Sojuz MS-12
ISS-58S
Burłak


Załoga :
 
Aleksiej N. Owczynin KOM 3 lot, Roskosmos, Rosja
Tyler N. Hague BI1 2 lot, NASA, USA
Christina H. Koch BI2 1 lot, NASA, USA

Dublerzy :
 
Aleksandr A. Skworcow KOM 3 lot, Roskosmos, Rosja
Luca S. Parmitano BI1 2 lot, ESA, Włochy
Andrew R. Morgan BI2 1 lot, NASA, USA


Orbita :

i=51,64°; h=412-422 km

TLE :

1 25544U 98067A   19258.06671334 -.00116119  00000-0 -20506-2 0  9991
2 25544  51.6392 275.4729 0007454  42.6216 349.5732 15.50051130189209


Rzeczywisty przebieg lotu :

12.03.2019 rakieta nośna Sojuz-FG wraz ze statkiem kosmicznym została umieszczona na wyrzutni 1/PU-5 kosmodromu Bajkonur.

14.03.2019 o 19:14:08,175 nastąpił start.

15.03.2019 o 01:01:39 statek połączył się z ISS.

22.03.2019 o 12:01 rozpoczęła się EVA-52. Wzięli w niej udział astronauci McClain i Hague, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem była wymiana pierwszego zestawu baterii kanału 2A na kratownicy P4. EVA-52 zakończyła się o 18:40 i trwała 6 godzin i 39 minut.

29.03.2019 o 11:42 rozpoczęła się EVA-53. Wzięli w niej udział astronauci Hague i Koch, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem była wymiana drugiego zestawu baterii kanału 2A na kratownicy P4 i przygotowanie do wymiany powrotnej jednej z baterii, wymienionej podczas EVA-52, a która okazała się niesprawna, być może ze względu na awarię jej kontrolera BDCU (Battery Discharge Control Unit). EVA-53 zakończyła się o 18:27 i trwała 6 godzin i 45 minut.

08.04.2019 o 11:31 rozpoczęła się EVA-54, w której wzięli udział McClain i Saint-Jacques, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem było ułożenie kabli łączących moduł Unity i kratownicę S0. Będzie to dodatkowa ścieżka zasilania Canadarm2. Zainstalowali również kable, aby zapewnić większy zasięg komunikacji bezprzewodowej poza kompleksem orbitalnym, a także zwiększyć możliwości sieci komputerowej. EVA-54 zakończyła się o 18:00 i trwała 6 godzin i 29 minut.

29.05.2019 o 15:42 rozpoczęła się WKD-46, w której wzięli udział Kononienko i Owczynin. Wyszli oni w skafandrach Orłan-MKS ze śluzy Pirs. Celem WKD była instalacja poręczy pomiędzy modułami Poisk i Zarja, usunięcie czujników temperatury z poręczy na module Poisk, pobranie próbek i oczyszczenie powierzchni niektórych iluminatorów, zdjęcie próbek #1 i #2 eksperymentu "Wynosliwost'" z modułu Poisk, zdjęcie próbki eksperymentu "Test", zdemontowanie i odrzucenie jednostek pomiarowych PWK/SzKD-1 i 2 eksperymentu "Obstanowka". WKD zakończyła się o 21:43 i trwała 6 godzin i 1 minutę.

24.06.2019 o 23:25:34 nastąpiło odłączenie Sojuza MS-11 od ISS.

27.06.2019 o 20:05:02 nastąpiło wyrzucenie z dyspensera Kaber na module Kibo satelity Red-Eye.

03.07.2019 o 00:18 wykonano silnikami Zwiezdy korektę orbity ISS (t=34", dV=0,52 m/s).

03.07.2019 o 10:15:00 nastąpiło wyrzucenie z modułu Kibo satelity IOD-1 GEMS, o 11:50:00 satelitów KRAKSat i Światowid, o 14:50:00 satelitów Aeternitas (VCC A), Ceres (VCC C) i Libertas (VCC B), a o 16:45 satelity EntrySat.

20.07.2019 o 22:47:50 nastąpiło połączenie Sojuza MS-13 z ISS.

27.07.2019 o 13:11 nastąpiło uchwycenie, a o 16:01 przyłączenie Dragona-18 do ISS.

29.07.2019 o 10:44 nastąpiło odłączenie Progressa MS-11 od ISS.

31.07.2019 o 15:29:16 nastąpiło połączenie Progressa MS-12 z ISS.

06.08.2019 o 13:30 nastąpiło odłączenie, a o 16:15 zwolnienie Cygnusa-11 od ISS.

15.08.2019 o 05:53 i o 08:55 wykonano silnikami Progressa MS-12 - dwie korekty orbity ISS (t=585", dV=0,58 m/s).

21.08.2019 o 12:27 rozpoczęła się EVA-55. Wzięli w niej udział astronauci Hague i Morgan, którzy wyszli w skafandrach EMU ze śluzy Quest. Ich zadaniem było przyłączenie adaptera IDA-3 (International Docking Adapter) do PMA-3 oraz okablowanie i oprzyrządowanie go. EVA-55 zakończyła się  o 18:59 i trwała 6 godzin i 32 minuty.

24.08.2019 o 05:30:41 miało dojść do połączenia statku Sojuz MS-14 z ISS. Jednak z powodu awarii wzmacniacza sygnału systemu zbliżania Kurs po stronie ISS (moduł Poisk), zbliżanie zostało przerwane w odległości około 100 metrów. Po analizie sytuacji postanowiono odłączyć od modułu Zwiezda statek Sojuz MS-13, a następnie dołączyć go do modułu Poisk, a dopiero potem dołączyć statek Sojuz MS-14 do modułu Zwiezda.

26.08.2019 o 03:35:30 nastąpiło odłączenie statku Sojuza MS-13 od modułu Zwiezda, a o 03:59:36 dołączenie go do modułu Poisk.

27.08.2019 o 03:08:43 nastąpiło połączenie Sojuza MS-14 z ISS.

27.08.2019 o 12:25 nastąpiło odłączenie, a o 14:59 zwolnienie Dragona-18 od ISS.

06.09.2019 o 18:13:53 nastąpiło odłączenie Sojuza MS-14 od ISS.

14.09.2019 o 18:31:00 wykonano silnikami Zwiezdy korektę orbity ISS (t=39,5", dV=0,6 m/s, dH=1,05 km).Plan lotu :

Od startu upłynęło => 


 
połączenie Sojuza MS-15 z ISS 25.09.2019 19:45
uchwycenie i dołączenie HTV-8 do ISS 27.09.2019 11:00/13:45
odłączenie od ISS 03.10.2019 07:35
lądowanie w Kazachstanie (Owczynin, Hague, AlMansoori) 03.10.2019 10:58:07

Dostarczenie nowego statku ratowniczego i stałej załogi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.


Strona główna | Loty załogowe | Astronauci | Sojuz