Chronologiczny wykaz spacerów kosmicznych
(ExtraVehicular Activity & Stand-up EVA)
od 401. do 500. spaceru:

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe


L.p.
Uczestnicy (kraj)
Typ i numer
skafandra
Misja
Data
Czas trwania
(h:min:s)
401.
S. W. Prokopjew (Rosja)
O. G. Artiemjew (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 56 ISS
15.08.2018
7:46:00
402.
S. W. Prokopjew (Rosja)
O. D. Kononienko (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 57 ISS
11.12.2018
7:45:00
403.
A. Ch. McClain (USA)
T. N. Hague (USA)
EMU #3008
EMU #3003
Ekspedycja 59 ISS
22.03.2019
6:39:00
404.
T. N. Hague (USA)
Ch. H. Koch (USA)
EMU #3006
EMU #3008
Ekspedycja 59 ISS
29.03.2019
6:45:00
405.
A. Ch. McClain (USA)
D. Saint-Jacques (Kanada)
EMU #3008
EMU #3006
Ekspedycja 59 ISS
08.04.2019
6:29:00
406.
A. N. Owczynin (Rosja)
O. D. Kononienko (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 59 ISS
29.05.2019
6:01:00
407.
T. N. Hague (USA)
A. R. Morgan (USA)
EMU #3006
EMU #3008
Ekspedycja 60 ISS
21.08.2019
6:32:00
408.
Ch. H. Koch (USA)
A. R. Morgan (USA)
EMU #3004
EMU #3008
Ekspedycja 61 ISS
06.10.2019
7:01:00
409.
A. R. Morgan (USA)
Ch. H. Koch (USA)
EMU #3008
EMU #3004
Ekspedycja 61 ISS
11.10.2019
6:45:00
410.
Ch. H. Koch (USA)
J. U. Meir (USA)
EMU #3008
EMU #3004
Ekspedycja 61 ISS
18.10.2019
7:17:00
411.
L. S. Parmitano (Włochy)
A. R. Morgan (USA)
EMU #3004
EMU #3008
Ekspedycja 61 ISS
15.11.2019
6:39:00
412.
L. S. Parmitano (Włochy)
A. R. Morgan (USA)
EMU #3004
EMU #3008
Ekspedycja 61 ISS
22.11.2019
6:33:00
413.
L. S. Parmitano (Włochy)
A. R. Morgan (USA)
EMU #3004
EMU #3008
Ekspedycja 61 ISS
02.12.2019
6:02:00
414.
J. U. Meir (USA)
Ch. H. Koch (USA)
EMU #3004
EMU #3008
Ekspedycja 61 ISS
15.01.2020
7:29:00
415.
J. U. Meir (USA)
Ch. H. Koch (USA)
EMU #3004
EMU #3008
Ekspedycja 61 ISS
20.01.2020
6:58:00
416.
A. R. Morgan (USA)
L. S. Parmitano (Włochy)
EMU #3008
EMU #3004
Ekspedycja 61 ISS
25.01.2020
6:16:00
417.
Ch. J. Cassidy (USA)
R. L. Behnken (USA)
EMU #3006
EMU #3004
Ekspedycja 63 ISS
26.06.2020
6:07:00
418.
Ch. J. Cassidy (USA)
R. L. Behnken (USA)
EMU #3006
EMU #3004
Ekspedycja 63 ISS
01.07.2020
6:01:00
419.
R. L. Behnken (USA)
Ch. J. Cassidy (USA)
EMU #3004
EMU #3006
Ekspedycja 63 ISS
16.07.2020
6:00:00
420.
R. L. Behnken (USA)
Ch. J. Cassidy (USA)
EMU #3004
EMU #3006
Ekspedycja 63 ISS
21.07.2020
5:29:00
421.
S. W. KudŸ-Swierczkow (Rosja)
S. N. Ryżykow (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 64 ISS
18.11.2020
6:47:48
422.
M. S. Hopkins (USA)
V. J. Glover, Jr. (USA)
EMU #3006
EMU #3009
Ekspedycja 64 ISS
27.01.2021
6:56:00
423.
V. J. Glover, Jr. (USA)
M. S. Hopkins (USA)
EMU #3009
EMU #3006
Ekspedycja 64 ISS
01.02.2021
5:20:00
424.
K. H. Rubins (USA)
V. J. Glover, Jr. (USA)
EMU #3015
EMU #3009
Ekspedycja 64 ISS
28.02.2021
7:04:00
425.
K. H. Rubins (USA)
S. Noguchi (Japonia)
EMU #3015
EMU #3009
Ekspedycja 64 ISS
05.03.2021
6:56:00
426.
V. J. Glover, Jr. (USA)
M. S. Hopkins (USA)
EMU #3009
EMU #3006
Ekspedycja 64 ISS
13.03.2021
6:47:00
427.
P. W. Dubrow (Rosja)
O. W. Nowickij (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 65 ISS
02.06.2021
7:19:00
428.
T. G. Pesquet (Francja)
R. S. Kimbrough (USA)
EMU #3009
EMU #3006
Ekspedycja 65 ISS
16.06.2021
7:15:00
429.
T. G. Pesquet (Francja)
R. S. Kimbrough (USA)
EMU #3009
EMU #3015
Ekspedycja 65 ISS
20.06.2021
6:28:00
430.
T. G. Pesquet (Francja)
R. S. Kimbrough (USA)
EMU #3009
EMU #3015
Ekspedycja 65 ISS
25.06.2021
6:45:00
431.
Liu Boming (Chiny)
Tang Hongbo (Chiny)
Feitian-2 #?
Feitian-2 #?
Shenzhou-12
04.07.2021
6:46:00
432.
Nie Haisheng (Chiny)
Liu Boming (Chiny)
Feitian-2 #?
Feitian-2 #?
Shenzhou-12
20.08.2021
5:55:00
433.
P. W. Dubrow (Rosja)
O. W. Nowickij (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 65 ISS
03.09.2021
7:54:00
434.
P. W. Dubrow (Rosja)
O. W. Nowickij (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 65 ISS
09.09.2021
7:25:00
435.
A. Hoshide (Japonia)
T. G. Pesquet (Francja)
EMU #3015
EMU #3009
Ekspedycja 65 ISS
12.09.2021
6:54:00

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe