Chronologiczny wykaz spacerów kosmicznych
(ExtraVehicular Activity & Stand-up EVA)
od 401. do 500. spaceru:

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe


L.p.
Uczestnicy (kraj)
Typ i numer
skafandra
Misja
Data
Czas trwania
(h:min:s)
401.
S. W. Prokopjew (Rosja)
O. G. Artiemjew (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 56 ISS
15.08.2018
7:46:00
402.
A. Gerst (Niemcy)
D. Saint-Jacques (Kanada)
EMU #3004?
EMU #3006?
Ekspedycja 57 ISS
[??.12.2018]
[6:30:00]
403.
A. Gerst (Niemcy)
D. Saint-Jacques (Kanada)
EMU #3004?
EMU #3006?
Ekspedycja 57 ISS
[??.12.2018]
[6:30:00]

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe