany powrotnej jednej z baterii, wymienionej podczas EVA-52, a która okazała się niesprawna, być może ze względu na awarię jej kontrolera BDCU (Battery Discharge Control Unit). EVA-53 zakończyła się o 18:27 i trwała 6 godzin i 45 minut.

08.04.2019 o 11:31 rozpoczęła się EVA-54, w której wzięli udział McClain i Saint-Jacques, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem było ułożenie kabli łączących moduł Unity i kratownicę S0. Będzie to dodatkowa ścieżka zasilania Canadarm2. Zainstalowali również kable, aby zapewnić większy zasięg komunikacji bezprzewodowej poza kompleksem orbitalnym, a także zwiększyć możliwości sieci komputerowej. EVA-54 zakończyła się o 18:00 i trwała 6 godzin i 29 minut.

29.05.2019 o 15:42 rozpoczęła się WKD-46, w której wzięli udział Kononienko i Owczynin. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MKS ze śluzy Pirs. Celem WKD była instalacja poręczy pomiędzy modułami Poisk i Zarja, usunięcie czujników temperatury z poręczy na module Poisk, pobranie próbek i oczyszczenie powierzchni niektórych iluminatorów, zdjęcie próbek #1 i #2 eksperymentu "Wynosliwost'" z modułu Poisk, zdjęcie próbki eksperymentu "Test", zdemontowanie i odrzucenie jednostek pomiarowych PWK/SzKD-1 i 2 eksperymentu "Obstanowka". WKD zakończyła się o 21:43 i trwała 6 godzin i 1 minutę.

24.06.2019 o 23:25:30 nastąpiło odłączenie Sojuza MS-11 od ISS.

27.06.2019 o 20:05:02 nastąpiło wyrzucenie z dyspensera Kaber na module Kibo satelity Red-Eye.

03.07.2019 o 00:18 wykonano silnikami Zwiezdy korektę orbity.

03.07.2019 o 10:15:00 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelity IOD-1 GEMS, o 11:50:00 satelitów KRAKSat i Światowid, o 14:50:00 satelitów Aeternitas (VCC A), Ceres (VCC C) i Libertas (VCC B), a o 16:45 satelity EntrySat.

20.07.2019 o 22:47:51 nastąpiło połączenie Sojuza MS-13 z ISS.


Plan lotu :

Od startu upłynęło => 


 
uchwycenie i dołączenie Dragona-18 do ISS
26.07.2019 11:00/1?:??
odłączenie i zwolnienie Cygnusa-11 od ISS 27.07.2019 ??:??/16:20
odłączenie Progressa MS-11 od ISS 29.07.2019
połączenie Progressa MS-12 z ISS 31.07.2019 15:35
odłączenie i zwolnienie Dragona-18 od ISS 3D.08.2019
połączenie Sojuza MS-14 z ISS 24.08.2019
EVA-55 (Hague, Morgan) 28.08.2019
odłączenie Sojuza MS-14 od ISS 03.09.2019
uchwycenie i dołączenie HTV-8 do ISS 16.09.2019
połączenie Starlinera Boe-OFT z ISS 19.09.2019
odłączenie Starlinera Boe-OFT od ISS 24.09.2019
połączenie Sojuza MS-15 z ISS 25.09.2019
EVA-56 ??.09.2019
EVA-57 ??.09.2019
EVA-58 ??.09.2019
odłączenie od ISS 03.10.2019
lądowanie w Kazachstanie 03.10.2019

Dostarczenie nowego statku ratowniczego i stałej załogi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz