Chronologiczny wykaz spacerów kosmicznych
(ExtraVehicular Activity & Stand-up EVA)
od 401. do 500. spaceru:

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe


L.p.
Uczestnicy (kraj)
Typ i numer
skafandra
Misja
Data
Czas trwania
(h:min:s)
401.
S. W. Prokopjew (Rosja)
O. G. Artiemjew (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 56 ISS
15.08.2018
7:46:00
402.
S. W. Prokopjew (Rosja)
O. D. Kononienko (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 57 ISS
11.12.2018
7:45:00
403.
A. C. McClain (USA)
T. N. Hague (USA)
EMU #3008
EMU #3003
Ekspedycja 59 ISS
22.03.2019
6:39:00
404.
T. N. Hague (USA)
C. H. Koch (USA)
EMU #3006
EMU #3008
Ekspedycja 59 ISS
29.03.2019
6:45:00
405.
A. C. McClain (USA)
D. Saint-Jacques (Kanada)
EMU #3008
EMU #3006
Ekspedycja 59 ISS
08.04.2019
6:29:00
406.
A. N. Owczynin (Rosja)
O. D. Kononienko (Rosja)
Orłan-MKS #4
Orłan-MKS #5
Ekspedycja 59 ISS
29.05.2019
6:01:00
407.
T. N. Hague (USA)
A. R. Morgan (USA)
EMU #3006
EMU #3008
Ekspedycja 60 ISS
21.08.2019
6:32:00
408.
C. H. Koch (USA)
A. R. Morgan (USA)
EMU #3004
EMU #3008
Ekspedycja 61 ISS
06.10.2019
7:01:00
409.
A. R. Morgan (USA)
C. H. Koch (USA)
EMU #3008
EMU #3004
Ekspedycja 61 ISS
11.10.2019
6:45:00
410.
C. H. Koch (USA)
J. U. Meir (USA)
EMU #3008
EMU #3004
Ekspedycja 61 ISS
[18.10.2019]
[6:30:00]

Spacery 1 - 100 | Spacery 101 - 200 | Spacery 201 - 300 | Spacery 301 - 400 | Astronauci | Strona główna | Loty załogowe